özön I. szinonimái

melléknév
 • túláradó, özönlő
 • (tájnyelvi): töméntelen, tömérdek, sok, rengeteg, tenger, tengernyi, tenger sok

özön II. szinonimái

főnév
 • (régies): özönvíz, árvíz, ár, áradat, vízár, vízáramlat
 • sokaság, bőség, tömeg, tömkeleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbetegedés

főnév
 • betegség
 • fertőzés

hemzseg

ige
 • nyüzsög, tolong, özönlik, rajzik, zsibong, bizseg (tájnyelvi), bozsog (tájnyelvi), pezseg (régies), pizseg (tájnyelvi)
 • bővelkedik, tele van (valamivel)(valaminek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a özön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

őrnagy

főnév
 • főstrázsamester (régies), major (régies), úrgy (szleng)

népfelkelő

főnév
 • lázadó, rebellis (régies)
 • forradalmár

napa

főnév
 • (régies): anyós, napamasszony (tájnyelvi), édesszüle (tájnyelvi), kedvesanya (tájnyelvi)(régies)

mélyhűtés

főnév
 • fagyasztás, behűtés, gyorsfagyasztás

összeolvaszt

ige
 • összevegyít, ötvöz
 • egybeolvaszt, egybeforraszt, egyesít, összevon

pihenőnap

főnév
 • munkaszüneti nap, szabadnap, ünnepnap, szünnap, kimenőnap

megcsóvál

ige
 • ide-oda mozgat, lenget, meglóbál
 • (tájnyelvi): meghintáztat

matrica

főnév
 • (szaknyelvi): anyagminta, minta
 • lehúzós kép, levonós kép, levonó, sticker (idegen)

kiadvány

főnév
 • publikáció, könyv, nyomtatvány, sajtótermék, közlemény, kiadás, lenyomat, kiadmány (régies), kötet, brosúra

meghódít

ige
 • elfoglal, bevesz, birtokba vesz, megszerez, lerohan, leigáz, megszáll, gyarmatosít, megdönt
 • legyűr, lever, megver, felmorzsol (választékos), porrá zúz, szolgaságba dönt (választékos), rabigába dönt (választékos), leküzd
 • felülkerekedik, diadalmaskodik, legyőz, győzedelmeskedik, diadalt ül (választékos), úrrá lesz, véghezvisz (választékos), győzelmet arat (választékos)
 • megigéz, lenyűgöz, lebilincsel, elbűvöl, elbájol, elvarázsol, elkápráztat, elragad, megbabonáz, megejt, rabul ejt (választékos), elnyer (választékos), behálóz, foglyul ejt (választékos), megfőz (bizalmas), befűz (szleng)

plecsni

főnév
 • (bizalmas): folt, szennyeződés, zsírfolt
 • kitüntetés, érem, érdemrend, érdemérem, rendjel
 • (szleng): pofon, tasli (bizalmas), nyakleves, frász (bizalmas)

ráír

ige
 • felír, feljegyez, leír, megjelöl, ráfirkál, rákapar (bizalmas), ráfirkant, rávezet, rákanyarít (régies), rávés (szleng)
 • felszólít, felhív, meghagy, értesít, tudat, jelez
 • átruház, ráruház, átír, átenged, ráhagyományoz, nevére írat

érdemrend

főnév
 • érdemérem, érem, rendjel, kitüntetés, ordó (régies), plecsni (pejoratív)

sziklás

melléknév
 • köves, szirtes (választékos)
 • (szleng): kemény, szigorú, kegyetlen

skrupulus

főnév
 • kétség, kétely, kétkedés, bizonytalanság, hitetlenkedés, tamáskodás, aggály, aggodalom, aggódás
 • töprengés, lelkifurdalás, önvád, töredelem (régies)

packázik

ige
 • pimaszkodik, szemtelenkedik, arcátlankodik, kukoricázik (bizalmas), szórakozik (bizalmas)

őr

főnév
 • őrálló (régies), őrszem, ajtónálló, strázsa, garde (idegen), darabont (régies), vigyázó (régies), felvigyázó, felügyelő, csősz, bakter, cerberus (bizalmas), silbak (bizalmas), éjjeliőr, várta (régies)
 • parkőr
 • gardedám (régies)
 • testőr, védelmező, őrző, védő, támasz, oltalmazó, gorilla (szleng)

pazar

melléknév
 • fényűző, díszes, kápráztató, gazdag, dús, pompás, fényes, briliáns, csillogó, ragyogó
 • kitűnő, felséges, isteni, kiváló, elsőrendű, fantasztikus, remek, pipec (szleng), bőséges, kiadós, lukulluszi
 • (régies): pazarló, tékozló

sétány

főnév
 • sétaút, sétatér, sétálóutca, allé (idegen), korzó, promenád (régies), sétahely, fasor

papi1

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori

nimbusz

főnév
 • (választékos): megbecsülés, nagyrabecsülés, közmegbecsülés, köztisztelet, hírnév, tekintély, renomé (bizalmas), reputáció (idegen), respektus (idegen), presztízs, auktoritás (régies), ázsió (régies)
 • dicsfény, glória, fénykoszorú, sugárkorona, aureola (szaknyelvi)

pénzverde

főnév
 • pénzverő, pénzverőhely

siserahad, siserehad

főnév
 • embertömeg, tömeg, gyülevész népség