otthontalan szinonimái

melléknév, főnév
 • hontalan, hazátlan, földönfutó, hajléktalan, bujdosó, vándor, kóborló, lézengő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elcsendesít

főnév
 • lecsendesít, lecsillapít, megnyugtat
 • megszüntet, elhallgattat, elnémít

átgázol

ige
 • átkel, átlábol (valakin) (tájnyelvi), átvádol (tájnyelvi), átal (tájnyelvi)
 • átvergődik
 • eltapos, eltipor, lesöpör, betonba tapos (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a otthontalan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odavet

ige
 • odadob, odahajít, odavág, odacsap
 • (hátat) nekitámaszt, odatámaszt, nekitámaszkodik, nekivet
 • kockáztat, feláldoz, lemond (valamiről)
 • odaír, papírra vet, odabiggyeszt
 • vázol, felvázol
 • hozzátold, hozzátesz

mozgó II.

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

mintha

kötőszó
 • úgy tetszik, kvázi (bizalmas)

megmosakodik, megmos

ige
 • megmosdik, tisztálkodik, felfrissíti magát
 • megfürdik, letusol, zuhanyozik

orgánum

főnév
 • (régies): szerv, hatóság, szervezet, intézmény
 • hang, hangszín, tónus
 • folyóirat, lap, közlöny, sajtótermék

pálinkamérés

főnév
 • butik (régies), pálinkásbutik (régies), snapszbutik (régies), lebuj (szleng), csapszék, bögrecsárda

lyuggat

ige
 • kifurkál, lyukaszt, lyuggat (tájnyelvi), lyukdall (tájnyelvi)

lexikon

főnév
 • ismerettár, tudománytár, enciklopédia
 • (régies): szótár
 • (szaknyelvi): szókincs

katica

főnév
 • katicabogár
 • (tájnyelvi): kuktáskodó férfi, katicás ember (tájnyelvi), katuska (tájnyelvi)

már-már

határozószó
 • majdnem, szinte, kvázi, csaknem, jóformán, kis híján, közel, idestova, úgyszólván

paraszt II.

melléknév
 • paraszti, falusi, vidéki
 • (durva): bugris, mucsai (durva), bárdolatlan, faragatlan, durva, goromba, parlagi
 • (tájnyelvi): dísztelen, díszítetlen, mázolatlan, festetlen

pohárköszöntő

főnév
 • tószt, áldomás, felköszöntő

elpusztít

ige
 • tönkretesz, megsemmisít, feldúl, lerombol, romba dönt, összerombol, szétzúz, összezúz, letarol, eltöröl, leradíroz
 • megöl, leöl, meggyilkol, legyilkol, lemészárol, lekaszabol
 • (ételt): befal, felfal, behabzsol, bekebelez, felél, megeszik

szász

melléknév, főnév
 • cipszer (idegen)

rosszhiszemű

melléknév
 • rosszindulatú, rosszakaratú, rossz szándékú, rosszmájú, komisz, gonosz, kaján, álnok, perfid (idegen)
 • maliciózus

óvatosság

főnév
 • körültekintés, megfontoltság, előrelátás, elővigyázatosság, elővigyázat, prekaució (idegen), providencia (idegen), vigyázat, éberség, kautéla (idegen), meggondoltság, őrködés, ügyelés, bizalmatlanság, gyanú
 • diszkréció (idegen)

odakerül

ige
 • odaérkezik, odajut, odavetődik, odaszármazik (tájnyelvi)(valahonnan)

összekever

ige
 • összevegyít, összekavar, összehabar, összekutyul (bizalmas), összeelegyít, összezamicskál (tájnyelvi)
 • felráz
 • összedobál, felforgat, összezavar
 • összetéveszt, felcserél, elcserél, összecserél, összezavar, összekavar, összezagyvál, összekuszál, összegabalyít, konfundál (választékos)

robogó I.

melléknév
 • rohanó, száguldó

önműködő

melléknév
 • automata, automatikus, gombnyomásos (bizalmas), mechanikus

muskátli

főnév
 • pelargónia (szaknyelvi), pelargónium (szaknyelvi), büdösliza (tájnyelvi), lizi (tájnyelvi), muskáté (tájnyelvi), szagoslevél (régies)

összevonás

főnév
 • egyesítés, egységesítés, összpontosítás, koncentráció (idegen), kontrakció (idegen), centralizáció (idegen)
 • egyszerűsítés, rövidítés, redukció, redukálás

roskadozik

ige
 • düledezik, rogyadozik, görnyed, meg-megroggyan, besüpped, beroskad
 • ellankad, kimerül, elerőtlenedik, tönkremegy, elfárad, összerogy, hutyorodik (tájnyelvi)