szemléltetés szinonimái

főnév
 • ábrázolás, bemutatás, illusztráció
 • bizonyítás, demonstráció, magyarázat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elbocsát

ige
 • elenged, elereszt, elküld, meneszt
 • felmond, kitesz, felment, elmozdít, meneszt, eltávolít, levált, szélnek ereszt, destituál (idegen), dimittál (idegen), kirúg (bizalmas), lapátra tesz (szleng), csúszdára tesz (szleng, tréfás), utcára tesz, elcsap, kidob, kihajít, kivág, kirepít, kipenderít, bélistáz, túlad (valakin), feltarisznyáz, kiteszi a szűrét, útilaput köt a talpára (valakinek), kényszernyugdíjaz
 • leszerel, obsitol (régies)

nyílt

melléknév
 • nyitott, szabad, fedetlen
 • nyilvános, látható, érzékelhető, nyilvánvaló, szembetűnő, közismert, bizonyos, félreérthetetlen, kifejezett, takaratlan, leplezetlen, kendőzetlen, hozzáférhető, transzparens (idegen), exponált (idegen)
 • nyíltszívű, őszinte, egyenes, közvetlen, természetes, barátságos, szívélyes
 • eldöntetlen, bizonytalan kimenetelű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemléltetés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

száműzetés

főnév
 • számkivetés, kitoloncolás, kitiltás, kiutasítás
 • deportálás (idegen), törvényen kívül helyezés, emigráció, számkivetettség, bujdosás, hontalanság

rozsdavörös

melléknév, főnév
 • rőt, vörösesbarna, bronzvörös, rozsdabarna, rozsdaszínű, rozsdaszín
 • vörös

riasztó I.

melléknév
 • ijesztő, taszító, rémítő, rémisztő, aggasztó, nyugtalanító, vészjósló, baljós, baljóslatú, fenyegető, félelmetes

pottyan

ige
 • leesik, esik, huppan, zuhan, tottyan, lepottyan, bukik, hullik
 • kerül, keveredik, vetődik, cseppen

szeles

melléknév
 • léghuzatos, huzatos, szellős, széljárta, ájerjárta (tájnyelvi)
 • széllökéses, szélverte, szélrohamos, viharos
 • szeleburdi, szeleverdi (tájnyelvi), hebehurgya, hebrencs, meggondolatlan
 • kapkodó, kerge, hamarkodó, kelekótya, bolondos, ugrabugra (tájnyelvi), pajkos
 • felfúvódós

szögletrúgás

főnév
 • sarokrúgás, szöglet, korner

összever

ige
 • elver, megver, elpáhol, összevissza ver, agyba-főbe ver, agyonver, tönkrever, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, eltángál, helybenhagy, ellátja a baját, összecsépel (tájnyelvi), összezöcsköl (tájnyelvi), leápol (szleng), meghirigel (szleng), kikészít (szleng), betakar (szleng)
 • (bizalmas): összeüt, összecsap, összevág, összeütöget, összecsapkod

összecseng

ige
 • rímel, egybecseng
 • összecsendül

megcsóvál

ige
 • ide-oda mozgat, lenget, meglóbál
 • (tájnyelvi): meghintáztat

paraszt II.

melléknév
 • paraszti, falusi, vidéki
 • (durva): bugris, mucsai (durva), bárdolatlan, faragatlan, durva, goromba, parlagi
 • (tájnyelvi): dísztelen, díszítetlen, mázolatlan, festetlen

szűk körű

melléknév
 • részleges, helyi, partikuláris (idegen)
 • baráti, rokoni
 • exkluzív, zártkörű

teherszállítás

főnév
 • áruszállítás, teherfuvar, fuvar, árufuvarozás (szaknyelvi)

harisnyakötő

főnév
 • harisnyatartó, harisnyaszalag (régies), térdszalag (régies), térdkötő (régies), csinkota (tájnyelvi), trumpándli (tájnyelvi)

vetélkedő I.

melléknév
 • versenyző, versengő, mérkőző, küzdő, összecsapó

ugyan II.

kötőszó
 • bár, ámbár, habár, ámbátor, noha, jóllehet
 • különben, egyébként, egyébiránt

szemtanú

főnév
 • tanú, testis (szaknyelvi), jelenlevő, néző, nézelődő, bámészkodó

szamár I.

főnév
 • csacsi, füles (tréfás), istenlova (tréfás), csuzi (tájnyelvi), csacsella (tájnyelvi), pörkenéni (tájnyelvi)

szirup

főnév
 • cukoroldat
 • gyümölcsszörp, szörp, szörpöny (régies)
 • kanalas orvosság

tükröz

ige
 • mutat, visszaver, reflektál
 • ábrázol, kifejez
 • mond

szeretkezik

ige
 • ölelkezik, szerelmeskedik, közösül, baszik (durva), egyesül, bujálkodik, hempereg (szleng), kefél, bagzik (durva), asszonyoz (tájnyelvi), fehérnépezik (tájnyelvi), taszajt (tájnyelvi)

sablonos

melléknév
 • sematikus, szokványos, rutinszerű, sablonszerű, közhelyszerű, elcsépelt, banális, szakállas, elnyűtt, megszokott, semmitmondó, triviális, köznapi, mindennapi, rutin
 • monoton, lélektelen, egyhangú, gépies

szolgálatkész

melléknév
 • segítőkész, készséges, udvarias, előzékeny, szíves, szívélyes, lekötelező, gáláns, lovagias

udvarias

melléknév
 • előzékeny, figyelmes, tapintatos, készséges, illedelmes, szolgálatkész, szíves, gáláns, kedves, lovagias, becsületteli (régies), becsülettudó (régies), tisztelettudó, jól nevelt, illendő (régies), nevelt (régies), illemtudó, illemtudós (tájnyelvi)