panaszos I. szinonimái

melléknév
 • szomorú, kesergő, bánatos, elégikus, síri (választékos), gyászos, elcsukló (választékos), siránkozó (pejoratív), nyafogó
 • sértett, megbántott, elégedetlen

panaszos II. szinonimái

főnév
 • panasztevő, sértett, vádló, feljelentő, felperes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elcsavarog

ige
 • elkóborol, elkószál, elcselleng

csatakos

melléknév
 • lucskos, csatkos (tájnyelvi), csajhos (tájnyelvi), lustos (tájnyelvi), csetres (tájnyelvi), lotyakos, locspocs, csupa lucsok, merő lucsok, sáros, sárvizes (tájnyelvi), harmatos, permetes, vizes, átázott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a panaszos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összedől

ige
 • összeomlik, beomlik, bedől, ledől, leomlik, összerogy

nincs

ige
 • nuku (szleng), alma (szleng), almás (szleng)
 • hiányzik, távol van, mulaszt

négyszögöl

főnév
 • négyzetöl, öl (bizalmas), kvadrát (idegen), szögöl (tájnyelvi)

méredzkedik

ige
 • mérkezik (tájnyelvi), mérekezik

összhatás

főnév
 • összbenyomás, összkép

piszmog

ige
 • babrál, matat, szöszmötöl, totojázik, pepecsel, vacakol, vakarózik, tötyörészik, bajmolódik (bizalmas), pitizál (tájnyelvi), szuszmálkodik (tájnyelvi), szuszog, szarakodik (durva), bíbelődik, szőröz, tesz-vesz, gatyázik (szleng), tököl (szleng), kukacol (szleng), kakecol (szleng), babirkál (tájnyelvi)

megfagy

ige
 • befagy, jéggé fagy, felreccsen (tájnyelvi), jéggé válik
 • összefagy, átfagy, megdermed, meggémberedik, didereg, vacog a foga, megveszi az isten hidege
 • elfagy, kifagy, tönkremegy

megátkoz

ige
 • elátkoz, átokkal sújt, átkot szór (valakire)
 • elítél, megbélyegez

kidomborít

ige
 • kihasasít, kidülleszt, felduzzaszt
 • aláhúz, rámutat, kiemel, hangsúlyoz, nyomatékosít, hangoztat, felhívja a figyelmet

megkeveredik

ige
 • összekeveredik, összezavarodik, összekuszálódik, összezagyválódik (bizalmas)
 • megzavarodik, zavarba jön, kizökken, elbizonytalanodik, tétovázik, habozik, bizonytalankodik, elveszi a fejét
 • (tájnyelvi): megbolondul, meghabarodik (tájnyelvi), megőrül

pontos

melléknév
 • precíz
 • pedáns, akkurátus (régies), gondos, alapos, aprólékos, lelkiismeretes, egzakt, minuciózus (idegen), passz (tájnyelvi)
 • szabályos, helyes, szabatos, hű, tökéletes, odavágó, hiteles, korrekt, mérvadó, mértékadó, szabályszerű, normális, előírásos, hibátlan, torzításmentes, valósághű

ráolvasás

főnév
 • igézet, varázslat, ráéneklés (régies), ráimádkozás (régies)

erőszak

főnév
 • kényszer, kényszerítés, kény (régies), erőhatalom (régies), agresszió, erőszakolás, erőszakoskodás, erőszakosság, agresszivitás, violencia (idegen), ököljog, hatalmaskodás, basáskodás, törvénytiprás, jogtiprás
 • terrorcselekmény, robbantás, robbantgatás
 • nemi erőszak, megerőszakolás, liliomtiprás, megbecstelenítés, meggyalázás, megrontás
 • terror, rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom

szirup

főnév
 • cukoroldat
 • gyümölcsszörp, szörp, szörpöny (régies)
 • kanalas orvosság

sorvad

ige
 • sorvadozik, soványodik, aszik, gyengül, pusztul, satnyul, csenevészedik, elcsünik (tájnyelvi), zsugorodik, fonnyad, hervad
 • senyved (régies), gyötrődik, emésztődik, betegeskedik, szenved, fogy, hitványodik (tájnyelvi)

pang

ige
 • romlik, poshad (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • áll, megreked, vesztegel, szünetel, stagnál, lankad, lanyhul, tesped

ősember

főnév
 • troglodita (régies)
 • vadember

pénztárca

főnév
 • tárca, erszény, buksza (bizalmas), tarsoly (régies), bugyelláris (régies), bugyesz (tájnyelvi), tüsző (tájnyelvi), levéltárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

sízik

ige
 • síel, sítalpazik

pari

főnév
 • névérték, paritás (szaknyelvi), egyenérték

nyakló

főnév
 • (régies): hurok, nyakkarika, nyakörv
 • (régies): gát, fék

pihenés

főnév
 • pihenő, nyugalom, nyugság (tájnyelvi), szünet, fájront (régies), nyugvás (választékos), otium (idegen), tétlenség, rekreáció (idegen), szieszta (bizalmas), pauza (idegen)
 • szórakozás, kikapcsolódás, felfrissülés
 • munkaszünet, szünet, fájront (idegen)

sorköteles

melléknév
 • katonaköteles, hadköteles, állításköteles (régies)