szélroham szinonimái

főnév
 • széllökés, léglökés, szélfújás, fuvallat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kifúj

ige
 • kilehel, kipiheg, kilélegzik, liheg, szuszog
 • (szél): kiszárít, érdessé tesz
 • (szleng): meghiúsul, dugába dől, kipurcan (bizalmas)
 • (kifújja magát): megpihen, lazít (bizalmas)

meglocsol

ige
 • megöntöz, bevizez, levizez, megnedvesít, áztat, eláztat, locsol, locsolgat, lelocsol, leönt, lespriccel (bizalmas), öntözget (bizalmas), lefröcsköl (bizalmas), bepermetez, megönt (régies), megfröcskendez (választékos), beharmatoz (választékos), meglatyakol (tájnyelvi), meglocsál (tájnyelvi), megloncsoz (tájnyelvi), megparáhol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szélroham szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szalad

ige
 • fut, siet, repül, futkos, fáradozik, spurizik (szleng), rohan, lohol, lót-fut, szedi a lábát, iramlik, kotrecel (tájnyelvi), limel (tájnyelvi), lófol (tájnyelvi), inal, őringel (tájnyelvi), rőföl (tájnyelvi), trappol (bizalmas), skerál (szleng) Sz: fut, mint az agár; jól felszedi a kapcát
 • (idő): múlik, száll
 • menekül, megfutamodik, elszéled, iszkol
 • terjed, halad, tódul, hatol
 • (lakás): táncol, feje tetején áll, tótágast áll

romantikus

melléknév
 • regényes, vadregényes, kalandos, meseszerű, meglepő, délibábos
 • ábrándos, ábrándozó, álmodozó, érzelmes, szentimentális, fellegjáró, holdvilágos (régies)
 • érzelgős

részére

névutó
 • számára, neki, őneki

pontos

melléknév
 • precíz
 • pedáns, akkurátus (régies), gondos, alapos, aprólékos, lelkiismeretes, egzakt, minuciózus (idegen), passz (tájnyelvi)
 • szabályos, helyes, szabatos, hű, tökéletes, odavágó, hiteles, korrekt, mérvadó, mértékadó, szabályszerű, normális, előírásos, hibátlan, torzításmentes, valósághű

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás

szolgáltat

ige
 • ad, juttat, nyújt
 • biztosít, ellát
 • (okot): megteremt, létrehoz

összekerül

ige
 • összegyűlik, összegyűl, összejön
 • összetalálkozik, összeakad, összefut, összeszalad
 • összeházasodik, egybekel (választékos), házasságra lép, frigyre lép
 • összeköltözik

őrjítő

melléknév
 • dühítő, észbontó, tébolyító
 • (fájdalom): tépő, szaggató, szörnyű, elviselhetetlen, szüntelen

megállít

ige
 • feltartóztat, lestoppol (bizalmas), lemeszel (rendőr autót) (szleng)
 • megakaszt, megbénít, megálljt parancsol (valaminek), útját állja, gátat vet (valaminek), meggátol, lefékez, blokkol, aredál (tájnyelvi), leállít, leszerel, paralizál (idegen)
 • elállít, kikapcsol
 • félbeszakít, megszakít, szüneteltet
 • rögzít, stabilizál

panaszos II.

főnév
 • panasztevő, sértett, vádló, feljelentő, felperes

szőrszálhasogató

melléknév
 • akadékos, akadékoskodó, pontoskodó, bakafántos, aprólékos, akkurátus, fontoskodó, kicsinyes, kicsinyeskedő, hajszálhasogató, bogarászó, kukacos, kukacoskodó, szőröző (bizalmas), gáncsoskodó, minuciózus (idegen), skrupulózus (bizalmas), betűrágó, bojtorjános (tájnyelvi)

tátorján

főnév
 • (tájnyelvi): szélvész, vihar, orkán

hangszín

főnév
 • tónus, árnyalat, hangárnyalat, hanghordozás, hangzás, orgánum (választékos), hangorgánum (választékos), tonalitás (szaknyelvi), intonáció
 • hangnem, beszédmód, modor

versenyez

ige
 • verseng, vetélkedik, küzd, mérkőzik, viaskodik, harcol, tusázik, csatázik
 • pályázik, folyamodik, licitál
 • konkurál, rivalizál

tündöklő

melléknév
 • ragyogó, csillogó, káprázatos, sziporkázó, csillámló, fényes, fénylő, sugárzó, káprázó, vakító

szem

főnév
 • kuksi (bizalmas), pislogó (bizalmas), kukkoló (szleng), kukucskáló, oculus (szaknyelvi), pilács (szleng), látó (tájnyelvi), csipa (tájnyelvi), csipatok (tájnyelvi), vatyi (tájnyelvi), látószerv (szaknyelvi)
 • nézés, tekintet
 • látás, látóképesség
 • látásmód, megítélés, értékelés
 • mag, bél
 • bogyó
 • szőlőszem
 • szemcse
 • kötés, csomó, hurok
 • (hálón) lyuk
 • rügy, hajtás, fakadás (régies)
 • csíra
 • (tájnyelvi): kályhacsempe

szakajtó

főnév
 • kenyérkosár, kas, szakajtókosár, zsompor (tájnyelvi), szakasztó (tájnyelvi), véka (tájnyelvi)

sziklaszilárd

melléknév
 • rendíthetetlen, rendületlen, megingathatatlan, rettenthetetlen, tántoríthatatlan, kőkemény, acélos, elszánt, határozott

túlerő

főnév
 • többség, fölény, majoritás
 • (választékos): hatalmasság, markosság, izmosság, főhatalom (régies)

szent

melléknév
 • megszentelt, felszentelt
 • megáldott, áldott, szakrális (idegen), szentséges
 • mennyei, égi(idegen)
 • boldog, üdvözült, felmagasztosult
 • vallásos, jámbor, istenfélő, ájtatos, templomos, kegyes (régies), áhítatos, szenteskedő (pejoratív)
 • drága, szeretett
 • változtathatatlan, sérthetetlen
 • bizonyos, igaz, kétségbevonhatatlan

rozsdásodik

ige
 • rozsda marja, megeszi a rozsda

szív1

ige
 • szí, belehel, belélegzik, szippant, beszív, felszív
 • szivattyúz, szívat
 • köpölyöz
 • szopik, szop
 • (bizalmas): iszik
 • dohányzik, pöfékel, füstöl (bizalmas)
 • (magába szív): felvesz, magába fogad, befogad

tutyimutyi

melléknév
 • (bizalmas): tehetetlen, gyámoltalan, mamlasz, pipogya, ügyetlen, élhetetlen, kulumutyu (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi), molopotyi (tájnyelvi), szuszma (tájnyelvi), totola (tájnyelvi)