szóval szinonimái

határozószó
 • röviden, egyszóval
 • következésképpen, tehát, vagyis, azaz, mármint

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

árfolyam

főnév
 • kurzus, napi ár, piaci ár, ázsió (régies), folyóár (régies), árkeret (régies)

kiegészül

ige
 • pótlódik, rekrutálódik (idegen), feltöltődik, kompletálódik (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szóval szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szétver

ige
 • összezúz, szétzúz, széjjelzúz, összetör, széttör, tönkretesz, elpusztít
 • szétüt
 • széjjelver, szétkerget, széjjelkerget, szétzavar, széjjelzavar, szétugraszt, széjjelugraszt, szétszór, széjjelszór, tönkrever, lever, megsemmisít

sorozatgyártás

főnév
 • szériagyártás, tömeges előállítás, tömeggyártás

sertés

főnév
 • disznó, röfi (bizalmas), coca, malac, kucu (tájnyelvi), hízó, süldő, ciku (tájnyelvi), sörtélyes (régies)
 • (nőstény) koca, emse
 • (herélt): ártány

recenzió

főnév
 • ismertetés, bemutatás, referátum (szaknyelvi)
 • bírálat, műbírálat, értékelés, kritika, méltatás, elemzés

szóbeli I.

melléknév
 • verbális (idegen), beszélt
 • íratlan

tartály

főnév
 • tároló, gyűjtőmedence, rezervoár (idegen), ciszterna (szaknyelvi), tartály (tájnyelvi)
 • tank, üzemanyagtartály
 • ballon, tégely
 • konténer
 • siló

perfekt

melléknév
 • tökéletes, kifogástalan
 • befejezett, teljes

paszuly

főnév
 • bab, fuszuly (tájnyelvi), fuszulyka (tájnyelvi), poszogtató (tájnyelvi), rácborsó (tájnyelvi)

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

pohárköszöntő

főnév
 • tószt, áldomás, felköszöntő

teherszállítás

főnév
 • áruszállítás, teherfuvar, fuvar, árufuvarozás (szaknyelvi)

toldás

főnév
 • kiegészítés, meghosszabbítás, pótlás
 • toldalék, toldat

hírlap

főnév
 • újság, napilap, lap, zsurnál (régies), sajtó

zajtalan

melléknév
 • nesztelen, zajmentes, zörejmentes, hangtalan, néma, szótlan
 • halk, csendes

valahogy, valahogyan

határozószó
 • valamiképpen, valamiként, úgy-ahogy, így-úgy, jól-rosszul, csak-csak

szögesdrót

főnév
 • tüskésdrót (tájnyelvi)

széthány

ige
 • szétszór, széjjelszór, szétterít
 • széjjelhány, szétdobál, széttúr, felforgat
 • eldobál, elszór

tanácskozás

főnév
 • értekezlet, értekezés, megbeszélés, összejövetel, ülés, gyűlés, eszmecsere, tárgyalás, ankét, paláver (bizalmas), konferencia, kongresszus, konzílium (szaknyelvi), konzultáció, konzultálás, szeminárium (régies), kollokvium, szimpózium (idegen)
 • szinódus (idegen), zsinat
 • konklávé (idegen)

vadállat

főnév
 • ragadozó, vad, fenevad, dúvad, vadbarom (régies), bestia, szörnyeteg

szúrópróba

főnév
 • találompróba, stichpróba (bizalmas)

sport

főnév
 • testedzés, testmozgás, mozgás, testgyakorlás, torna
 • (szleng): szeszély, hóbort
 • kedvtelés, szórakozás

táplálkozás

főnév
 • evés, étkezés, falatozás, lakmározás
 • legelés, szemelgetés, csipegetés

vakkant

ige
 • kaffant, mukkant, csahint (tájnyelvi), geggent (tájnyelvi), böffent (tájnyelvi), ugat, csahol
 • (pejoratív): szól, mond