parancsnokság szinonimái

főnév
 • vezetés, irányítás, dirigálás (pejoratív), vezérlet, rendelkezés
 • vezetőség, törzskar, vezérkar
 • főhadiszállás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mettől

határozószó
 • mióta, mikortól

következetlen

melléknév
 • inkonzekvens, ingadozó, tétovázó, bizonytalan, határozatlan, ésszerűtlen, illogikus, logikátlan, követhetetlen, értelmetlen, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, szeszélyes, állhatatlan, szétfolyó, széteső, hanyatlan (tájnyelvi) Sz: nem jár egy vágásban a kereke
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a parancsnokság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összekülönbözik

ige
 • összevész, összezördül, összetűz, összekoccan (bizalmas), összekap (bizalmas), összeszólalkozik, összeágaskodik (tájnyelvi), megviszonylik (tájnyelvi)

nyakatekert

melléknév
 • tekervényes, kacifántos, mesterkélt, csavaros, körülményes, bonyolult, komplikált, kusza, zavaros, kitekert, körmönfont, cifra, kacskaringós, bakafántos (bizalmas)

nemkülönben I.

határozószó
 • ugyanígy, hasonlóképpen, hasonlóképp, szintúgy, ugyancsak

mesterség

főnév
 • szakma, iparág
 • hivatás, pálya, foglalkozás, praxis, professzió (idegen), élethivatás, karrier, ipar
 • készség, jártasság, ügyesség

paletta

főnév
 • festőtábla, festéktálca

pók

főnév
 • (szleng): ember, manusz (szleng), krapek (szleng), tag (szleng), fej (szleng), muksó (szleng), pacák (szleng), hapsi (szleng), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pali (szleng)

meggyorsul

ige
 • meglódul, megélénkül

megcsömörlik

ige
 • megundorodik, fölkavarodik a gyomra, megmohókodik (tájnyelvi), émelyeg
 • elrontja a gyomrát
 • megutál, meggyűlöl, utálat fogja el, undor fogja el, elmegy a kedve (valamitől), ráun (valamire), megelégel(valamihez)(valamihez)

kifizet

ige
 • megfizet, kiad (valamire), szaldíroz (idegen), kiegyenlít, leró, letesz, törleszt, rendez, visszafizet, visszatérít, megad, leszúr (szleng), leszurkol, leperkál (szleng), kiguberál (bizalmas), letejel (szleng)
 • elbocsát
 • elbánik (valakivel), elintéz

megmerevedik

ige
 • megkeményedik, megszilárdul, megköt, megdermed, megmered, kikristályosodik, megfagy
 • meggémberedik, megmacskásodik (tájnyelvi), megbénul (bizalmas)
 • megcsökönyik (tájnyelvi), elfélszegedik (tájnyelvi)
 • erigál (szaknyelvi), erektál (szaknyelvi), feláll
 • megrögződik, elfásul

pótszer

főnév
 • szurrogátum (idegen), pótanyag, pótlék

rebben

ige
 • (madár): reppen, repül, röpül, felreppen, felröppen
 • mozdul, rezzen, megremeg

esedékes

melléknév
 • időszerű, aktuális, várható
 • fizetendő

szokik

ige
 • hozzászokik, megszokik, beilleszkedik, idomul, alkalmazkodik

sportol

ige
 • tréningezik, edz, tornázik, mozog
 • sportot űz

parasztgazdaság

főnév
 • parasztbirtok, farm

összegyűr

ige
 • ráncol, összeráncol, eldörzsöl (tájnyelvi), rücsköl (tájnyelvi)

petty, pötty

főnév
 • pont, folt, foltocska, szeplő, szépséglencse, lencse, bötyka (tájnyelvi), bab, paca, pecsét
 • stigma, bélyeg
 • (jelzőként): kicsiny, csepp, pici, pinduri, kevés, kicsi

sorol

ige
 • felsorol, elsorol, sorjáz, sorjál (tájnyelvi), sorra vesz, előszámlál
 • elmond, előad, elbeszél
 • besorol, minősít, értékel, osztályoz, kategorizál, klasszifikál (régies), rangsorol

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)

nyilallás

főnév
 • fájdalom, fájás, szúrás, hasogatás, szaggatás

piskóta

főnév
 • babapiskóta, biszkvit (idegen), kétszersült
 • (bizalmas): lábfej
 • piskótaláb

spicc1

főnév
 • cipőorr
 • lábujjhegy
 • (tájnyelvi): szipka, szopóka
 • (szaknyelvi): faszén