szipákol szinonimái

ige
 • szipog, szepeg, szimmog (tájnyelvi)
 • pipázik, pipál, pöfékel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

árnyalat

főnév
 • szín, színárnyalat, fokozat, színezet, tónus, valőr (idegen), árnyéklat (régies)
 • különbség, eltérés, nüansz (idegen)

előkelő II.

főnév
 • előkelőség, notabilitás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szipákol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szentmise

főnév
 • mise, szentmiseáldozat

sértődékeny

melléknév
 • sértődős, érzékeny, érzékenykedő, túlérzékeny, kényes, kényeskedő, sebezhető, mimóza

sáp

főnév
 • nyereség, haszon, profit, részesedés, jutalék, jövedelem
 • kenőpénz, borravaló, baksis

ráhajt1

ige
 • odahajt, odaterel, ráterel, odairányít
 • odakormányoz, odavezet, rágördül, rágurul
 • (bizalmas): rákapcsol (bizalmas), ráver (bizalmas), belehúz (bizalmas)
 • (régies): sarkall, ösztökél, ösztönöz, indít, késztet

széttép

ige
 • széjjeltép, összetép, szétszakít, széjjelszakít, széthasít, széjjelhasít, összeszaggat
 • szétszaggat, széjjelszaggat, szétmarcangol, széjjelmarcangol
 • (kapcsolatot): megszakít, megszüntet, felszámol

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)

papi2

főnév
 • apa, papa, apu, apus, apuka
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapus (bizalmas)(bizalmas)

megköszön

ige
 • köszön, hálálkodik, meghálál, hálát ad, köszönetet mond

petúnia

főnév
 • tölcsérke

tárgyi

melléknév
 • dologi, tárgyszerű, anyagi, konkrét, kézzelfogható, objektív, materiális, fizikai

tetanusz

főnév
 • merevgörcs
 • (bizalmas): tetanuszoltás

helyreállítás

főnév
 • tatarozás, rendbehozás, rendbehozatal, felújítás, újjáépítés, rekonstrukció (szaknyelvi), renoválás, restaurálás
 • regenerálás, rehabilitáció, feljavítás, felerősítés
 • megújítás, visszaállítás, restauráció (idegen)

visszavesz

ige
 • (kezet): visszahúz, elkap
 • visszavált, visszavásárol, visszafizet
 • visszafoglal, visszahódít, visszanyer, visszaszerez
 • visszafogad, visszaenged
 • visszavon, visszacsinál, érvénytelenít, felbont, visszalép, visszatáncol, eláll, megmásít
 • lelassít, fékez, mérsékel, csökkent

űr

főnév
 • távolság, hézag, hiátus (szaknyelvi), rés, szakadék, mélység
 • hiány
 • vákuum, üresség
 • világűr, kozmosz, világmindenség

szirup

főnév
 • cukoroldat
 • gyümölcsszörp, szörp, szörpöny (régies)
 • kanalas orvosság

szemléltet

ige
 • ábrázol, illusztrál, megvilágít, bemutat, megmutat, megjelenít, értelmez, interpretál
 • bizonyít, demonstrál, reprezentál, megerősít

születik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, életre kel
 • létrejön, kialakul, keletkezik, lesz, terem, szülemlik (tájnyelvi), megjelenik, feltűnik, felbukkan, kerekedik
 • származik, ered, támad

úzus

főnév
 • szokás, gyakorlat, szokásjog, közszokás
 • használat

szólista

főnév
 • szólóénekes, magánénekes

sírhalom

főnév
 • sírhant, sírdomb, hant, sír, rög (választékos)

takarmány

főnév
 • abrak, eleség, táp, etetnivaló (tájnyelvi)

ülésezik

ige
 • ülést tart, gyűlésezik, összeül, értekezik, tanácskozik, tárgyal, ül (régies)