paraszt I. szinonimái

főnév
 • földműves, földművelő, pór (régies), gazdálkodó, gazda, farmer, szántóvető (régies) Sz: csépre, kapára termett ember
 • (régies): jobbágy
 • (durva): bunkó, tahó (bizalmas), fajankó, prosztó (szleng)
 • (bizalmas): gyalog (sakkban)

paraszt II. szinonimái

melléknév
 • paraszti, falusi, vidéki
 • (durva): bugris, mucsai (durva), bárdolatlan, faragatlan, durva, goromba, parlagi
 • (tájnyelvi): dísztelen, díszítetlen, mázolatlan, festetlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lény

főnév
 • élőlény, teremtmény, istenteremtménye (tájnyelvi), létező
 • ember, egyén, egyed
 • (mesebeli) alak, szerzet
 • halandó
 • (valakinek): mivolta, egyénisége, valója, énje, szellemi arculata

pofacsont

főnév
 • járomcsont, zigóma (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a paraszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeolvad

ige
 • eggyé olvad, összeötvöződik
 • egyesül, fuzionál, egybeolvad, egybeforr, összenő, egybeszövődik, összefonódik, összeforr, beleolvad
 • összemosódik, belevész (valamibe)
 • összekeveredik

nyakra-főre

határozószó
 • (tájnyelvi): hanyatt-homlok, fejvesztve, meggondolás nélkül, elhamarkodva, sietve, összevissza, gyorsan, tűzön-vízen, árkon-bokron, übtre (régies)
 • (bizalmas): egyre-másra, gyakran, folyamatosan, újra meg újra, lépten-nyomon

nemtörődömség

főnév
 • flegma (bizalmas)
 • lezserség
 • közömbösség, közöny, hanyagság, gondatlanság, mulasztás, hányavetiség, felületesség, vigyázatlanság, érdektelenség, negligencia (szaknyelvi)

messze I.

melléknév
 • messzi, távoli

pallérozott

melléknév
 • művelt, kiművelt, csiszolt, tanult, iskolázott, kulturált, civilizált, csinosult (régies)
 • kifinomult, finom, jól nevelt, jó modorú

polc

főnév
 • stelázsi (bizalmas), állvány, tartó, pócik (tájnyelvi), fach (bizalmas), téka
 • állás, méltóság, tisztség, rang

meggyújt

ige
 • felgyújt, lángra lobbant, kigyújt (tájnyelvi)
 • alágyújt, szít, felizzít
 • felkapcsol, bekapcsol

megdicsőülés

főnév
 • apoteózis (idegen), felmagasztosulás, felmagasztaltatás

kifogásolható

melléknév
 • hibáztatható, helyteleníthető, rosszallható, elítélhető, kivetnivaló, megtámadható

megmosakodik, megmos

ige
 • megmosdik, tisztálkodik, felfrissíti magát
 • megfürdik, letusol, zuhanyozik

pottyan

ige
 • leesik, esik, huppan, zuhan, tottyan, lepottyan, bukik, hullik
 • kerül, keveredik, vetődik, cseppen

recenzió

főnév
 • ismertetés, bemutatás, referátum (szaknyelvi)
 • bírálat, műbírálat, értékelés, kritika, méltatás, elemzés

esés

főnév
 • leesés, elesés, lebukás, bukás, zuhanás, hullás, potyogás, elvágódás
 • hanyatlás
 • szintkülönbség, lejtés
 • csökkenés, kisebbedés

szól

ige
 • megszólal, beszél, mond, (egy-két szót) ejt, nyikkan, mukkan, kottyant (tájnyelvi), vakkant (pejoratív)
 • szót vált, beszélget, megbeszél, értekezik, tanácskozik
 • (valamihez): hozzászól, megjegyzést tesz, beleszól
 • figyelmeztet, értesít, tudtul ad, tudtára ad, tudomására hoz
 • rászól, rendre int, leint
 • hangot ad, hallat
 • (tücsök): ciripel
 • (madár): fütyül, csivitel, énekel
 • (harang): zeng, kong, zúg
 • (orgona): búg
 • (dob): pereg
 • (kürt): rikolt, rian
 • (zene): hangzik, hallatszik, zeng, harsog
 • tárgyal, tárgyaz (régies)
 • (valakinek): van szánva, van címezve
 • (valamire): érvényes
 • (valami, valaki mellett, valami, valaki ellen): érvel, állást foglal, kiáll

sróf

főnév
 • csavar

paraván

főnév
 • spanyolfal, térelválasztó
 • ellenző, kályhaellenző

összehasonlítás

főnév
 • egybevetés, szembeállítás, párhuzam, komparáció (idegen)

piac

főnév
 • hetipiac, bazár, vásár, zsibvásár, sokadalom (régies)
 • csarnok, vásárcsarnok
 • piactér, vásártér, fórum (régies), agora (idegen)
 • áruforgalom, forgalom, adásvétel
 • felvevőpiac, kereslet

sorozatszám

főnév
 • szériaszám, gyártási szám

pásztáz

ige
 • tekinget, figyel, végignéz, végigmér
 • cirkál, bejár, végigjár
 • (szaknyelvi): tüzel

nyíltan

határozószó
 • világosan, egyenesen, őszintén, magyarán, kereken, kendőzetlenül, szabadon, félreérthetetlenül, áperte (régies), nyilván (régies), ország-világ előtt

piszkos

melléknév
 • koszos, mocskos, mosdatlan, tisztátalan, maszatos, szurtos, fekete, füstös, retkes (bizalmas), szutykos, csatakos, szennyes, danes (tájnyelvi), csajtos (tájnyelvi), loncsos (tájnyelvi), paszatos (tájnyelvi), elhanyagolt, ápolatlan, redvás (szleng), koszlott Sz: a bába mosdatta legutoljára; akkor látott vizet, mikor a bába megmosdatta; alábbvaló a pondrós kutyánál; belepi a piszok; csak a kosz tartja egyben; feketevasárnapot ül húsvét napján is; fekete, mint a szurok; fényes, mint a bogrács oldala; ha a falhoz vágnák, odaragadna; ki se látszik a piszokból; lustos, mint a tehénfark; olyan piszkos, mintha disznókkal hálna; olyan, mint a meszelőkötő; olyan, mint a moslékos sajtár; olyan, mint az üszög; ragad a mocsoktól; retek is kikelne a kezén; szennyes, mint a rab; tiszta, mint a mécses; tiszta, mint a kifordított zsák; tündöklik, mint az üst; úgy néz ki, mint mikor a légy kimászik a mártásból
 • aljas, becstelen, gyalázatos, tisztességtelen, rohoda (tájnyelvi)
 • trágár, malac (beszéd)
 • (pejoratív): zsugori, smucig (bizalmas), kicsinyes, fösvény

spirituális

melléknév
 • lelki, szellemi
 • testetlen, anyagtalan
 • vallási