számozatlan szinonimái

melléknév
 • jelöletlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tanult

melléknév
 • iskolázott, művelt, képzett, pallérozott, csiszolt, kulturált, nagy tudású, okos, olvasott, tudós, felvilágosult
 • diplomás, értelmiségi
 • rafinált, ravasz, kifinomult, fifikás (bizalmas)
 • elsajátított, bevésett, megszerzett

hófúvás

főnév
 • hóvihar, hóförgeteg, hófuvat (választékos)
 • hóakadály, hótorlasz, hópustolás (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a számozatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sugárkezelés

főnév
 • sugárterápia, radioterápia (szaknyelvi), aktinoterápia (szaknyelvi), besugárzás (bizalmas)

repülőút

főnév
 • repülés, távrepülés

recesszió

főnév
 • visszaesés, hanyatlás

pihen

ige
 • ledől, hűsöl, fekszik, hever, alszik, pauzál (régies), sziesztázik (bizalmas), ejtőzik, rostokol, pihenőt tart, lazít, lustálkodik, javádzik (tájnyelvi), szusszan (tájnyelvi), pamlagol (tájnyelvi)
 • kikapcsolódik, üdül, szórakozik
 • nyugszik

szakasz

főnév
 • útdarab, etap, vonal, távolság, sáv, pászta (tájnyelvi)
 • rész, egység, fejezet, szelet, darab, szemelvény, passzus, részlet
 • paragrafus, bekezdés, cikkely, cikk
 • fülke, kupé
 • periódus, stádium, fázis, fokozat, etap, időszak, intervallum, korszak, szakam (tájnyelvi), ciklus
 • menet, lépés, állomás, forduló
 • felvonás, rész
 • osztag, különítmény, brigád, csapat, csoport, őrs
 • versszak, strófa, vers
 • szólam

szexi

melléknév
 • (bizalmas): érzéki, izgató, szexepiles
 • vonzó

öntöde

főnév
 • öntőműhely, öntő, olvasztóüzem

oszlopos

melléknév
 • jelentős, törzsökös, régi

manöken

főnév
 • próbakisasszony, próbamamzell (régies)

összeláncol

ige
 • összeköt, összekapcsol, összefűz, összefog

szittya

melléknév, főnév
 • szkíta

tananyag

főnév
 • ismeretanyag, penzum (régies), lecke, feladat

hajmosás

főnév
 • hajápolás, fejmosás

végakarat

főnév
 • utolsó akarat, végrendelet, végrendelkezés, véghagyomány (régies), testamentum

transz

főnév
 • elragadtatás, önkívület, révület, eksztázis

számvevő

főnév
 • számvizsgáló, számvivő, könyvelő
 • számadó (tájnyelvi)
 • (régies): adószedő

steril

melléknév
 • csírátlanított, csírátlan, csíramentes, baktériummentes, féregmentes
 • tiszta, színtiszta
 • terméketlen, meddő, gyümölcstelen
 • magtalan, nemzőképtelen
 • haszontalan, eredménytelen
 • kopár, rideg, puszta, üres

szentségtartó

főnév
 • ostyatartó, monstrancia (idegen), ostensorium (idegen), szentségmutató

törhetetlen

melléknév
 • (választékos): megingathatatlan, tántoríthatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, szilárd, eltökélt, elszánt, kemény, hajlíthatatlan, hajthatatlan, állhatatos, kérlelhetetlen

szédelgő I.

melléknév
 • szédülő, kóválygó, kába
 • szélhámoskodó, csaló

rezgésszám

főnév
 • frekvencia (szaknyelvi), periódusszám

szerves

melléknév
 • organikus (idegen), integráló(idegen)
 • (kapcsolat): szoros

trafik

főnév
 • dohánybolt, dohányáruda, dohánykereskedés