megállít szinonimái

ige
 • feltartóztat, lestoppol (bizalmas), lemeszel (rendőr autót) (szleng)
 • megakaszt, megbénít, megálljt parancsol (valaminek), útját állja, gátat vet (valaminek), meggátol, lefékez, blokkol, aredál (tájnyelvi), leállít, leszerel, paralizál (idegen)
 • elállít, kikapcsol
 • félbeszakít, megszakít, szüneteltet
 • rögzít, stabilizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

telep

főnév
 • telephely, állomás, szállás, támaszpont, gyűjtőhely, bázis, kolónia, tábor, munkahely
 • kennel (szaknyelvi)
 • falanszter (régies)
 • település
 • telér, érctelep, ércér, ér, érckőzet, réteg, véna (régies)
 • szárazelem, elem
 • áramforrás (szaknyelvi)

szőke I.

melléknév
 • szöszi, szöszke, szöszhajú (tájnyelvi), kese hajú, kese, aranyszőke, aranyhajú, lenszőke, keseszőke, lenhajú, hirtelenszőke, tejfelszőke, tejfelhajú, platinaszőke, platinahajú, cserhajú (tájnyelvi)
 • (választékos): sárga, sárgás, aranyszínű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megállít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

majd1

határozószó
 • aztán, később, egyszer, másszor (tájnyelvi), máskor, valamikor, utóbb, idővel, kisvártatva, majdan

lábjegyzet

főnév
 • lapalji jegyzet
 • kommentár, interpretáció

kritizál

ige
 • bírálgat, gáncsoskodik, szid, megró, ócsárol, kifogásol, támad, szapul (bizalmas), csepül, leszól, elítél, megbélyegez, gáncsol, kicikiz (szleng), szétcincál (szleng), ledorongol (bizalmas), lehord (bizalmas)
 • bírál, megítél, értékel, kiveséz, véleményez

kivesz2

ige
 • kivész, kihal, kipusztul
 • megszűnik, abbamarad, eltűnik

másodlagos

melléknév
 • alárendelt, szekunder (szaknyelvi), mellékes, másodrendű, másodrangú, kiegészítő

megokol

ige
 • okát adja, okadatol, bizonyít, érvel, argumentál (szaknyelvi)
 • megindokol, megmagyaráz, megértet
 • igazol, motivál

verselés

főnév
 • versírás, versfaragás, verscsinálás, verskészítés, költés, verzifikáció (idegen)
 • versforma
 • (tájnyelvi): versmondás, szavalat, szavalás

keskeny

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér

képes1

melléknév
 • illusztrált, szemléltető, szemléletes, figurás
 • átvitt, képletes, allegorikus, példázatos, jelképes, jelképi, szimbolikus, metaforikus

gyávaság

főnév
 • félénkség, nyúlszívűség, bátortalanság, pipogyaság, mamlaszság, poltronság (idegen), riadalom, ijedtség, ijedelem, ijedősség, beszariság (durva), majrézás (szleng), remaj (szleng), pulyaság (tájnyelvi)

kidomborodik

ige
 • feltüremlik, feldudorodik, felgyűrődik, kidülled, kihasasodik, feldagad, felduzzad, megduzzad
 • kifejeződik, kifejezésre jut, kiemelkedik, kitűnik

megsürget

ige
 • szorgalmaz, reklamál, siettet, megszorgat (tájnyelvi)

méz

főnév
 • vadméz, színméz, lépesméz
 • édessége (valaminek), öröm

bortermő

melléknév
 • szőlőtermő

papír

főnév
 • papírlap, papiros (bizalmas), cédula
 • irat, okmány, okirat, dokumentum, oklevél, igazolvány, igazolás
 • (jelzőként): eldobható, egyszer használatos

nyomor

főnév
 • ínség, nélkülözés, szükség, szűkölködés, szegénység, koldusszegénység, éhínség, nincstelenség, mizéria (bizalmas), nyomorúság, kín, sínylődés, tengődés, sanyarúság, ágrólszakadtság, baj, éhezés
 • nyomorgás, nyomorhelyzet, tömegnyomor, pauperizmus (idegen)
 • csapás, megpróbáltatás, szorultság Sz: Kun László szekere

megázik

ige
 • átnedvesedik, elázik, csetreskedik (tájnyelvi), összeázik, nyirkosodik

magasztos

melléknév
 • felmagasztosult, fenséges, fennkölt, emelkedett, magasröptű, felemelő, lélekemelő, szublimis (idegen), szárnyaló, méltóságteljes, ünnepélyes, ünnepi, patetikus

megint1

ige
 • megszid, összeszid, rászól, megfedd, megró, megmossa a fejét, megleckéztet, megreguláz, lehord (bizalmas), pirongat, korhol, ráncba szed, dorgál
 • (szaknyelvi): intőt ad, beír
 • figyelmeztet, felszólít, emlékeztet, eszébe juttat
 • rendreutasít, elrendel

nyávog

ige
 • miákol, nyivákol, vernyákol (tájnyelvi) Sz: bernákol, mint a macska
 • (pejoratív): énekel, kornyikál (pejoratív)
 • (pejoratív): nyafog, pityereg, sír

megegyező

melléknév
 • azonos, egyenlő, egybehangzó, összhangban levő, kongruens (idegen), analóg (idegen), hasonló, összeférő, megfelelő, homológ (idegen)
 • összevágó, egybevágó, egyforma, egyazon, ugyanolyan, szakasztott, identikus (idegen), alakhű, paralel (idegen)
 • betűhű

lankad

ige
 • fárad, bágyad, ernyed, kókad, pilled, hervad, konyul, lanyhul, fonnyadozik, csügged, törődik, zsibbad (régies), engyeledik (tájnyelvi), szonnyad (tájnyelvi)
 • gyöngül, csökken

meglátszik

ige
 • látszik, látható, szembetűnik, szembeötlik, kiütközik, megjelenik, láthatóvá válik, meglátódik (tájnyelvi)
 • megmutatkozik, kitűnik, megnyilvánul, feltűnik, kiviláglik, kitetszik (választékos), lerí
 • kiderül, előtűnik, keresztülviláglik (régies), megtetszik (régies), meglátódik (tájnyelvi), ismerszik (tájnyelvi), napvilágra kerül, nyilvánvalóvá válik

nyolcéves

melléknév
 • nyolcesztendős, nyolcadfű (jószág) (tájnyelvi)