stafírung szinonimái

főnév
 • kelengye, hozomány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

triangulum

főnév
 • (szaknyelvi): fémháromszög, háromszög

szoroz

ige
 • sokszoroz, többszöröz, megszoroz, összeszoroz, multiplikál (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a stafírung szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sértődékeny

melléknév
 • sértődős, érzékeny, érzékenykedő, túlérzékeny, kényes, kényeskedő, sebezhető, mimóza

rákényszerít

ige
 • ráerőltet, ráerőszakol, rávesz, rábír, rászorít, presszionál (idegen), késztet, rárekeszt (régies), ráhajt (régies), rávisz, rámuszájít (tájnyelvi), ráoktrojál (idegen)
 • rátukmál, rásóz (bizalmas), rálőcsöl (tájnyelvi)

pulpitus

főnév
 • olvasóállvány
 • kottatartó állvány
 • emelvény, tribün, katedra
 • szószék, ambo (idegen)

paraván

főnév
 • spanyolfal, térelválasztó
 • ellenző, kályhaellenző

sorjázik

ige
 • sorakozik, áll, található, van

szeletel

ige
 • szel, szeldel (tájnyelvi), vág, metél, szabdal, aprít, elvág, elmetsz, felvág, szétvág, koncol, felmetél, gerezdel (tájnyelvi), trancsíroz

oldat

főnév
 • szolúció (szaknyelvi)

ócska

melléknév
 • használt, viselt, viseltes, színehagyott, molyette, molyrágta, rongyos, kiszolgált, idejétmúlt, idejemúlt, avítt, kopott, ütött-kopott, elnyűtt, szedett-vedett, kafac (tájnyelvi), kopodalom (tájnyelvi), hajdináré (tájnyelvi), hinyott-hányott (tájnyelvi)
 • silány, rossz, hitvány, szar (durva), gyatra, rozoga, vacak, szegényes, ramaty, eladhatatlan, selejtes, csapnivaló, bóvli, rozzant, kacat, tré (szleng), snassz (bizalmas), semmit érő (tájnyelvi), értéktelen, vicikvacak, piti (bizalmas)
 • régi, öreg, szakállas, elkoptatott, semmitmondó
 • vízözön előtti, időmarta (választékos), időrágta, avult, elavult, muzeális, elcsépelt

lezajlik

ige
 • végbemegy, lefolyik, lejátszódik, bekövetkezik, megtörténik, lepereg, befejeződik
 • lebonyolódik

óvatosság

főnév
 • körültekintés, megfontoltság, előrelátás, elővigyázatosság, elővigyázat, prekaució (idegen), providencia (idegen), vigyázat, éberség, kautéla (idegen), meggondoltság, őrködés, ügyelés, bizalmatlanság, gyanú
 • diszkréció (idegen)

szemtanú

főnév
 • tanú, testis (szaknyelvi), jelenlevő, néző, nézelődő, bámészkodó

szögesdrót

főnév
 • tüskésdrót (tájnyelvi)

gyarmatáru

főnév
 • koloniáláru
 • fűszer, specerej (idegen)

vádol1

ige
 • gyanúsít, rágalmaz, rámond, ráfog, hibáztat, okol, bepanaszol, vádat emel
 • inkriminál (idegen), inkulpál (régies)

titokban

határozószó
 • lopva, észrevétlen, stikában

stigma

főnév
 • bélyeg, embléma, ismertetőjel, ismertetőjegy, jegy, billog (tájnyelvi)
 • szégyenbélyeg, szégyenfolt, bűnbélyeg, szenny, szeplő, makula (régies)

senkiházi

főnév, melléknév
 • semmiházi, sehonnai, jöttment, alávaló, senkifia, senki, honnanjött (tájnyelvi), szarházi (durva), nulla (bizalmas), nímand (bizalmas), semmirekellő, semmirevaló

számozott

melléknév
 • megjelölt, besorolt
 • folyószámos (szaknyelvi), számmal ellátott

tevékenység

főnév
 • tevékenykedés, cselekvés, ténykedés, munka, munkálkodás, működés, elfoglaltság, sürgés-forgás, aktivitás

sürög-forog

ige
 • forgolódik, jár-kel, sürgölődik, tesz-vesz, tevékenykedik, nyüzsög, tüsténkedik, buzgólkodik, munkálkodik, szorgoskodik, serít (tájnyelvi), sertepertél (bizalmas), söntörködik (tájnyelvi), kustorog (tájnyelvi), gyüszmékedik (tájnyelvi), sürr-forr (tájnyelvi) Sz: szaladgál, mint pók a falon (bizalmas)

rászolgál

ige
 • megérdemel, kiérdemel

szavazó

főnév
 • választópolgár, választó, elektor (idegen)

tisztességes

melléknév
 • derék, becsületes, feddhetetlen, jóravaló, rendes, korrekt, megbízható, egyenes, lelkiismeretes, erkölcsös, etikus, sportszerű, fair (idegen)
 • rendes, megfelelő, kielégítő, elfogadható, illendő, szalonképes