rozsdásodik szinonimái

ige
 • rozsda marja, megeszi a rozsda

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

idéz

ige
 • berendel, beidéz, magához rendel, ideparancsol, hív
 • megjelenít, megidéz, felelevenít, felemlít, előhoz, felhoz
 • citál
 • hivatkozik
 • rához (bajt)

antifasiszta

melléknév, főnév
 • fasisztaellenes, náciellenes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rozsdásodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

restaurál

ige
 • kijavít, helyreállít, helyrehoz, megújít, újjáépít, felújít, tataroz, rendbe hoz, renovál, modernizál
 • visszaállít, visszahoz, rekonstruál

pióca

főnév
 • nadály, ivóka (régies), vérszopó (régies)
 • parazita, élősdi, potyaleső, potyázó (bizalmas), vérszívó (szleng)

példamutató

melléknév
 • példás, kitűnő, követendő, mintaszerű

ökölcsapás

főnév
 • ütés, csapás, behúzás (szleng), bemosás (szleng)

rohamos

melléknév
 • gyors, sebes, szapora, sietős, heves, vehemens

sorvad

ige
 • sorvadozik, soványodik, aszik, gyengül, pusztul, satnyul, csenevészedik, elcsünik (tájnyelvi), zsugorodik, fonnyad, hervad
 • senyved (régies), gyötrődik, emésztődik, betegeskedik, szenved, fogy, hitványodik (tájnyelvi)

némber

főnév
 • (régies): nőszemély, nő, asszony, fehérnép (régies), fehérszemély (régies)
 • fehércseléd (régies), asszonyember, asszonyállat (régies)
 • (pejoratív): kurva (durva), ringyó (durva), szajha, lotyó (durva), nőcske (pejoratív)

nagyságos

melléknév
 • tekintetes (régies), téns (régies), tekintélyes, nemzetes (régies), méltóságos
 • (tájnyelvi): ritka, drága

lankad

ige
 • fárad, bágyad, ernyed, kókad, pilled, hervad, konyul, lanyhul, fonnyadozik, csügged, törődik, zsibbad (régies), engyeledik (tájnyelvi), szonnyad (tájnyelvi)
 • gyöngül, csökken

nyakra-főre

határozószó
 • (tájnyelvi): hanyatt-homlok, fejvesztve, meggondolás nélkül, elhamarkodva, sietve, összevissza, gyorsan, tűzön-vízen, árkon-bokron, übtre (régies)
 • (bizalmas): egyre-másra, gyakran, folyamatosan, újra meg újra, lépten-nyomon

strandruha

főnév
 • strandviselet, napozóruha

szellemi

melléknév
 • eszmei, intellektuális, értelmi, spirituális, észbeli
 • anyagtalan, megfoghatatlan, természetfölötti
 • értelmiségi
 • művelődési, kulturális

fröcsköl

ige
 • spriccel, fröcsög, fröccsent, fecskendez, permetez, locskol (tájnyelvi)

túlbuzgó

melléknév
 • fontoskodó, igyekvő, tolakodó, güzü (szleng), stréber (bizalmas)

társadalmi

melléknév
 • szociális, közösségi
 • (régies): társas

rögtönzött

melléknév
 • hevenyészett, ideiglenes, ad hoc (idegen), spontán, tervezetlen
 • elkapkodott, elsietett

renomé

főnév
 • hír, hírnév, ismertség, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió

sétabot

főnév
 • bot, sétapálca, pálca, horgaspálca (tájnyelvi), kampósbot (tájnyelvi), vándorbot (tájnyelvi)

tanulatlan

melléknév
 • iskolázatlan, analfabéta, írástudatlan, műveletlen, képzetlen, tudatlan, buta, járatlan, tapasztalatlan, kulturálatlan, pallérozatlan, illiterátus (régies), unintelligens
 • közönséges, faragatlan, bárdolatlan, nyers, civilizálatlan, csiszolatlan, primitív
 • szakképzetlen, kívülálló, kontár, laikus, amatőr

sál

főnév
 • kendő, sálkendő (régies), stóla

pliszé

főnév
 • berakás, hajtás, redőzés
 • ránc, redő

skicc

főnév
 • vázlat, előtanulmány, előzetes, tervrajz, tervezet, körvonal, minta, sablon, séma

tarifa

főnév
 • díjszabás, taksa (bizalmas), árszabás
 • ár, viteldíj, menetdíj, útiköltség
 • árjegyzék, díjjegyzék