százas szinonimái

főnév
 • (bizalmas): százforintos, kiló (szleng), piros (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rendszerető

melléknév
 • tisztaságszerető, rendes, pedáns, ápolt, tiszta, takaros
 • precíz, akkurátus, gondos

kuruc

melléknév, főnév
 • ellenálló, rebellis (régies), ellenzéki
 • (régies): dacos, nyakas, konok
 • (szleng): kurva (durva), prostituált, szajha
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a százas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabadnapos

melléknév
 • távollevő, pihenő, szabadságos

riasztó II.

főnév
 • riasztóberendezés, riasztócsengő, vészcsengő, csengő

rend

főnév
 • rendezettség, sorrend, elrendezés
 • alakzat, gléda (régies)
 • menet, folyás, haladás, mód
 • szabály, szabályzat, törvény, fegyelem, diszciplína (idegen), regula (régies)
 • berendezkedés, államforma
 • szerzetesrend, lovagrend, szerzet, apácarend

pityókos

melléknév
 • félittas, ittas, félboros, becsípett, felöntött a garatra, pikós (tájnyelvi), kótyagos, spicces (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas), kapatos

számlap

főnév
 • cifferblatt (bizalmas), óralap

szipolyoz

ige
 • kizsákmányol, nyúz, kínoz, gyötör, uzsoráz (tájnyelvi)

őskor

főnév
 • előidő (régies), hajdankor

ömleszt

ige
 • (fémet): cseppfolyósít, olvaszt
 • formába önt
 • zúdít, áraszt, dönt, ont

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

ösztönző

melléknév
 • bátorító, biztató, buzdító, lelkesítő, ösztökélő, serkentő, mozgató, stimuláló, sarkalló, előmozdító, motiváló, gyorsító

szomorú

melléknév
 • bánatos, búbánatos, szomorodott, bús (választékos), szomorkás, levert, letört, lehangolt, csüggedt, lógó orrú, fancsali, savanyú, mélabús, melankolikus, mísz (bizalmas), búskomor, komor, nyomott, rosszkedvű, kedvetlen, kedveszegett, deprimált, depressziós, elkámpicsorodott (szleng), elkenődött (szleng), lelombozódott (szleng) Sz: a földet szántja az orra; bal lábbal kelt fel; bús, mint ki hat ökrét vesztette; bús, mint a kotló tyúk; búslakodik, mint a kereketörött paraszt; búsul, mint a föltekert ménló; búsul, mint a cigány Szent Mihály napján; búsul, mint kinek hat ökrét szekeréből ellopták; búsul, mint az elrugdosott ménló; el van keseredve, mint a liptai túró; leszegett a nyaka; meghasad a szíve; nem tud hová lenni bújában; olyan jó kedve van, mint a szegbe akasztott nyúlnak; olyan, mint a szárnyaszegett lúd; olyan, mint a pénteki menyasszony; olyan, mint akinek az orra vére folyik; olyan, mint akinek apját, anyját megölték; savanyú pofát vág; sír benne a lélek; sír előtte minden; száraz ágon ül; úgy áll a szája, mint a tót kalendárium; úgy áll a szája, mint szüret után a kunyhó; úgy áll a szája, mint akinek kenderföld nem jutott
 • borult, borús, borongós
 • elszomorító, lehangoló, lesújtó, leverő, fájó, fájdalmas, szívet tépő, szívbe markoló, reménytelen, sivár, gyászos, zord
 • keserves

tárca

főnév
 • pénztárca, erszény, buksza (bizalmas), brifkó (szleng)
 • jegyzetfüzet, mappa
 • tárcarovat
 • ügykör, minisztérium, miniszterség

hallatára

határozószó
 • jelenlétében, előtt, hatására
 • meghallván, értesülvén

vélekedik

ige
 • gondolkodik, (nézetet) vall
 • elképzel, képzel, tart (valamilyennek), hisz, vélelmez, sejt, feltételez, gondol
 • szól, vél, mond

tulajdonít

ige
 • származtat
 • okol, fölró, betud, számlájára ír

szédelgő I.

melléknév
 • szédülő, kóválygó, kába
 • szélhámoskodó, csaló

sürgős

melléknév
 • égető, sürgető, szorongató, szorító, halaszthatatlan, sürgetős (tájnyelvi), szoros (tájnyelvi), szorgos (tájnyelvi), elodázhatatlan, múlhatatlan, késedelem nélküli, haladék nélküli, sietős, azonnali, imminens (szaknyelvi), soron kívüli
 • dringend (bizalmas), expressz

szervező I.

melléknév
 • kezdeményező, mozgató, intézkedő

transzportál

ige
 • szállít, fuvaroz, szállítmányoz
 • (régies): átvisz (könyvelésben)

szélzsák

főnév
 • szélmutató, szélzászló, anemoszkóp (idegen)

rókagomba

főnév
 • sárga rókagomba, csibegomba, csirkegomba

szigorúan

határozószó
 • keményen, zordul, zordan, mereven, ridegen

tudományos

melléknév
 • tudós
 • tervszerű, szabályszerű, módszeres, rendszeres, szakszerű, szakavatott, oknyomozó, pragmatikus
 • kritikai (kiadás)