tanácsadás szinonimái

főnév
 • tájékoztatás, útbaigazítás, útmutatás, konzultáció

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

valóság

főnév
 • létezés, élet, lét, realitás, való (választékos), tényállás, helyzet, konkrétum, tény, tapasztalat
 • megnyilvánulás, mivolt, lényeg, jelleg
 • igazság

türelmetlenség

főnév
 • békétlenség (régies), intolerancia
 • nyugtalanság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanácsadás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szőrszálhasogató

melléknév
 • akadékos, akadékoskodó, pontoskodó, bakafántos, aprólékos, akkurátus, fontoskodó, kicsinyes, kicsinyeskedő, hajszálhasogató, bogarászó, kukacos, kukacoskodó, szőröző (bizalmas), gáncsoskodó, minuciózus (idegen), skrupulózus (bizalmas), betűrágó, bojtorjános (tájnyelvi)

szakértő II.

főnév
 • szaktanácsadó, szakember, szaktekintély, specialista, mester

suba

főnév
 • bunda, guba, subica (régies), köpönyeg
 • subaszőnyeg

ritkás

melléknév
 • ritka, gyér, szórványos, hézagos, elszórt, vigályos (tájnyelvi)

tájban

névutó
 • táján, tájt, körül
 • környékén, felé

terhes

melléknév, főnév
 • megrakott, telepakolt
 • állapotos, várandós, kismama, viselős, gyermeket vár, másállapotos, másállapotban van, teherben van, hasas (tájnyelvi), vastag (tájnyelvi), gravida (szaknyelvi), hozós (tájnyelvi), pocakos, felhasú (tájnyelvi) Sz: áldott állapotban van; anyai örömök elé néz; csontra hízik; két májára hízik; kettőre eszik; kurta elöl a szoknyája; nő a ház eleje; olyan betegsége van, amibe még senki se halt bele; Rómába megy; tele van a zsák; teli a kas
 • ellős (tájnyelvi), vemhes
 • fárasztó, nyomasztó, nyugtalanító, zavaró, kényelmetlen, elcsigázó, strapás (bizalmas), embert próbáló, kellemetlen, nehéz, megviselő, kedvezőtlen, vesződséges
 • feszélyező, erőszakos, tolakodó, okvetetlenkedő

pótkötet

főnév
 • szupplementum (idegen), kiegészítő kötet

plántál

ige
 • (régies): palántáz, palántál, ültet, telepít
 • állít, odaerősít
 • beleolt, meggyökereztet

méltat

ige
 • becsül, méltányol, elismer, tisztel, értékel, respektál, dicsőít, magasztal, dicsér, jutalmaz, kitüntet
 • megemlékezik (valakiről)

pusmog

ige
 • sugdolózik, motyog, dünnyög, suttog, susog, sugdos

tétlenség

főnév
 • semmittevés, lustálkodás, heverés, lazsálás (bizalmas), tespedtség, tunyaság

trombitál

ige
 • harsonázik, kürtöl, tülköl, recseg (tréfás), harsog
 • (szleng): kiáltoz, ordít, bömböl, üvölt

hunyó

melléknév
 • kialvóban levő
 • lehanyatló, leáldozó, eltűnő

végzős

főnév
 • végző, abszolvens (választékos), szigorló

tananyag

főnév
 • ismeretanyag, penzum (régies), lecke, feladat

szög3

melléknév
 • (tájnyelvi): (haj) barna, gesztenyeszín, gesztenyeszínű, világosbarna

tekervény

főnév
 • görbület, kanyarulat, hajlat, kacskaringó

védenc

főnév
 • pártfogolt, kedvenc, védett (személy), kegyenc
 • kliens, ügyfél

tárca

főnév
 • pénztárca, erszény, buksza (bizalmas), brifkó (szleng)
 • jegyzetfüzet, mappa
 • tárcarovat
 • ügykör, minisztérium, miniszterség

számbeli

melléknév
 • számszerű, szám szerinti, numerikus (szaknyelvi), számokból álló, szám szerint való

ten

névmás
 • (régies): saját, tulajdon, önnön

végrendelkezik

ige
 • testál (régies), végrendeletet ír, végrendeletet készít, meghagy, hagyatkozik (tájnyelvi)