pia szinonimái

főnév
 • (szleng): alkohol, szesz, szeszes ital, itóka (bizalmas), tinta (szleng), tütü (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fő, fől

ige
 • forr, rotyog, zubog, puhul, kovad (tájnyelvi)
 • készül
 • kitikkad

pincegazdaság

főnév
 • pincészet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

párlat

főnév
 • eszencia (idegen), kivonat, desztillátum, extraktum (régies), sűrítmény, aroma
 • borpárlat, szesz, lé (régies)

okirat

főnév
 • okmány, kiadmány (régies), oklevél, dokumentum, ügyirat, akta, irat, tanúsítvány, igazolás, bizonylat

nyomtalanul

határozószó
 • szőrén-szálán, kézen-közön, nyom nélkül, teljesen, csak úgy, érthetetlenül Sz: mintha a föld nyelte volna el

mottó

főnév
 • jelige, jelmondat, jelszó, szlogen
 • alapgondolat, indíték, maxima (régies)

penetráns

melléknév
 • (bűz): átható, orrfacsaró, kellemetlen

puttony

főnév
 • hátikosár, kas
 • bödön

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

meglát

ige
 • megpillant, észlel, érzékel
 • észrevesz, felfigyel, rajtaér (régies), pillantást vet, felismer, felfog, felfedez, rábukkan, rácsodálkozik, azonosít, megismer, ráismer, viszontlát, ráébred, kiszúr (bizalmas), kivesz
 • meggyőződik, megfigyel, megtapasztal, rájön, belát, bizonyosságot szerez

kisebbrendű

melléknév
 • alacsonyabb rendű, jelentéktelenebb

megvámol

ige
 • elvámol, vámot vet ki (valamire), megfináncol (régies)
 • (bizalmas): megdézsmál, csen, fogyaszt (valamiből), megkóstol

ráír

ige
 • felír, feljegyez, leír, megjelöl, ráfirkál, rákapar (bizalmas), ráfirkant, rávezet, rákanyarít (régies), rávés (szleng)
 • felszólít, felhív, meghagy, értesít, tudat, jelez
 • átruház, ráruház, átír, átenged, ráhagyományoz, nevére írat

ritkás

melléknév
 • ritka, gyér, szórványos, hézagos, elszórt, vigályos (tájnyelvi)

fásítás

főnév
 • erdősítés, erdőültetés, erdőtelepítés, beültetés, betelepítés

takarítónő

főnév
 • takarítóasszony, bejárónő, házirézi (szleng), maris (szleng)

számnév

főnév
 • számszó (régies)

pihen

ige
 • ledől, hűsöl, fekszik, hever, alszik, pauzál (régies), sziesztázik (bizalmas), ejtőzik, rostokol, pihenőt tart, lazít, lustálkodik, javádzik (tájnyelvi), szusszan (tájnyelvi), pamlagol (tájnyelvi)
 • kikapcsolódik, üdül, szórakozik
 • nyugszik

páratlan

melléknév
 • párját ritkító, egyedülálló, egyedüli, rendkívüli, hasonlíthatatlan, utánozhatatlan, példátlan, példa nélkül álló, jeles, kitűnő, hallatlan, utolérhetetlen, különleges, kivételes, ritka Sz: nincs mása széles e világon; hetedhét országban nincs párja; nincs párja még a szőgyi nádasban sem; olyan nincs a rézig

préda1

főnév
 • zsákmány, áldozat, martalék (régies), hadizsákmány, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • fosztogatás, zsákmányolás, prédálás (régies)

szakiskola

főnév
 • ipari iskola, szakmunkásképző

pityókos

melléknév
 • félittas, ittas, félboros, becsípett, felöntött a garatra, pikós (tájnyelvi), kótyagos, spicces (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas), kapatos

olvasgat

ige
 • nézeget, böngész, lapozgat, keresztülfut, forgat
 • (tájnyelvi): számolgat, számlálgat

prototípus

főnév
 • őstípus, őspéldány, ősminta, archetípus (szaknyelvi)
 • minta, mintapéldány, mintadarab, alaptípus, alapforma
 • mintakép, megtestesítés

szamárkenyér

főnév
 • buzogányrózsa, forgácsbika, labdatövis, tüskevirág