levezet szinonimái

ige
 • (út, lépcső): levisz, lemegy
 • (csatorna): elvezet, kanalizál (szaknyelvi)
 • letessékel, lesegít, lekísér
 • végrehajt, lefolytat, lebonyolít
 • (izgalmat, feszültséget): felold, eloszlat, megszüntet, feldolgoz, szublimál
 • kiél, kiad
 • bizonyít, igazol, kikövetkeztet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • kimutat, kifejt
 • (családfát): származtat, visszavezet, eredeztet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bérház

főnév
 • lakóház, bérkaszárnya, bérpalota

lakk

főnév
 • fénymáz, lenolajkence, politúr (idegen), vernis (idegen), firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi)
 • máz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a levezet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lekicsinylő

melléknév
 • fitymáló, leszóló, ócsárló, lenéző, leereszkedő, megvető, pejoratív, vállveregető

könnyed

melléknév
 • könnyű, ügyes, gyors, ruganyos, fürge, fiatalos, lezser (bizalmas), hajlékony (választékos), kecses (választékos), légies, finom, elegáns
 • felszabadult, fesztelen, oldott, játékos, laza (bizalmas), szórakoztató, közvetlen, kötetlen, sima, folyékony, keresetlen, mesterkéletlen, természetes, családias, gördülékeny

konyul

ige
 • kókad, lankad, fonnyad, hervad, megereszkedik, konnyad (tájnyelvi)
 • legörbül, aláhajlik, lebiggyed
 • kimegy a formájából, (kalapszél) pördül

kifogásolható

melléknév
 • hibáztatható, helyteleníthető, rosszallható, elítélhető, kivetnivaló, megtámadható

leszakít

ige
 • letép, leválaszt, leszakajt (tájnyelvi), lecihel (tájnyelvi), leszed
 • defloreál (idegen)

medveköröm

főnév
 • akantusz, akant, akánt

vadászház

főnév
 • vadászlak, vadászkunyhó, vadásztanya
 • vadászkastély

kalkulál

ige
 • számol, számít, kiszámít, számot vet
 • megtervez, tervez

jólelkű

melléknév
 • jóságos, jószívű, jóindulatú, jóakaratú, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), emberszerető, emberséges, humánus, segítő, önzetlen, nemes szívű, melegszívű, altruista (választékos)
 • megértő, együtt érző, részvétteljes, szolidáris
 • jótékony, adakozó, bőkezű

független

melléknév
 • szabad, szabadelvű, önrendelkezésű, autonóm (idegen), korlátozatlan, szuverén
 • eredeti, önálló, különálló, independens (idegen)
 • (régies): ellenzéki, pártonkívüli
 • nőtlen, hajadon, egyedülálló

katica

főnév
 • katicabogár
 • (tájnyelvi): kuktáskodó férfi, katicás ember (tájnyelvi), katuska (tájnyelvi)

megcsóvál

ige
 • ide-oda mozgat, lenget, meglóbál
 • (tájnyelvi): meghintáztat

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

bereteszel

ige
 • bezár, berigliz, becsuk, befergettyül (tájnyelvi), bezárol (tájnyelvi)

öklömnyi

melléknév
 • maroknyi, maréknyi, ökölnyi, ököl nagyságú, kujakomnyi (tájnyelvi), öklömkora (tájnyelvi)
 • apró, pöttöm, morzsányi

nagygazda

főnév
 • zsírosparaszt, basaparaszt (tájnyelvi), dúsgazdag (tájnyelvi), jógazda (tájnyelvi), basa (tájnyelvi)

lezajlik

ige
 • végbemegy, lefolyik, lejátszódik, bekövetkezik, megtörténik, lepereg, befejeződik
 • lebonyolódik

lehetséges

melléknév
 • valószínű, feltehető, elképzelhető, várható, gondolható (régies), adódható (régies), történhető (régies), posszibilis (idegen), potenciális (idegen), virtuális (idegen)
 • meglehet, lehet, előfordulhat
 • elképzelhető, megvalósítható, járható, keresztülvihető, kivihető, realizálható

mángorol

ige
 • simít, kisimít, hengerel, dörgöl (tájnyelvi), mángol (tájnyelvi)

műegyetem

főnév
 • műszaki egyetem, politechnikum (régies)

lovag

főnév
 • gavallér, udvarló, széptevő, fiú
 • hódoló
 • keresztes vitéz, vitéz, ritter (idegen), caballero (idegen), cavalier (idegen), knight (idegen)
 • (régies): lovas(régies)

körülír

ige
 • értelmez, meghatároz, kifejt, körvonalaz, leír, ecsetel, ábrázol, megrajzol, érzékeltet, körülhatárol

máskülönben

határozószó
 • (régies): másként, másképp, másképpen, máshogy
 • különben, egyébként, egyébiránt, másfelől

nagyanya

főnév
 • nagymama, nagymami (bizalmas), nagyi (bizalmas), nagyika (bizalmas), mami (bizalmas), mamóka (bizalmas) mamika (bizalmas), nagyanyó, öreganya, nyanya (tájnyelvi), mamó (tájnyelvi), nagyinkó (tájnyelvi), mányi (tájnyelvi), szüle (régies), szülike (tájnyelvi), bábi (tájnyelvi), banyó (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), másikanya (tájnyelvi), (anya anyja) peszeanya (tájnyelvi)