röntgenkezelés szinonimái

főnév
 • röntgenterápia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hossz1

főnév
 • terjedelem, kiterjedés, elnyúlás (régies), terjedés (régies)
 • nagyság, hosszúság, magasság, testmagasság, testhossz
 • táv
 • időtartam, tartam, huzam

protestál

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a röntgenkezelés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

reszkíroz

ige
 • kockáztat, kockára tesz, kockázatot vállal

pirkad

ige
 • dereng, világosodik, fölvirrad, hajnalodik, reggeledik, hasad a hajnal, pitymallik, virrad
 • (tájnyelvi): pirosodik, érik

peng

ige
 • kong, cseng, szól, búg, zúg

öltözet

főnév
 • ruházat, ruha, ruhanemű, toalett, viselet, gála, ornátus (idegen), öltözék, mez, ancúg (bizalmas), kosztüm, szerelés (szleng), szerkó (szleng), cucc (bizalmas), bőr (szleng)

rokonszenvez

ige
 • szimpatizál, szimpátiát érez (valaki iránt), kedvel, szível, vonzódik (valakihez), hajlik (valakihez), rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt), előszeretettel van (valaki iránt), előszeretettel viseltetik (valaki iránt), előszeretetet érez (valaki iránt)

söröző

főnév
 • sörház (régies), sörcsarnok, sörkert, sörbár, sörmérés (régies), söntés, kocsma, csapszék, ivó (régies)

nemkülönben I.

határozószó
 • ugyanígy, hasonlóképpen, hasonlóképp, szintúgy, ugyancsak

napbarnított

melléknév
 • napsütötte, barna, csokoládébarna, napégette, lebarnult, olajbarna, bronzszínű, lesült, bronzos, sötét, cserzett (arc), füstös képű, cigányképű

lapszemle

főnév
 • sajtószemle, tallózó

nyaraló

főnév
 • vendég, üdülő, beutalt, vakációzó
 • fürdővendég (régies), üdülővendég
 • üdülő, víkendház, nyári lak, kulipintyó (pejoratív), pavilon (régies), villa, dácsa (szleng), hobbi (tájnyelvi)
 • (szleng): börtön

sugárfertőzés

főnév
 • sugárártalom, sugárbetegség

szélzsák

főnév
 • szélmutató, szélzászló, anemoszkóp (idegen)

funkcionárius

főnév
 • hivatalnok, közhivatalnok, tisztségviselő, tisztviselő, funkci (pejoratív)
 • megbízott

túlontúl

határozószó
 • túlságosan, túlzottan, mérhetetlenül, mértéktelenül, szerfölött, szerfelett
 • nagyon

tárt

melléknév
 • nyitott, fedetlen, szabad
 • (régies): tág, széles, téres (régies)
 • kiterjesztett, szétterjesztett

rövidít

ige
 • kurtít, tömörít, kisebbít, kevesbít, elvon, elvesz, visszanyer, megnyirbál, csökkent, rövidre fog, meghúz
 • összevon, levág, nyír

reprodukció

főnév
 • másolat, műnyomat, művészlap
 • lenyomat
 • sokszorosítás
 • felidézés
 • újratermelés

siket

melléknév, főnév
 • (választékos): süket, hallássérült, nagyothalló

táp

főnév
 • abrak, takarmány, eleség, táplálék
 • eledel

sáp

főnév
 • nyereség, haszon, profit, részesedés, jutalék, jövedelem
 • kenőpénz, borravaló, baksis

pofon

főnév
 • pofoncsapás, pofonütés, arculcsapás, arculütés, ütés, legyintés, csárdás (bizalmas), füles (bizalmas), nyakleves (bizalmas), tasli (bizalmas), flemm (szleng), poflé (régies), pofleves (régies), macsali (tájnyelvi), frász (bizalmas), sima (szleng), plecsni (szleng), koki (szleng), átszálló (szleng), maflás (szleng)
 • megszégyenítés, megalázás, megaláztatás

sógornő

főnév
 • sógorasszony, ángy (tájnyelvi), ángyi (tájnyelvi), ángyika (tájnyelvi), ángyó (tájnyelvi), édesnéne (tájnyelvi)

társadalombiztosítás

főnév
 • betegbiztosítás, szociális ellátás, szociális háló, tébé (bizalmas), TB