délibáb szinonimái

főnév
 • légtükrözés, délvize (tájnyelvi), fata morgana (régies), napárnyék (tájnyelvi), csalkép (régies)
 • ábránd, ábrándkép, álom, légvár, érzékcsalódás, káprázat, képzelődés, álmodozás, tünemény, látomás, vágy, illúzió, utópia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eszménykép

főnév
 • példakép, ideál, eszmény, mintakép, tökéletesség, tökély, remeke (valaminek), netovábbja (valaminek)

mazsoláz

ige
 • (bizalmas): válogat, kikeres, szemelget
 • ollóz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a délibáb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csiszolt

melléknév
 • (padló): gyalult, sima
 • metszett
 • finom, jól nevelt, jó modorú, kiművelt, pallérozott, választékos, kulturált, civilizált

bolygó I.

melléknév
 • bolyongó, bujdosó, tévelygő, csavargó, kalandozó, kalandor, barangoló, csatangoló, kóborló, kódorgó, hányt-vetett, száműzött, bolygatag (régies)

bíró

főnév
 • ítélőbíró, rendőrbíró, hadbíró, békebíró, ítélőmester (régies), törvénytevő (régies), igazlátó (régies), törvénylátó (régies), seriff (idegen), kádi (régies)
 • játékvezető, játékbíró, döntőbíró, mérkőzésvezető, célbíró, versenybíró, sípmester

bármikor

határozószó
 • akármikor, mindig, mindenkor (választékos), amikor csak

csutka

főnév
 • csuma (tájnyelvi), csutak, kocsány, magtok, magház, torzsa, tus (tájnyelvi), tuskó (tájnyelvi), csuga (tájnyelvi), csupka (tájnyelvi)
 • csökevény, maradék, csonk
 • szivarvég, cigarettavég, csikk

egybehangzó

melléknév
 • megegyező, egyetértő, egybecsengő, egybevágó, megfelelő, összevágó, harmonikus, egyöntetű, egységes, összhangzó, hozzáillő, összeegyeztethető, összeférő, egymást fedő, koherens (szaknyelvi), konzisztens (idegen), kongruens (idegen), konkordáns (idegen)

lángos

főnév
 • lepény, langalló (tájnyelvi), lángelő (tájnyelvi), lapólya (tájnyelvi), lengelő (tájnyelvi), lapótya (tájnyelvi)

alvajáró

főnév
 • holdkóros, szomnambul (szaknyelvi), noctambulus (szaknyelvi), lunátikus (régies), álomjáró (régies), álombolygó (régies), éjbolygó (régies), hobolygó (tájnyelvi), holdas (tájnyelvi)

alkonyodik

ige
 • alkonyul, bealkonyul, esteledik, sötétedik, besötétül, homályosodik, szürkül, éjjeledik, estellik (régies), hankalodik (tájnyelvi), honkorodik (tájnyelvi) Sz: leszáll az alkony; leszáll az este; lemenőben a nap; lenyugszik a nap; a nap nyugovóra tér; vajasára ér a nap; leáldozik a nap ; leszentül a nap

archeológus

főnév
 • régész, régiségbúvár

egyöntetű

melléknév
 • egységes, egyforma, egyenletes, változatlan, állandó, hasonnemű, egynemű, folyamatos, homogén, egyenértékű, egybehangzó, egyhangú, konformis (idegen), uniformis, harmonikus

éljen

indulatszó
 • vivát!, bravó! (bizalmas)

fényképezés

főnév
 • fényképészet, fotózás, fotográfia (régies), fényírászat (régies)

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

demagóg II.

melléknév
 • izgató, lázító, bujtogató, zavarkeltő, felforgató

csíp

ige
 • csippent, fog, csikkent (tájnyelvi), csubbant (tájnyelvi)
 • szúr, bök, döf
 • mar, éget, (szél) metsz
 • (fülön, galléron): kap, ér, fog, ragad
 • (szleng): kedvel, szeret, bír (bizalmas), komál (szleng), kamel (szleng)

dramaturgia

főnév
 • drámaelmélet
 • színrevitel, színpadra alkalmazás

érv

főnév
 • argumentum (régies), indok, észok, adu, tromf (régies), ász (bizalmas), nagyágyú (bizalmas), bizonyíték

diétás

melléknév
 • (étrend): diétikus, kalóriaszegény, kímélő

borult, borús

melléknév
 • felhős, felleges (választékos), borongós, esős, szürke, ködös, esőre hajló, viharos, sötét, homályos, bogdányos (tájnyelvi)
 • mélabús, melankolikus, lehangolt, szomorú, bánatos, bús, búskomor, komor, levert, nyomott, deprimált, morózus, gyászos

ebéd

főnév
 • délebéd (régies), diner (régies), löncs, délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)