részére szinonimái

névutó
 • számára, neki, őneki

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ugyanilyen

névmás
 • ugyanily (választékos), éppen ilyen, pontosan ilyen, egészen ilyen, épp ilyen, azonos, egyező, egyazon (régies), identikus (idegen), ily, ilyenfajta, ilyenféle, ilyesfajta, ilyesféle, ilyenforma, ilyesforma

türelmes

melléknév
 • békés, békeszerető, béketűrő, birka (bizalmas)
 • elnéző, jámbor, szelíd, megértő
 • engedékeny, toleráns, higgadt, nyugodt Sz: csizmájában a kövecset is elszenvedi; szíjat lehetne hasítani a hátából; fát lehet vágni a hátán; el lehet vele egy kuckóban hálni; mindegy neki, akár a szélső háznak
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a részére szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rárak

ige
 • ráhelyez, rátesz, feltesz, fölrak, rárakodik, ráhány (bizalmas)

pasztell II.

főnév
 • pasztellkréta
 • pasztellkép, krétarajz

pang

ige
 • romlik, poshad (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • áll, megreked, vesztegel, szünetel, stagnál, lankad, lanyhul, tesped

okvetlen, okvetetlen II.

határozószó
 • okvetlenül, föltétlenül, persze, minden bizonnyal, szükségszerűen, elkerülhetetlenül, mindenképpen, mindenesetre, igazán, biztosan, akárhogy is, ha törik, ha szakad, mindenáron, kétségkívül Sz: ha a fene fenét eszik is; ha cigánygyerekek potyognak is az égből; ha öreg fejsze esik is; ha a kutya kutyát eszik is; ha a kutya kovászba ugrik is; ha nyaka szakad is

rémhír

főnév
 • vakhír, álhír, szóbeszéd, kacsa (bizalmas), kitalálás, kitaláció, koholmány, félrevezetés, beugratás

sehova, sehová

határozószó
 • semerre

műszálas

melléknév
 • szintetikus, műanyag, nejlon

motyog

ige
 • motyorog (bizalmas), suttog, makog (pejoratív), seppeg (tájnyelvi), motyoráz (tájnyelvi), mantyog (tájnyelvi), motyorékol (tájnyelvi), orra alatt beszél, bajusza alatt beszél
 • pusmog
 • dünnyög, mormog, dörmög, dohog, zsörtölődik, böstörög (tájnyelvi), mohog (pejoratív), kummog (tájnyelvi), hummog (tájnyelvi), káricál (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): motoszkál (bizalmas), piszmog, bíbelődik, pepecsel, tesz-vesz, szöszmötöl, szaszmatol (tájnyelvi)

kritizál

ige
 • bírálgat, gáncsoskodik, szid, megró, ócsárol, kifogásol, támad, szapul (bizalmas), csepül, leszól, elítél, megbélyegez, gáncsol, kicikiz (szleng), szétcincál (szleng), ledorongol (bizalmas), lehord (bizalmas)
 • bírál, megítél, értékel, kiveséz, véleményez

négyüléses

főnév
 • kvadruplett (régies)
 • landauer (régies)

sikló

főnév
 • vízisikló
 • drótkötélpálya, függővasút
 • (tájnyelvi): zsurló

szalad

ige
 • fut, siet, repül, futkos, fáradozik, spurizik (szleng), rohan, lohol, lót-fut, szedi a lábát, iramlik, kotrecel (tájnyelvi), limel (tájnyelvi), lófol (tájnyelvi), inal, őringel (tájnyelvi), rőföl (tájnyelvi), trappol (bizalmas), skerál (szleng) Sz: fut, mint az agár; jól felszedi a kapcát
 • (idő): múlik, száll
 • menekül, megfutamodik, elszéled, iszkol
 • terjed, halad, tódul, hatol
 • (lakás): táncol, feje tetején áll, tótágast áll

foglalkoztat

ige
 • dolgoztat, munkával ellát
 • alkalmaz, felvesz, felfogad, szerződtet, munkát ad
 • izgat, igénybe vesz, leköt, leköti a figyelmét (valakinek)
 • elfoglal, idegesít, gondot okoz, nyugtalanít

tökfilkó

főnév
 • tökfej, tökkalap (régies), filkó (régies), fajankó, tökfejű, tökkelütött, szamár, ökör (durva), mamlasz, tahó (bizalmas), balfácán (bizalmas), lüketóni (bizalmas), tuskó (bizalmas), botfej (tájnyelvi), bükkfakolomp (tájnyelvi)

tagol

ige
 • bont, részekre oszt, darabol, szétválaszt, elemez, részletez, tagoz (régies)
 • hangsúlyoz, kiemel

részleg

főnév
 • szekció, tagozat, szakosztály, osztály, munkabrigád, csapat, osztag, egység
 • ágazat

rámordul

ige
 • rákiabál, rászól, ráordít, ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas)

ruhafogas

főnév
 • ruhaakasztó, ruhakampó, fogas

szuszakol

ige
 • gyömöszöl, tömköd, zsúfol

riogat

ige
 • ijesztget, rémítget, fenyeget, megfenyeget
 • hajt, kerget, terelget
 • hesseget

példamutató

melléknév
 • példás, kitűnő, követendő, mintaszerű

sarjadék

főnév
 • sarj, szártag (szaknyelvi), internódium (szaknyelvi), sarjazat (régies), sarang (régies), rügy, hajtás, ágacska, csemete, kinövés (régies), kifejlés, palánta
 • sarj, ivadék, utód, leszármazott, származék, gyermek, magzat (választékos), csemete (bizalmas), fióka, poronty (bizalmas), családfi (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)

tábornagy

főnév
 • marsall, fővezér