semmiképpen szinonimái

határozószó
 • semmiképp sem, semmi esetre sem, sehogy sem, sehogyan, sehogyan sem, semmi szín alatt, semmi körülmények között, a szentnek sem, a világért sem, a világ minden kincséért se, semmiletteképpen (tájnyelvi), a herkópáternek sem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

balos

melléknév
 • baloldali
 • balkezes, balog (tájnyelvi), balogsuta (tájnyelvi)
 • ügyetlen, félszeg, suta

konfirmál

ige
 • megerősít, jóváhagy (szaknyelvi)
 • erősít, állít
 • bizonyít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a semmiképpen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rozzant

melléknév
 • rozoga, roskatag, roskadozó, roskadt, roggyant, düledező, omladozó, omlatag, kidőlt-bedőlt, ragyva (régies), viharvert, ütött-kopott, lepusztult, pusztuló, ócska, dugadőlt (tájnyelvi), tropa (szleng)
 • megviselt, erőtlen, gyenge, gyönge, legyengült, beteges, erőtlen, tántorgó, bizonytalan

praxis

főnév
 • gyakorlat, tapasztalat, jártasság, tapasztalás
 • joggyakorlat
 • pacientúra, klientúra

pliszíroz

ige
 • berak, ráncol, ráncba rak, ráncba szed, redőz, redőbe von

összehasonlítás

főnév
 • egybevetés, szembeállítás, párhuzam, komparáció (idegen)

sarkantyú

főnév
 • bökentyű (régies)
 • (szaknyelvi): hullámtörő, kőgát, rekesztőgát (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): derelyemetélő, derelyemetsző, rádli (bizalmas)
 • ösztökélés, ösztönző erő

szabvány

főnév
 • előírás, zsinórmérték, standard
 • norma
 • (régies): szabály

nyereg

főnév
 • (kerékpár, motor): ülés
 • (hegy): gerinc

névleges

melléknév
 • látszólagos, jelképes, szimbolikus, fiktív, metaforikus, példázatos, parabolikus, képletes, formális
 • megközelítő

lehetséges

melléknév
 • valószínű, feltehető, elképzelhető, várható, gondolható (régies), adódható (régies), történhető (régies), posszibilis (idegen), potenciális (idegen), virtuális (idegen)
 • meglehet, lehet, előfordulhat
 • elképzelhető, megvalósítható, járható, keresztülvihető, kivihető, realizálható

odakerül

ige
 • odaérkezik, odajut, odavetődik, odaszármazik (tájnyelvi)(valahonnan)

szamár I.

főnév
 • csacsi, füles (tréfás), istenlova (tréfás), csuzi (tájnyelvi), csacsella (tájnyelvi), pörkenéni (tájnyelvi)

széthány

ige
 • szétszór, széjjelszór, szétterít
 • széjjelhány, szétdobál, széttúr, felforgat
 • eldobál, elszór

geobotanika

főnév
 • (szaknyelvi): növényföldrajz

unott

melléknév
 • egykedvű, kedvetlen, elfásult, fád, kelletlen, fásult, blazírt, közönyös, közömbös, savanyú, eltompult, apatikus

templomszolga

főnév
 • egyházfi, sekrestyés, egyházszolga, céhmester (tájnyelvi)
 • harangozó
 • samesz (szaknyelvi)

senkiházi

főnév, melléknév
 • semmiházi, sehonnai, jöttment, alávaló, senkifia, senki, honnanjött (tájnyelvi), szarházi (durva), nulla (bizalmas), nímand (bizalmas), semmirekellő, semmirevaló

rost

főnév
 • sütőrostély, rostélyrács, rostély, sütőrács

staféta

főnév
 • váltófutás, váltó
 • (régies): gyorsfutár (régies), gyorsposta, lovasposta

tekereg

ige
 • csavarodik, kunkorog, tekerődzik, tekergőzik, kígyózik, kacskaringózik
 • csavarog, lézeng, csatangol, barangol, görbe utakon jár, kóvályog, kóborol, kódorog, kimaradozik, kószál, bolyong, lődörög, lófrál, őgyeleg, cselleng, kóricál, kujtorog, kavillál (tájnyelvi), cikál (tájnyelvi), megtekerődzik (tájnyelvi)

síp

főnév
 • fisztula (szaknyelvi), tilinkó (tájnyelvi), furulya, fütyülő (bizalmas), csirip (tájnyelvi), fütyürűtyű (tájnyelvi)

propagandaosztály

főnév
 • reklámfőnökség, PR-osztály

sül2

főnév
 • tarajos sün, sün, sündisznó, szőrdisznó (régies)

teljesül

ige
 • megvalósul, beteljesedik, bekövetkezik, valóra válik, megigazodik (tájnyelvi)