szent szinonimái

melléknév
 • megszentelt, felszentelt
 • megáldott, áldott, szakrális (idegen), szentséges
 • mennyei, égi(idegen)
 • boldog, üdvözült, felmagasztosult
 • vallásos, jámbor, istenfélő, ájtatos, templomos, kegyes (régies), áhítatos, szenteskedő (pejoratív)
 • drága, szeretett
 • változtathatatlan, sérthetetlen
 • bizonyos, igaz, kétségbevonhatatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belázasodik

ige
 • felmegy a láza, felszökik a láza, kigyullad (tájnyelvi)

összefoglaló II.

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szent szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szaporáz

ige
 • gyorsít, élénkít
 • rákapcsol
 • rop, fürgén jár

rövidesen

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, nemsokára, in brevi (idegen), csakhamar, egyhamar
 • (régies): azonnal, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), sebtiben, hirtelen

riogat

ige
 • ijesztget, rémítget, fenyeget, megfenyeget
 • hajt, kerget, terelget
 • hesseget

precíz

melléknév
 • pontos, alapos, pedáns, aprólékos, finom, helyes, korrekt, kifogástalan, mérethű, tökéletes, félreérthetetlen
 • rendszerető, gondos, lelkiismeretes, akkurátus (bizalmas)

szélroham

főnév
 • széllökés, léglökés, szélfújás, fuvallat

szőrösszívű

melléknév
 • rideg, érzéketlen, részvétlen, kőszívű, keményszívű, lelketlen, kegyetlen, könyörtelen
 • zsugori, fösvény, fukar, kapzsi, garasos, szűkmarkú, filléreskedő, krajcároskodó, smucig (bizalmas), sóher (bizalmas)

ösztönző

melléknév
 • bátorító, biztató, buzdító, lelkesítő, ösztökélő, serkentő, mozgató, stimuláló, sarkalló, előmozdító, motiváló, gyorsító

összefolyik

ige
 • egybefolyik, összevegyül, egybeömlik, összeszalad, összecsap
 • egybeolvad, összeolvad, összemosódik, összefut, elmosódik

megegyező

melléknév
 • azonos, egyenlő, egybehangzó, összhangban levő, kongruens (idegen), analóg (idegen), hasonló, összeférő, megfelelő, homológ (idegen)
 • összevágó, egybevágó, egyforma, egyazon, ugyanolyan, szakasztott, identikus (idegen), alakhű, paralel (idegen)
 • betűhű

pária

főnév
 • kaszton kívüli, érinthetetlen, megvetett (személy)

szünidő

főnév
 • vakáció, szünet
 • szabadság, pihenés, pihenő

tekereg

ige
 • csavarodik, kunkorog, tekerődzik, tekergőzik, kígyózik, kacskaringózik
 • csavarog, lézeng, csatangol, barangol, görbe utakon jár, kóvályog, kóborol, kódorog, kimaradozik, kószál, bolyong, lődörög, lófrál, őgyeleg, cselleng, kóricál, kujtorog, kavillál (tájnyelvi), cikál (tájnyelvi), megtekerődzik (tájnyelvi)

hárpia

főnév
 • házisárkány, szörnyeteg, szipirtyó (pejoratív), boszorkány, csoroszlya, satrafa, banya, fúria

vezeklőöv

főnév
 • cilicium (idegen)

újév

főnév
 • újesztendő, évváltozás, kiskarácsony (tájnyelvi)

szentség

főnév
 • szakramentum (régies), kenet, malaszt
 • oltáriszentség
 • érték

számottevő

melléknév
 • jelentős, tekintélyes, nem elhanyagolható, lényegbevágó, lényeges, fontos, mértékadó, kiemelkedő, nyomós, meglehetős (tájnyelvi), komoly, figyelemre méltó, jelentékeny
 • tetemes, nagy, sok, jókora, nagyfokú
 • nagyhírű, híres, tekintélyes

szíves II.

főnév
 • szívbajos, szívbeteg

tűrhetően

határozószó
 • elfogadhatóan, jól, meglehetősen, eléggé, elégségesen

szervezkedés

főnév
 • szövetkezés, szövetség, társulás, társulat, organizáció (idegen)
 • konspiráció (idegen), mozgolódás

sál

főnév
 • kendő, sálkendő (régies), stóla

szop

ige
 • szív, szívogat, szürcsöl

ugyanolyan

névmás
 • ugyanoly (választékos), éppen olyan, pontosan olyan, egészen olyan, egyforma, épp olyan, azonos, egyező, megegyező, identikus (idegen), oly, olyanfajta, olyanféle, olyasfajta, olyasféle, olyanforma, olyasforma