romantikus szinonimái

melléknév
 • regényes, vadregényes, kalandos, meseszerű, meglepő, délibábos
 • ábrándos, ábrándozó, álmodozó, érzelmes, szentimentális, fellegjáró, holdvilágos (régies)
 • érzelgős

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átértékel

ige
 • újraértékel, felülvizsgál, újragondol, ellenőriz, módosít, revideál

kigyógyít

ige
 • kikezel, helyrehoz, meggyógyít, kikúrál
 • kiábrándít, leszoktat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a romantikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rendelvény

főnév
 • rendelkezés, utasítás, parancs, előírás
 • recept, vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), recefice (tájnyelvi)

persely

főnév
 • urna, pikszis (régies), lóduljkassza (tájnyelvi)

pasztell II.

főnév
 • pasztellkréta
 • pasztellkép, krétarajz

ostromállapot

főnév
 • szükségállapot, hadiállapot

rezsó

főnév
 • főző, főzőlap, melegítő
 • villanyfőző, villanymelegítő
 • gázrezsó, gáztűzhely

slamasztika

főnév
 • baj, kellemetlenség, nehézség, bonyodalom, szorultság, galiba, kutyaszorító, pác (bizalmas), csáva (bizalmas), gáz (szleng), gubanc (szleng)

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

művésznő

főnév
 • színésznő, díva (régies), sztár, filmsztár, csillag
 • (pejoratív): prostituált, kurtizán (választékos), kokott (régies), hetéra (választékos)

lábjegyzet

főnév
 • lapalji jegyzet
 • kommentár, interpretáció

nincstelen

melléknév, főnév
 • koldusszegény, koldus, vagyontalan, pénztelen, földtelen, éhenkórász, nyomorgó, nyomorult, nélkülöző, szűkölködő, földönfutó, ágrólszakadt, csóró, semmitlen (tájnyelvi) Sz: szegény, mint a templom egere

sövényszulák

főnév
 • déliglátó, folyófű, vadhajnalka

szédeleg

ige
 • szédül, kóvályog, elgyengül, kavarog a feje
 • támolyog, tántorog
 • lézeng, ténfereg, ődöng, kujtorog, kódorog, csavarog, kalandozik (régies)
 • szélhámoskodik, svindlizik (bizalmas), csal

földi I.

melléknév
 • földlakó, evilági, terresztrikus (szaknyelvi), földünkhöz tartozó(idegen)
 • alacsony (növény), kúszó, földben termő
 • tapasztalható, átélhető, elérhető, reális
 • prózai, anyagias, fizikai, banális, köznapi, közönséges, földhözragadt
 • mulandó (élet), világi

tréner

főnév
 • edző
 • idomár, állatszelídítő

tanúságtétel

főnév
 • bizonyságtétel, bizonyság, tanúságtevés (választékos), tanúvallomás, vallomás, tanúskodás

roncs

főnév
 • rom, romhalmaz, düledék, omladék, hulladék
 • kripli (durva), nyomorék, fogyatékos, inaszakadt (régies)
 • maradvány, maradék, töredék
 • nyom

relé

főnév
 • jelfogó
 • reléállomás
 • (régies): postakocsi

sekrestyés

főnév
 • egyházfi, templomszolga

talpraesett

melléknév
 • belevaló (bizalmas), életrevaló, leleményes, találékony, rátermett, élelmes, helyénvaló, szellemes, ügyes, eszes, helyre (tájnyelvi), ezereszű (tájnyelvi), slágfertig (bizalmas)

rövidesen

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, nemsokára, in brevi (idegen), csakhamar, egyhamar
 • (régies): azonnal, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), sebtiben, hirtelen

pióca

főnév
 • nadály, ivóka (régies), vérszopó (régies)
 • parazita, élősdi, potyaleső, potyázó (bizalmas), vérszívó (szleng)

sík I.

melléknév
 • sima, lapos, egyenletes, egyenes, lapályos (tájnyelvi)
 • kétdimenziós
 • (tájnyelvi): síkos, csúszós, csuszamlós, alföld, lapály, csuszamos (régies)

tántoríthatatlan

melléknév
 • kitartó, szilárd, sziklaszilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, hajlíthatatlan, eltökélt, állhatatos, következetes, elszánt, határozott
 • csökönyös, konok, makacs, akaratos, hajthatatlan