szavazat szinonimái

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

napszámos

főnév
 • napibéres, napidíjas
 • szolga, szegényparaszt

összeverekedik

ige
 • összecsap, összekap, ölre megy, birokra kel, összeugraszkodik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szavazat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabadalom

főnév
 • licenc, engedély, patent (régies), felhatalmazás, szabadalomlevél
 • (régies): előjog, kiváltság, privilégium

rezsó

főnév
 • főző, főzőlap, melegítő
 • villanyfőző, villanymelegítő
 • gázrezsó, gáztűzhely

rémhír

főnév
 • vakhír, álhír, szóbeszéd, kacsa (bizalmas), kitalálás, kitaláció, koholmány, félrevezetés, beugratás

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

számfejt

ige
 • kiszámít, elkönyvel

színtiszta

melléknév
 • vegyítetlen, keveretlen, tiszta, hamisítatlan, százszázalékos, valódi
 • csupa, merő

örvendetes

melléknév
 • boldogító, kellemes, örömteljes, szerencsés, szívderítő, örvendeztető, vigasztaló (régies), jóleső, örömteli, vidám

öltözik

ige
 • öltözködik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár

másodlagos

melléknév
 • alárendelt, szekunder (szaknyelvi), mellékes, másodrendű, másodrangú, kiegészítő

összjáték

főnév
 • együttműködés, csapatmunka, összmunka, kooperáció

szólista

főnév
 • szólóénekes, magánénekes

taps

főnév
 • tetszésnyilvánítás, elismerés, dicséret, siker, ünneplés, éljenzés
 • tapsolás, tapsvihar, tapsorkán, vastaps

halhatatlan

melléknév
 • örök, örök életű, örökbecsű (választékos), isteni (lény), el nem múló, hervadhatatlan, elmúlhatatlan
 • klasszikus, utolérhetetlen, maradandó, időtálló

vekker

főnév
 • ébresztőóra, csörgőóra, óra, csaszi (szleng)

tudott

melléknév
 • tudvalevő, ismert, közismert, ismeretes, nyilvános

százéves

melléknév
 • százesztendős

süllyeszt

ige
 • alámerít, lemerít
 • csökkent, apaszt, leszállít, ereszt, leereszt
 • mélyeszt, dug

szervál2

főnév
 • bozótmacska, tigrismacska

trancsíroz

ige
 • darabol, aprít, vagdos, vagdal, metél, szabdal, szeletel, fölszel

szélroham

főnév
 • széllökés, léglökés, szélfújás, fuvallat

rohamos

melléknév
 • gyors, sebes, szapora, sietős, heves, vehemens

szidás

főnév
 • szidalom, szidalmazás, szemrehányás, dorgálás, pirongatás, korholás, lelkifröccs (bizalmas), szapulás, feddés, fejmosás (bizalmas), megrovás, dörgedelem, ócsárlás, ledorongolás (bizalmas), kiosztás (bizalmas), leszúrás (szleng), letolás (bizalmas), lebaszás (durva)

tudás

főnév
 • ismeret, tájékozottság, tapasztalat, bölcsesség
 • tanultság, alapismeret, képzettség, szakértelem, gógyi (szleng)
 • tudomás
 • tudomány