tanakodik szinonimái

ige
 • tanakszik, töpreng, tűnődik, fontolgat, latolgat, habozik, meghány-vet, rágódik, morfondírozik, meditál, gondolkodik, elmélkedik, mérlegel
 • (régies): tanácskozik, megbeszél

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odacsap

ige
 • odadob, odahajít, odavet, odalök
 • odaszorít, odacsíp
 • (bizalmas): hozzácsatol, mellékel
 • odaüt, odasújt, odavág, ráver, odateremt, odarittyent (tájnyelvi), odalapít, földhöz vág, falhoz vág, falhoz mázol, rásújt

becsíp

ige
 • becsíptet, odacsíp, beszorít
 • berúg, beiszik, becsiccsent (bizalmas), bepityizál (tájnyelvi), bepityókázik (tájnyelvi), becsodálkozik (tájnyelvi), beimádkozik (tájnyelvi), bekortyint (tájnyelvi), bekóstol (tájnyelvi), betütükél (tájnyelvi), bekap (régies), bekaparász (régies), a fejébe száll az ital, a lábába száll az ital Sz: felönt a garatra
 • (régies): letartóztat, becsuk, bezár
 • (tájnyelvi): (lovat) befog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanakodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szövet

főnév
 • kelme, textil, textília, textilanyag, ruhaanyag, szövedék, szőttemény (tájnyelvi), anyag, matéria
 • sejtszövet

szakma

főnév
 • iparág, szak, szakterület, szakipar, fach (szleng)
 • foglalkozás, mesterség, hivatás (választékos), életpálya, szolgálat, professzió (régies), szakmány (régies)
 • hivatal, tisztség

sugárfertőzés

főnév
 • sugárártalom, sugárbetegség

rivall

ige
 • (valakire): kiált, förmed, ripakodik, ráordít
 • rivalkodik (régies), sivall (tájnyelvi), harsan, rian

tájfun

főnév
 • forgószél, fergeteg, szélvész

terítő

főnév
 • takaró, lepel, ágytakaró, huzat, borítás, kendő, fedőponyva, pléd
 • abrosz, asztalkendő, asztalterítő
 • (régies): ravatal
 • (régies): asztalnok (régies), étekosztó (régies), tálnok (régies)

pótszer

főnév
 • szurrogátum (idegen), pótanyag, pótlék

pléd

főnév
 • takaró, pokróc, útitakaró, lábtakaró
 • (tájnyelvi): nagykendő, sál

mely

névmás
 • melyik
 • mi
 • (választékos): mennyire, milyen
 • amely

pusztul

ige
 • tönkremegy, sorvad, enyészik, hanyatlik, megszűnik, megsemmisül
 • meghal, elhull, megdöglik, kiveszik, vész, semmivé válik, elporlik, elhamvad, kihal
 • düledezik, omladozik, roskadozik, rogyadozik Sz: hull, mint ősszel a légy
 • eltakarodik, elhordja magát, kotródik, lódul
 • (szleng): henyél, lopja a napot, heverészik, lustálkodik, döglik (durva)

tetőtér

főnév
 • padlástér

trópus2

főnév
 • szókép, képes kifejezés, szóalakzat, alakzat

hurkol

ige
 • csomóz, csomót köt, hurokra köt, csimbókot köt, bokrot köt
 • fon, sző
 • slingel

vegyszer

főnév
 • kemikália, kémszer (régies), szer (bizalmas)

táncterem

főnév
 • tánchelyiség, bálterem

szökell

ige
 • szökken, ugrik, ugrál, pattan
 • lövell, fröcsög, fröcsköl, fröccsen, spriccen
 • (vér): tódul, tolul, áramlik

tekintetes

melléknév, főnév
 • téns (régies), spektábilis (régies), nemzetes (régies), nagyságos

védőbeszéd

főnév
 • védelem, védőirat, apológia (választékos)

tárgyi

melléknév
 • dologi, tárgyszerű, anyagi, konkrét, kézzelfogható, objektív, materiális, fizikai

számlál

ige
 • számol, számba vesz, olvas (tájnyelvi), megolvas (tájnyelvi), megszámol
 • elsorol, megnevez, sorjáz, előszámlál
 • áll (valamiből)
 • (régies): tart (valaminek), tekint (valaminek), besorol (valahova), számít (valahova)

tengerész

főnév
 • matróz, hajós, tengerésztiszt
 • tengerjáró, tengeri medve (bizalmas)

végtére

határozószó
 • utoljára, végül, végül is, a végén, végezetül, utolsónak, mégiscsak
 • csakhogy
 • utóvégre, elvégre, hiszen, hisz (bizalmas)