szem szinonimái

főnév
 • kuksi (bizalmas), pislogó (bizalmas), kukkoló (szleng), kukucskáló, oculus (szaknyelvi), pilács (szleng), látó (tájnyelvi), csipa (tájnyelvi), csipatok (tájnyelvi), vatyi (tájnyelvi), látószerv (szaknyelvi)
 • nézés, tekintet
 • látás, látóképesség
 • látásmód, megítélés, értékelés
 • mag, bél
 • bogyó
 • szőlőszem
 • szemcse
 • kötés, csomó, hurok
 • (hálón) lyuk
 • rügy, hajtás, fakadás (régies)
 • csíra
 • (tájnyelvi): kályhacsempe

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hordóhas

főnév
 • sörhas, pocak

osztás

főnév
 • bennfoglalás
 • elosztás, felosztás, darabolás, szétosztás, parcellázás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szállás

főnév
 • szállingózás, röpködés, repülés
 • szálláshely, kvártély (régies), lakás, tanya, lak, ház
 • hajlék
 • lakóhely, férőhely, kégli (szleng), rezidencia, szálló, menedék, menhely

roncs

főnév
 • rom, romhalmaz, düledék, omladék, hulladék
 • kripli (durva), nyomorék, fogyatékos, inaszakadt (régies)
 • maradvány, maradék, töredék
 • nyom

részleg

főnév
 • szekció, tagozat, szakosztály, osztály, munkabrigád, csapat, osztag, egység
 • ágazat

póráz

főnév
 • ebszíj, kutyaszíj, jártatószalag, járszalag
 • béklyó, gúzs

százéves

melléknév
 • százesztendős

szombatos

melléknév, főnév
 • sabbatharius (idegen), sabbatheus (idegen)

összeláncol

ige
 • összeköt, összekapcsol, összefűz, összefog

örök II.

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték, juss (tájnyelvi), osztályrész

megázik

ige
 • átnedvesedik, elázik, csetreskedik (tájnyelvi), összeázik, nyirkosodik

páni

melléknév
 • (félelem): pokoli, ördögi, szörnyű, rettenetes, iszonyú

szövetkezés

főnév
 • társulás, egyesülés, egyesület, szövetkezet, szövetség, kooperatíva (idegen), kollektíva (idegen)
 • együttműködés, összefogás
 • szervezkedés

távbeszélőkészülék

főnév
 • telefon, telefonkészülék, telefonállomás, távrecsegő (tréfás)

hangzat

főnév
 • akkord (szaknyelvi), összhang, összhangzat, harmónia, konszonancia (szaknyelvi)
 • (régies): dallam (választékos), zengzet

versíró

főnév
 • költő, poéta, dalnok, versszerző (régies), verscsináló, versfaragó, fűzfapoéta

tűr2

ige
 • csavar, hajt, beszuszakol (tájnyelvi), gyűr, göngyöl, feltűr, letűr

szembesít

ige
 • szembeállít, konfrontál (idegen)

szakértő I.

melléknév
 • hozzáértő, gyakorlott, tapasztalt, jártas, kompetens (szaknyelvi), illetékes, szakavatott, szakképzett, képesített, szakismerő, műértő, hivatott, hivatásos, professzionális, profi (bizalmas)
 • ügyes
 • véleményező

szilvapálinka

főnév
 • szilvórium, sligovica (tájnyelvi), szilva

túljut

ige
 • átgázol, átjut, átlábal, átlábol (tájnyelvi), átvergődik, átlép
 • keresztülmegy
 • túllép, meghalad, felülemelkedik, leküzd

szentség

főnév
 • szakramentum (régies), kenet, malaszt
 • oltáriszentség
 • érték

rögtönzött

melléknév
 • hevenyészett, ideiglenes, ad hoc (idegen), spontán, tervezetlen
 • elkapkodott, elsietett

szívbaj

főnév
 • szívbetegség, szívbántalom, szívfájás, szívattak (régies), szívpanasz, szívzavar, csúnyabaj (tájnyelvi)
 • (bizalmas): bánat, szomorúság, csalódás

tülekedés

főnév
 • tolongás, tolakodás, furakodás, nyomulás, lökdösődés, dulakodás, pankráció (bizalmas), közelharc, lökedelem (tájnyelvi), gyúródás (tájnyelvi), tumultus