sebészet szinonimái

főnév
 • traumatológia, kirurgia (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyilvántartás

főnév
 • számontartás, kimutatás, jegyzék, feljegyzés, lista, katalógus, regiszter, lajstrom (régies), kartoték, evidencia (régies)
 • kataszter (szaknyelvi)

ejnye

indulatszó
 • ejnye-bejnye, ej, irgum-burgum, ejha, ugyan, nono
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sebészet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

róna

főnév
 • síkság, sík, alföld, puszta, mező, rét, rétség, lapály, térföld (régies)

posta

főnév
 • postahivatal, postafiók
 • postakocsi, mozgóposta, postajárat, gyorsposta
 • levelek, küldemények
 • üzenet, hír
 • (régies): követ, futár (régies), hírmondó, hírvivő, hírnök, hírész (régies), nyargonc (régies)

pirkad

ige
 • dereng, világosodik, fölvirrad, hajnalodik, reggeledik, hasad a hajnal, pitymallik, virrad
 • (tájnyelvi): pirosodik, érik

összeállítás

főnév
 • kombináció, elrendezés, összeszerelés, kompozíció, összeillesztés, megszerkesztés, összetétel
 • antológia
 • összeválogatás, felállás, csapat

sajnálkozik

ige
 • sajnál, röstell, szán, bán, szánakozik, bánkódik, fájlal
 • sopánkodik, kesereg, búslakodik, szepeleg (régies), sajnakodik (régies)

sűrűség

főnév
 • fajsúly
 • gyakoriság
 • tömörség, tömöttség, vastagság, tömítettség, denzitás (szaknyelvi), konzisztencia (szaknyelvi), töménység
 • (régies): erdő
 • bozót, liget

nyakatekert

melléknév
 • tekervényes, kacifántos, mesterkélt, csavaros, körülményes, bonyolult, komplikált, kusza, zavaros, kitekert, körmönfont, cifra, kacskaringós, bakafántos (bizalmas)

népi

melléknév
 • populáris, vulgáris
 • plebejus, egyszerű, naiv
 • paraszti, néprajzi, etnikai

légiposta

főnév
 • repülőposta, air mail (idegen), par avion (idegen)

nyüves

melléknév
 • (tájnyelvi): férges, tetves (állat)

szakma

főnév
 • iparág, szak, szakterület, szakipar, fach (szleng)
 • foglalkozás, mesterség, hivatás (választékos), életpálya, szolgálat, professzió (régies), szakmány (régies)
 • hivatal, tisztség

szerető I.

melléknév
 • szeretetteljes, gyengéd, kedves, szívélyes, nyájas, szerelmetes (régies)

garzonlakás

főnév
 • garzon, legénylakás, kis lakás

újdonsült

melléknév
 • új, vadonatúj
 • friss, újonc, kezdő
 • újsütetű

telefonszám

főnév
 • kapcsolási szám (szaknyelvi), hívószám (szaknyelvi), a távbeszélő száma

segédeszköz

főnév
 • segítség, segédszer (régies), mankó
 • puska (bizalmas), ágyú (bizalmas)

rohamos

melléknév
 • gyors, sebes, szapora, sietős, heves, vehemens

sötétkamra

főnév
 • camera obscura (régies)

téboly

főnév
 • elmebaj, őrület, őrültség, őrjöngés, dühöngés, beszámíthatatlanság, eszelősség, elmezavar, gyengeelméjűség, dementia (idegen)

sértődékeny

melléknév
 • sértődős, érzékeny, érzékenykedő, túlérzékeny, kényes, kényeskedő, sebezhető, mimóza

préselődik

ige
 • szorul, sajtolódik, zsúfolódik, nyomul, reked

strázsa

főnév
 • őr, őrálló (régies), felvigyázó, őrszem, őrző (tájnyelvi), trázsa (tájnyelvi), istrázsa (tájnyelvi)
 • őrség, őrhely, őrállás

tekinthető

melléknév
 • felfogható, elfogadható, gondolható