viszket szinonimái

ige
 • bizsereg, ingerel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszahőköl

ige
 • megtorpan, megdöbben, elszörnyed, visszaborzad, visszaretten, visszahökken, hátralép, elhőköl (tájnyelvi)
 • visszariad, visszakozik, visszatántorodik, meghátrál

szétfolyik

ige
 • elfolyik, szétömlik, szétárad
 • eltűnik, elenyészik
 • elhomályosodik, elmosódik
 • (előadás, írásmű): szétesik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a viszket szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

versforma

főnév
 • versidom (régies), verselés

újdonsült

melléknév
 • új, vadonatúj
 • friss, újonc, kezdő
 • újsütetű

túlontúl

határozószó
 • túlságosan, túlzottan, mérhetetlenül, mértéktelenül, szerfölött, szerfelett
 • nagyon

tempó

főnév
 • ütem, taktus, vágás (szaknyelvi)
 • időmérték, ritmus
 • iram, iramat (régies), sebesség, gyorsaság, lendület, elán, nekibuzdulás, sietség, dinamizmus (idegen)
 • viselkedésmód, cselekvésmód, magatartás, szokás

viharos

melléknév
 • fergeteges, zivataros, szeles, háborgó, tomboló, orkánszerű, zegernyés (tájnyelvi)
 • válságos, vészes, viszontagságos, küzdelmes, kalandos
 • elemi, szenvedélyes, indulatos, viharzó, zajos, vad, zabolátlan, őrült, szilaj, falrengető, eget verő, frenetikus, dörgő
 • heves, turbulens (idegen)

zsibvásár

főnév
 • ócskapiac, piac, zsibogó (tájnyelvi), kukucska (tájnyelvi), tangó (szleng), zsibi (bizalmas), bolhapiac (bizalmas)
 • felfordulás, rendetlenség, kupi (szleng), bolondokháza (bizalmas)
 • lárma, hangzavar, zsivaj, zaj

szokik

ige
 • hozzászokik, megszokik, beilleszkedik, idomul, alkalmazkodik

sziklaszilárd

melléknév
 • rendíthetetlen, rendületlen, megingathatatlan, rettenthetetlen, tántoríthatatlan, kőkemény, acélos, elszánt, határozott

pénzjutalom

főnév
 • jutalom, prémium

szuverén I.

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, királyi, hercegi, monarchikus
 • önálló, független, szabad, autonóm, egyedülálló
 • korlátlan, kizárólagos

konkurencia

főnév
 • verseny, versengés, vetélkedés, rivalizálás
 • vetélytárs, versenytárs

viszonzás

főnév
 • visszaadás, visszafizetés, fizetség, hála, köszönet, jutalom, viszontszívesség, viszontszolgálat (választékos)
 • ellenszolgáltatás, kompenzálás, kiegyenlítés, ellensúlyozás, forbátolás (régies)
 • revans (idegen)
 • felelet, válasz

vérfürdő

főnév
 • öldöklés, mészárlás, gyilkolás, gyilkosság, vérontás, vérengzés, pusztítás

zárul

ige
 • záródik, csukódik, csapódik
 • bedugul, elakad
 • befejeződik, végződik, véget ér, lezajlik, lejár, lefut (bizalmas), lebonyolódik

visszavesz

ige
 • (kezet): visszahúz, elkap
 • visszavált, visszavásárol, visszafizet
 • visszafoglal, visszahódít, visszanyer, visszaszerez
 • visszafogad, visszaenged
 • visszavon, visszacsinál, érvénytelenít, felbont, visszalép, visszatáncol, eláll, megmásít
 • lelassít, fékez, mérsékel, csökkent

úrfi

főnév
 • ifiúr, fiatalúr, uracska

zötyköl

ige
 • ráz, rázogat, lötyögtet, zöcsköl (tájnyelvi)