tettet szinonimái

ige
 • színlel, szimulál, megjátszik, mímel (választékos), affektál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

magasföld

főnév
 • (szaknyelvi): fennsík, felföld, plató (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

hülye

melléknév, főnév
 • gyengeelméjű, idióta, abnormális, degenerált, agyalágyult, durák, hütyü, hütyő (tájnyelvi), gyagya, gyagyás, golyós (szleng), lüke (bizalmas), vízagyú (szleng), húgyagyú (durva), flúgos (szleng), stikkes (szleng), dilis, mesüge (szleng), korlátolt, tökkelütött, elmeroggyant (szleng), kelekótya, bolond, félkegyelmű, féleszű, félcédulás, félnótás, sügönye (bizalmas), hibbant, debilis (szaknyelvi), kretén, imbecillis (szaknyelvi), őrült
 • (szitokszóként): bárgyú, buta, ostoba, együgyű, szamár, tökfilkó, bamba, tyúkeszű, fafejű, dinka (bizalmas), kuka (bizalmas), süsü (bizalmas), állat (durva), barom (durva), marha (durva), hatökör, stupid
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tettet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

télen-nyáron

határozószó
 • minduntalan, mindig, állandóan, szüntelenül, szakadatlanul, folytonosan, folyvást, örökösen, éjjel-nappal, reggel-este, unos-untalan, furtonfurt (régies), feszt (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

sziluett

főnév
 • árnykép, árnyrajz
 • körvonal, kontúr

szépítőszer

főnév
 • kozmetikum, arcfesték, smink, kendőzőszer (régies)
 • illatszer

sorozatszám

főnév
 • szériaszám, gyártási szám

termékeny

melléknév
 • jól termő, kövér, zsíros, szapora, gyümölcshozó, bőven termő, bőtermő, virágzó, gazdag, produktív, jövedelmező, hasznot hajtó, bővelkedő
 • rentábilis (szaknyelvi), gyümölcsöző, áldásos
 • gazdag, sokoldalú, alkotó, leleményes, színes

tudatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, iskolázatlan, analfabéta, írástudatlan, deáktalan (régies), tájékozatlan, tapasztalatlan, járatlan, műveletlen, elmaradott, buta, sötét (bizalmas), ostoba, üresfejű, nehézfejű, golyhó (tájnyelvi)

rendőrautó

főnév
 • csíkos (szleng), kékmadár (szleng), meseautó (szleng), zsuppkocsi (szleng)
 • rabomobil, rabszállító

rávesz

ige
 • felvesz, magára vesz, magára ölt
 • rábír, megnyer, rábeszél, rászed, megfőz (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), megpuhít (bizalmas), megdumál (bizalmas), levesz a lábáról, rákényszerít, belevisz, ráösztökél

műegyetem

főnév
 • műszaki egyetem, politechnikum (régies)

robogó I.

melléknév
 • rohanó, száguldó

tükröz

ige
 • mutat, visszaver, reflektál
 • ábrázol, kifejez
 • mond

vadállat

főnév
 • ragadozó, vad, fenevad, dúvad, vadbarom (régies), bestia, szörnyeteg

izzik

ige
 • parázslik, parázsol (régies), piroslik, hevül, forrósodik, tüzesedik

vonatkozás

főnév
 • kapcsolat, összefüggés, viszony, viszonylat, reláció (szaknyelvi)
 • szempont, nézőpont, szemszög, aspektus
 • utalás, hivatkozás, célzás

tevékenység

főnév
 • tevékenykedés, cselekvés, ténykedés, munka, munkálkodás, működés, elfoglaltság, sürgés-forgás, aktivitás

tekereg

ige
 • csavarodik, kunkorog, tekerődzik, tekergőzik, kígyózik, kacskaringózik
 • csavarog, lézeng, csatangol, barangol, görbe utakon jár, kóvályog, kóborol, kódorog, kimaradozik, kószál, bolyong, lődörög, lófrál, őgyeleg, cselleng, kóricál, kujtorog, kavillál (tájnyelvi), cikál (tájnyelvi), megtekerődzik (tájnyelvi)

töredelem

főnév
 • bűnbánat, megbánás, vezeklés, szánom-bánom

viteldíj

főnév
 • menetdíj, fuvardíj, szállítási díj, tarifa, taksa

tized II.

főnév
 • dézsma

szituáció

főnév
 • helyzet, szitu (bizalmas), tényállás, élethelyzet, állapot, ábra (szleng)

trágyadomb

főnév
 • ganéj (tájnyelvi), ganaj (tájnyelvi), gané (tájnyelvi), poszmat (tájnyelvi)
 • szemétdomb
 • (szleng): felfordulás, rendetlenség, kupleráj (durva)

vizslat

ige
 • fürkész, kutat, keres, szimatol, szaglász, kutakodik
 • les, leselkedik, kukkol (szleng), figyel, figyuz (szleng), stíröl (szleng), skubiz (szleng)