sprintel szinonimái

ige
 • fut, szalad, rohan, spurizik (szleng), száguld, tép (szleng), teper (szleng), skerál (szleng)
 • vágtat, vágtázik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elrobog

ige
 • elrohan, elsiet, elfut, elszalad, elszáguld, eliramodik, elnyargal (bizalmas), elvágtat, elzúg (bizalmas), elüget, elpucol (szleng), elporzik, odébbáll

aranyásó

főnév
 • aranymosó, aranybányász, aranyász (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sprintel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sertés

főnév
 • disznó, röfi (bizalmas), coca, malac, kucu (tájnyelvi), hízó, süldő, ciku (tájnyelvi), sörtélyes (régies)
 • (nőstény) koca, emse
 • (herélt): ártány

rajtvonal

főnév
 • startvonal, kezdővonal, kiinduló vonal, rajthely, starthely

pufók

melléknév
 • dundi, kövérkés, pufi (bizalmas), gömbölyded, párnás, kerek képű, duncsi, pufli (tájnyelvi), bömfli (tájnyelvi), bufakos (tájnyelvi), bufitos, cipóképű, dönci, döncsi (tájnyelvi), dudóka (tájnyelvi), dundus (bizalmas), pofás

paraszt I.

főnév
 • földműves, földművelő, pór (régies), gazdálkodó, gazda, farmer, szántóvető (régies) Sz: csépre, kapára termett ember
 • (régies): jobbágy
 • (durva): bunkó, tahó (bizalmas), fajankó, prosztó (szleng)
 • (bizalmas): gyalog (sakkban)

sompolyog

ige
 • somfordál, oldalog, settenkedik, oson, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi)
 • (régies): beoson, belopózik, belopódzik

szélcsend

főnév
 • szélszünet, tengercsend (régies)
 • nyugalom, eseménytelenség, háborítatlanság
 • béke

oldalas

főnév
 • sertésborda, sertésoldalas

objektív II.

főnév
 • tárgylencse, lencse
 • lencserendszer

levezet

ige
 • (út, lépcső): levisz, lemegy
 • (csatorna): elvezet, kanalizál (szaknyelvi)
 • letessékel, lesegít, lekísér
 • végrehajt, lefolytat, lebonyolít
 • (izgalmat, feszültséget): felold, eloszlat, megszüntet, feldolgoz, szublimál
 • kiél, kiad
 • bizonyít, igazol, kikövetkeztet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • kimutat, kifejt
 • (családfát): származtat, visszavezet, eredeztet

otthontalan

melléknév, főnév
 • hontalan, hazátlan, földönfutó, hajléktalan, bujdosó, vándor, kóborló, lézengő

szemléltetés

főnév
 • ábrázolás, bemutatás, illusztráció
 • bizonyítás, demonstráció, magyarázat

szóval

határozószó
 • röviden, egyszóval
 • következésképpen, tehát, vagyis, azaz, mármint

gyapjúszövet

főnév
 • gyapjúanyag, gyapjúkelme, kasmír

vadgalamb

főnév
 • gerle, gerlice, cukrú (tájnyelvi)

tisztújítás

főnév
 • tisztválasztás, székújítás (régies), építőszék (régies)

stafírung

főnév
 • kelengye, hozomány

semmiképpen

határozószó
 • semmiképp sem, semmi esetre sem, sehogy sem, sehogyan, sehogyan sem, semmi szín alatt, semmi körülmények között, a szentnek sem, a világért sem, a világ minden kincséért se, semmiletteképpen (tájnyelvi), a herkópáternek sem

számláz

ige
 • kontíroz (bizalmas), számlát kiállít, számlát küld

tettet

ige
 • színlel, szimulál, megjátszik, mímel (választékos), affektál

süllyesztő

főnév
 • feledés, elmúlás, megsemmisülés
 • (régies): csapóajtó

rásóz

ige
 • ráerőszakol, ráerőltet, rátukmál, nyakába varr, nyakába sóz
 • (bizalmas): kiró, kiszab
 • ráüt, rávág, rácsap, ráhúz, ráver

szavahihető

melléknév
 • megbízható, hiteles, komoly, korrekt, igazmondó, őszinte, jellemes, embere szavának

tiszteletes II.

főnév
 • (református): lelkész, lelkipásztor, igehirdető, lelki tanító (régies)