szélzsák szinonimái

főnév
 • szélmutató, szélzászló, anemoszkóp (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feszül

ige
 • húzódik, megmerevül, duzzad (vitorla)
 • rásimul (valamire)
 • (valaminek): dől, támaszkodik
 • nekifog, nekilát, nekigyürkőzik

menetdíj

főnév
 • viteldíj, fuvardíj, taksa (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szélzsák szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

száll

ige
 • repül, ível, szárnyal, röpköd, szállong, szálldos
 • húz, vonul
 • csapong
 • úszik
 • megszáll, éjszakázik, lakik
 • ül, felszáll, beszáll, pattan
 • (gondolat): irányul, terelődik
 • (idő): múlik, elröppen, eltelik, elillan
 • (hang): terjed
 • süllyed, csökken, ereszkedik, hull, lep, merül, ülepedik
 • felszökik, magasra csap
 • (örökség): jut (valakire), hárul, háramlik, esik (valakire)

róna

főnév
 • síkság, sík, alföld, puszta, mező, rét, rétség, lapály, térföld (régies)

reszkíroz

ige
 • kockáztat, kockára tesz, kockázatot vállal

pór

főnév
 • paraszt, földművelő, földműves, szántóvető (régies), nemtelen (régies)
 • plebejus

százas

főnév
 • (bizalmas): százforintos, kiló (szleng), piros (szleng)

szombat

főnév
 • sábesz (bizalmas), sabbath (idegen)
 • vigilia

összekülönbözik

ige
 • összevész, összezördül, összetűz, összekoccan (bizalmas), összekap (bizalmas), összeszólalkozik, összeágaskodik (tájnyelvi), megviszonylik (tájnyelvi)

örök I.

melléknév
 • múlhatatlan, állandó, tartós, örök időre szóló, elévülhetetlen, változtathatatlan, maradandó, örök érvényű, örökkévaló, örökké tartó, örökös
 • halhatatlan, örökéletű, hervadhatatlan, időtálló
 • életre szóló, sírig tartó, életfogytig tartó
 • megszakítatlan, folytonos, permanens, szakadatlan, véget nem érő, szűnni nem akaró

megavasodik

ige
 • megromlik, megáporodik, megbüdösödik

pang

ige
 • romlik, poshad (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • áll, megreked, vesztegel, szünetel, stagnál, lankad, lanyhul, tesped

szövet

főnév
 • kelme, textil, textília, textilanyag, ruhaanyag, szövedék, szőttemény (tájnyelvi), anyag, matéria
 • sejtszövet

távbeszélőfülke

főnév
 • telefonfülke, fülke

hangzás

főnév
 • csengés, zengzet (választékos)

versforma

főnév
 • versidom (régies), verselés

tűr1

ige
 • elvisel, kibír, kiáll, elszenved, enged, hagy, tolerál

szembeötlő

melléknév
 • feltűnő, kiugró, szembeszökő, szembetűnő, pregnáns (idegen), blikkfangos (bizalmas), kiáltó, sikító

szakértelem

főnév
 • hozzáértés, jártasság, kompetencia (szaknyelvi), szaktudás, tudás, szakismeret, szakképzettség, képzettség, szakmai ismeret, szakavatottság, mesterségbeli tudás, felkészültség
 • illetékesség, szaktekintély

sziluett

főnév
 • árnykép, árnyrajz
 • körvonal, kontúr

tulipán

főnév
 • tulipánt (tájnyelvi), bóbiskavirág (tájnyelvi)

szentmise

főnév
 • mise, szentmiseáldozat

rögtönzés

főnév
 • improvizáció, impromptu (idegen), extemporizáció (régies), ötlet, hevenyészés, geg

szivattyúz

ige
 • szívat, pumpál, pumpáz (tájnyelvi)

tükröződés

főnév
 • kifejeződés
 • visszaverődés