számlap szinonimái

főnév
 • cifferblatt (bizalmas), óralap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

évezred

főnév
 • ezredév, millennium (idegen)

kártyázik

ige
 • játszik, zsugázik (bizalmas), blattol (bizalmas) Sz: veri a blattot (bizalmas); üti a filkót (régies); üti a makkot; forgatja a harminckét levelű bibliát; forgatja az ördög bibliáját
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a számlap szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

suba

főnév
 • bunda, guba, subica (régies), köpönyeg
 • subaszőnyeg

repül

ige
 • száll, szárnyal, ível, siklik, repdes, röpdös, csapong, szállong
 • lebeg, lobog, libeg-lobog
 • elröppen
 • siet, rohan, fut, száguld, robog
 • (idő): múlik, telik, szalad, elröppen, száll

rebben

ige
 • (madár): reppen, repül, röpül, felreppen, felröppen
 • mozdul, rezzen, megremeg

pia

főnév
 • (szleng): alkohol, szesz, szeszes ital, itóka (bizalmas), tinta (szleng), tütü (szleng)

szakácsművészet

főnév
 • konyhaművészet, ínyesmesterség, szakácsság, gasztronómia (választékos), kulinária (régies)

széttör

ige
 • összetör, szétzúz, széjjelzúz, összezúz, kettétör, széjjeltör

önnön

névmás
 • saját, ten (régies)

ostromgyűrű

főnév
 • ostromzár, blokád

mangalica

főnév
 • zsírsertés

összekerül

ige
 • összegyűlik, összegyűl, összejön
 • összetalálkozik, összeakad, összefut, összeszalad
 • összeházasodik, egybekel (választékos), házasságra lép, frigyre lép
 • összeköltözik

szirt

főnév
 • szikla, kőszikla, kőszál, kőszirt, szirtfok, sziklacsúcs
 • (szaknyelvi): sziklazátony, sziklapad, sziklahát

tanácsadás

főnév
 • tájékoztatás, útbaigazítás, útmutatás, konzultáció

hajlandóság

főnév
 • hajlam, készség, vonzódás, vonzalom, előszeretet, ingerencia (tréfás), velleitás (idegen)
 • szándék, akarat, kedv, indulat
 • beleegyezés, hozzájárulás

védő II.

főnév
 • őr
 • testőr, gorilla (bizalmas)
 • ügyvéd, védőügyvéd, szószóló, tutor (idegen)
 • védőjátékos, hátvéd, bekk (idegen)

trágya

főnév
 • istállótrágya, ganéj (tájnyelvi), ganaj (tájnyelvi), szerves trágya
 • műtrágya, talajjavító, tápsó, komposzt (szaknyelvi), poszmet, aszag (tájnyelvi)
 • (régies): fűszer, ízesítő

számozatlan

melléknév
 • jelöletlen

stádium

főnév
 • állapot, szakasz, helyzet, fokozat, fázis, etap, periódus, időszak

szentel

ige
 • felavat
 • megáld
 • áldoz, feláldoz, fordít, szán, dedikál
 • fölajánl, konszekrál (idegen)

töredékes

melléknév
 • (régies): töredezett, darabos
 • hiányos, töredékben maradt, befejezetlen, félbemaradt, részleges

százas

főnév
 • (bizalmas): százforintos, kiló (szleng), piros (szleng)

revü

főnév
 • (régies): folyóirat, képeslap, magazin
 • operett

szertartás

főnév
 • rítus, ceremónia, istentisztelet, liturgia, mise, offícium (szaknyelvi), rituálé
 • aktus (szaknyelvi), formaság, külsőség

tősgyökeres

melléknév
 • törzsökös, tőrőlmetszett, régi, ősi
 • igazi, hamisítatlan, eredeti, valódi, valóságos
 • bennszülött
 • honos