szentel szinonimái

ige
 • felavat
 • megáld
 • áldoz, feláldoz, fordít, szán, dedikál
 • fölajánl, konszekrál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leközöl

ige
 • megjelentet, közzétesz, publikál, lehoz (bizalmas), lead, közread

erényes

melléknév
 • erkölcsös, tisztességes, bűntelen, becsületes, derék, feddhetetlen, romlatlan, makulátlan, tartózkodó, szemérmes, jámbor
 • (régies): ártatlan, szeplőtlen (régies), tiszta, szűzies
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szentel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szaporodás

főnév
 • születés, gyarapodás, proliferáció (idegen)
 • szaporulat
 • növekedés, növés, terjedés, erősödés, emelkedés, növekmény, nagyobbodás, többlet, növedék, fokozódás, expanzió (idegen)

rövidital

főnév
 • rövid, tömény, szíverősítő

ripityára

határozószó
 • rapityára (tájnyelvi), pozdorjává, diribdarabra, izzé-porrá, diribre-darabra, miszlikbe, apróra

préda1

főnév
 • zsákmány, áldozat, martalék (régies), hadizsákmány, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • fosztogatás, zsákmányolás, prédálás (régies)

szélsőség

főnév
 • véglet, végletesség, szertelenség, túlzás, extremitás (idegen)

szőröz

ige
 • (bizalmas): kötözködik, akadékoskodik, kukacoskodik, bakafántoskodik (régies)
 • bíbelődik, pepecsel, szöszmötöl, piszmog, matat

őszül

ige
 • fehéredik, deresedik (választékos), szürkül, őszbe csavarodik (választékos)
 • öregszik, vénül

összefonódás

főnév
 • összefűződés
 • korrupció

megejt

ige
 • elvégez, lebonyolít, eszközöl, foganatosít, megtesz, teljesít, effektuál (idegen), szerét ejti, módját ejti
 • (régies): lelő, elejt
 • tőrbe csal, kelepcébe csal, megfog
 • elcsábít, megbecstelenít, teherbe ejt, felcsinál (durva)
 • elbűvöl, elvarázsol, elbájol, elragad, megfog, rabul ejt, lebilincsel, lenyűgöz

paritás

főnév
 • egyértékűség
 • egyenlőség, egyenérték, pari

szünnap

főnév
 • szabadnap, pihenőnap, szabadság, szünet

tekervény

főnév
 • görbület, kanyarulat, hajlat, kacskaringó

harsan

ige
 • felharsan, felhangzik, megszólal, felzendül, felcsendül

vezényszó

főnév
 • parancs, parancsszó, kommandó (szaknyelvi)

újezüst

főnév
 • alpakka (szaknyelvi)

szentségtartó

főnév
 • ostyatartó, monstrancia (idegen), ostensorium (idegen), szentségmutató

számoz

ige
 • számjelez (régies), számmal lát el
 • jegyez, jegyzékbe vesz

szívesség

főnév
 • szívélyesség, nyájasság, kedvesség, jószívűség, szívjóság (választékos), kordialitás (régies)
 • jóindulat, jóakarat, szolgálatkészség, segítőkészség, udvariasság, előzékenység, figyelmesség, kedveskedés, galantéria (régies)
 • jótett, jótétemény, segítség, szolgálat, szívestétel (tájnyelvi)

tüske

főnév
 • tövis, tüsök (tájnyelvi), spina (szaknyelvi), ákics (tájnyelvi), gáncs (régies)
 • sérelem, keserűség, fullánk

szervező I.

melléknév
 • kezdeményező, mozgató, intézkedő

salamoni

melléknév
 • bölcs, igazságos, helyes, jó

szopogat

ige
 • szívogat, majszol, nyalogat, cuclizik, szopicskál (tájnyelvi), szopikál (tájnyelvi)
 • (bizalmas): iszogat, iddogál, kortyol

ugyanúgy

határozószó
 • pontosan úgy, pont úgy, éppen úgy, éppúgy, szintúgy, azonszerint (tájnyelvi), azonmód (tájnyelvi), egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)