tiszteletes I. szinonimái

melléknév
 • nagytiszteletű

tiszteletes II. szinonimái

főnév
 • (református): lelkész, lelkipásztor, igehirdető, lelki tanító (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

enyhít

ige
 • csökkent, csillapít, csitít, gyengít, szelídít, temperál (idegen), tompít, orvosol, gyógyít (idegen), olt, fékez, apaszt, eloszlat, elhalványít, (erejéből) elvesz, lecsendesít, meglágyít, lehűt, kisebbít, redukál, mérsékel
 • könnyít

fogászat

főnév
 • fogkezelés, fogorvoslás, sztomatológia (szaknyelvi)
 • fogorvosi rendelő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tiszteletes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tengernyi

számnév
 • sok, rengeteg, tömérdek, töméntelen, számtalan, tenger sok, határtalan, megszámlálhatatlan, végtelen sok

szirup

főnév
 • cukoroldat
 • gyümölcsszörp, szörp, szörpöny (régies)
 • kanalas orvosság

szervezkedik

ige
 • csoportosul, szövetkezik, társul
 • konspirál (idegen)

spirituális

főnév
 • lelkivezető, lelkiatya

testtartás

főnév
 • testhelyzet, tartás, pozitúra, póz, testállás

túrás

főnév
 • földkupac, földhalom
 • vakondtúrás

részes I.

melléknév
 • részvevő, érdekelt, osztályos, részesülő

rejtelmes

melléknév
 • titokzatos, rejtélyes, titkos, titokteljes, kísérteties, miszteriózus (idegen), misztikus, okkult, enigmatikus (idegen), obskúrus (idegen), kriptikus (idegen), fantasztikus
 • megmagyarázhatatlan, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, érthetetlen, kifürkészhetetlen

nagyágyú

főnév
 • (bizalmas): érv, bizonyíték, adu
 • (szleng): fejes, főmufti, nagykutya (bizalmas)
 • (bizalmas): szakember, profi (bizalmas), menő (bizalmas), nagymenő (bizalmas), penge (szleng)

roskad

ige
 • rogyadozik, roskadozik, omladozik, roggyan, mállik, dől, düledezik, pusztul
 • hanyatlik, omlik, rogy, hull, zuhan, rozzan (régies)
 • (magába roskad): elcsügged

udvari

melléknév
 • uralkodói, főnemesi, fejedelmi

vakító

melléknév
 • tündöklő, ragyogó, káprázatos, fényes, sziporkázó, luxuriózus (régies)
 • csaló, butító, elbolondító, ámító

jávorfa

főnév
 • juharfa, iharfa (tájnyelvi)

zápor

főnév
 • záporeső, zuhé, zuháré (tájnyelvi), futó eső, felhőszakadás
 • eső, csapadék

tisztesség

főnév
 • megbecsülés, tisztelet, korrektség, becsület, megtiszteltetés, dekórum (régies)
 • becsületesség, feddhetetlenség, integritás (idegen), erkölcsösség, erény, erényesség
 • illendőség, illem, illemtudás, tisztességtudás, móres (bizalmas)

teljesség

főnév
 • épség, sértetlenség, csorbítatlanság, összesség, hiánytalanság, totalitás (idegen), tökéletesség

tősgyökeres

melléknév
 • törzsökös, tőrőlmetszett, régi, ősi
 • igazi, hamisítatlan, eredeti, valódi, valóságos
 • bennszülött
 • honos

vizsla

melléknév
 • (választékos): fürkésző, kutató, figyelő, kíváncsi, kémlelő

tor

főnév
 • gyászlakoma (választékos), halotti tor, gyásztor (tájnyelvi)
 • (régies): evés-ivás, eszem-iszom, lakodalom (régies), dáridó, trakta (bizalmas), tivornya, lakmározás, lakomázás, kolláció (idegen), konvivium (idegen), dínomdánom, zaba (szleng), traktamentum (tájnyelvi), asztalozás (tájnyelvi)

szokványos

melléknév
 • szokott, megszokott, szokásos, szokásszerű, hagyományos, normális, rendes, mindennapos, mindennapi, közönséges, köznapi, átlagos, bevett
 • sablonos, sematikus, sztereotip (idegen), érdektelen, jellegtelen, semmitmondó, banális, közhelyszerű, szürke

tubus

főnév
 • flakon
 • (régies): hallócső (régies), szócső
 • (régies): távcső
 • (szaknyelvi): lélegeztető cső

zagyvaság

főnév
 • értelmetlenség, összefüggéstelenség, ostobaság, badarság, bolondság, szamárság, mellébeszélés, süketelés (szleng), zagyvalék, marhaság (bizalmas), hülyeség, blabla (bizalmas), halandzsa (bizalmas), hadova (szleng), kamu (szleng), hanta (bizalmas)
 • összevisszaság, kuszaság, ziláltság, rendezetlenség