objektív I. szinonimái

melléknév
 • független, tárgyilagos, korrekt, pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, semleges
 • tárgyi, tárgyias, tárgyszerű, szemléletes
 • világos, tiszta, helyes, tényleges

objektív II. szinonimái

főnév
 • tárgylencse, lencse
 • lencserendszer

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

remek II.

főnév
 • mestermű, remekmű, chef d’oeuvre (idegen)
 • (régies): mesterremek (régies), mestermunka, mintadarab, vizsgamunka
 • (régies): mestervizsga

közeljövő

főnév
 • holnap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a objektív szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nosza

módosítószó
 • (bizalmas): rajta!, uccu!, uzsgyi!, előre!, hajrá!

mértékadó

melléknév
 • standard, szabványos, normatív, irányadó
 • mérvadó, számottevő, befolyásos
 • hangadó, tekintélyes
 • illetékes, hivatalos, autentikus

mellékhajó

főnév
 • oldalhajó

megdicsőít

ige
 • felmagasztal, feldicsér, kitüntet, megjutalmaz, piedesztálra emel

nyitja

főnév
 • (valaminek): megfejtés, megoldás, kulcs, fortély, titok, vezérfonal, fogás, trükk

önvédelem

főnév
 • önsegély (régies)

lemondás

főnév
 • megtagadás, renunciáció (idegen), megvonás, rezignáció, elállás, önmegtagadás, áldozat
 • leköszönés, abbahagyás, távozás, visszavonulás
 • leszokás, felhagyás, absztinencia (választékos), aszkézis (idegen)

légsúlymérő

főnév
 • légnyomásmérő, légmérő (régies), barométer, légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)

jól

határozószó
 • helyesen, gondosan, pontosan, alaposan, kifogástalanul, sikeresen, hibátlanul, tökéletesen, eredményesen, klasszul (bizalmas), annak a rendje és módja szerint
 • megfelelően, megfelelő módon, helyénvalóan, célszerűen
 • illendően, illedelmesen, udvariasan, fegyelmezetten, kulturáltan, civilizáltan
 • kedvezően, előnyösen, szépen, tetszetősen, ízlésesen, csinosan, gazdagon, bőven, busásan, jócskán, szenzációsan (bizalmas)
 • üdvösen, hasznosan, szerencsésen
 • kielégítően, tűrhetően, meglehetősen, egészségesen, kellemesen, hangulatosan, remekül, pompásan, istenien, fantasztikusan, szenzációsan (bizalmas)
 • gondatlanul, zavartalanul, nyugodtan, egyetértésben, harmonikusan, boldogan
 • alaposan, tüzetesen, nagyon, derekasan, istenesen, keményen, erélyesen, ugyancsak, hathatósan, igen, becsületesen, emberül (tájnyelvi), vitézül (tájnyelvi)
 • biztosan, határozottan, gyorsan, flottul (idegen)
 • világosan, tisztán, élesen, markánsan

lexikográfia

főnév
 • szótárírás, szótárszerkesztés
 • szótártudomány, szótártan

összecsavarodik

ige
 • összesodródik, összetekeredik, összegubancolódik, összegabalyodik

pasztőrözött

melléknév
 • pasztörizált, csírátlanított, csíramentes

elkendőz

ige
 • leplez, elleplez, palástol, takargat, álcáz, elfed, eltitkol, eltussol (bizalmas), elhallgat, elfojt, szépítget
 • (tájnyelvi): eljegyez

strapás

melléknév
 • fáradságos, fárasztó, nehéz, hajszás, kimerítő, megterhelő, megerőltető, verejtékes, izzasztó, gyötrelmes, küzdelmes, embert próbáló, keserves

rekonstruál

ige
 • helyreállít, helyrehoz, újjáalkot, újjáépít
 • restaurál
 • kikerekít, kiegészít

ócsárol

ige
 • becsmérel, szid, megszid, megszól, lehord (bizalmas), csepül (tájnyelvi), abcúgol (bizalmas), gyaláz, rosszall, szapul (bizalmas), leszedi a szenteltvizet (valakiről), kifogásol, pocskondiáz, mocskol, lemarház, csácsárol (tájnyelvi), lekárpál (tájnyelvi), gácsmál (tájnyelvi), piszmál (tájnyelvi), mindenfélének elmond, rongyol (régies) Sz: mindennek csak úgy viccit-vaccát hányja
 • alábecsül, kisebbít, kevésre tart, lealacsonyít, fitymál, kicsinyel, lenéz, bagatellizál (idegen)

névleg

határozószó
 • név szerint, nominaliter (régies)
 • formailag, látszólag, formaliter (régies)

ostromgyűrű

főnév
 • ostromzár, blokád

ráver

ige
 • ráüt, rávág, rácsap, ráhúz, rásóz (bizalmas), odavág, odacsap, odasóz (bizalmas)
 • megver, legyőz, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), megelőz
 • rákapcsol (bizalmas), ráhajt (bizalmas), beleerősít (bizalmas), nekiveselkedik, felköti a gatyáját (bizalmas), belead apait-anyait (bizalmas)

okfejtés

főnév
 • fejtegetés, okoskodás, észjárás, magyarázat, bizonyítás, érvelés, elmélkedés, következtetés, levezetés
 • szónoklás, vita

midőn

határozószó
 • mikor, amikor

öldököl

ige
 • öldös, gyilkol, mészárol, koncol, kaszabol, masszakrál (régies), legyilkol, öl

rejtelmes

melléknév
 • titokzatos, rejtélyes, titkos, titokteljes, kísérteties, miszteriózus (idegen), misztikus, okkult, enigmatikus (idegen), obskúrus (idegen), kriptikus (idegen), fantasztikus
 • megmagyarázhatatlan, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, érthetetlen, kifürkészhetetlen