repül szinonimái

ige
 • száll, szárnyal, ível, siklik, repdes, röpdös, csapong, szállong
 • lebeg, lobog, libeg-lobog
 • elröppen
 • siet, rohan, fut, száguld, robog
 • (idő): múlik, telik, szalad, elröppen, száll

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tekintetes

melléknév, főnév
 • téns (régies), spektábilis (régies), nemzetes (régies), nagyságos

elpuskáz

ige
 • elront, eltéveszt, elhibáz, bakot lő, elfuserál (bizalmas), elpaccol (bizalmas), eltol (bizalmas), pancsol (szleng), elbazilikáz (bizalmas), elcsellóz (bizalmas), elbaszik (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a repül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ránevel

ige
 • rászoktat, hozzászoktat, rákapat

pártoskodás

főnév
 • széthúzás, viszály, lázadás, ellenségeskedés, egyenetlenség, pártütés, szakadás
 • részrehajlás, elfogultság, kivételezés, elkötelezettség

pályadíj

főnév
 • (régies): jutalom, elismerés, pályabér (régies)
 • bérleti díj, kölcsönzési díj, használati díj

okirat

főnév
 • okmány, kiadmány (régies), oklevél, dokumentum, ügyirat, akta, irat, tanúsítvány, igazolás, bizonylat

rékli

főnév
 • (tájnyelvi): blúz, bújbeli (tájnyelvi)
 • csecsemőing, kabátka

sebhelyes

melléknév
 • heges, sebes, varas, túros, forradásos, himlőhelyes, ripacsos (tájnyelvi), ragyás

műbőr

főnév
 • bőrutánzat, szkáj (szaknyelvi)

mosogató

főnév
 • mosogatódézsa (régies), dézsa (régies), vájdling (tájnyelvi)

krajcár

főnév
 • garas, fillér, peták, vas, grand (bizalmas)

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

sétabot

főnév
 • bot, sétapálca, pálca, horgaspálca (tájnyelvi), kampósbot (tájnyelvi), vándorbot (tájnyelvi)

szakértő II.

főnév
 • szaktanácsadó, szakember, szaktekintély, specialista, mester

foganatosít

ige
 • megvalósít, végrehajt, érvényesít, kivitelez, elvégez, megcsinál, létrehoz, elintéz, véghezvisz, keresztülvisz, teljesít, eszközöl, perfektuál (idegen)

több I.

számnév
 • számosabb, nagyobb (tisztelet, megbecsülés)
 • drágább
 • néhány, pár

szűzies

melléknév
 • ártatlan, érintetlen, makulátlan, szeplőtlen (régies), tiszta, liliomos (régies), hamvas, harmatos, erényes, erkölcsös, romlatlan
 • naiv, gyermekies, szende, szerény, szemérmes, szégyenlős

repülőút

főnév
 • repülés, távrepülés

rakás

főnév
 • tevés, odatétel, odarakás, taszítás
 • halom, halmaz, kupac, kazal, csoport, garmada (régies), halmozat (régies), hintelék (régies), rakat (régies), stósz (bizalmas), rahedli (szleng)
 • adag, köteg, nyaláb, fürt, csokor, csomó

rövidital

főnév
 • rövid, tömény, szíverősítő

szubtropikus

melléknév
 • szubtrópusi

riasztó II.

főnév
 • riasztóberendezés, riasztócsengő, vészcsengő, csengő

peches

melléknév
 • balszerencsés, szerencsétlen, boldogtalan, nyomorult, rossz csillagzat alatt született, szánalomra méltó(bizalmas)

sandít

ige
 • sandikál (bizalmas), sanda pillantásokat vet, pillantgat, pillog, sandalít (tájnyelvi), sandal (tájnyelvi)
 • kancsalít, bandzsít, kancsít (bizalmas), bandzsalít (tájnyelvi)

szűnő

melléknév
 • múló, csökkenő, csillapodó, enyhülő, csendesedő