sompolyog szinonimái

ige
 • somfordál, oldalog, settenkedik, oson, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi)
 • (régies): beoson, belopózik, belopódzik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kézenfekvő

melléknév
 • nyilvánvaló, természetes, egyértelmű, magától értetődő, szemmel látható, kézzelfogható, napnál világosabb, kétségtelen, evidens

hegytető

főnév
 • tető, hegycsúcs, sziklacsúcs, csúcs, bérctető, bérc, magaslat, hegyorom, orom, bércorom (régies), szirt, fok, gyető (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sompolyog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

seb

főnév
 • sebesülés, sérülés, horzsolás, vágás, sebhely, heg, forradás, bibi (bizalmas), plezúr (bizalmas), túr (régies), fekély
 • fájdalom, szomorúság, gyász, bánat
 • sértődöttség, sérelem

rabló II.

főnév
 • tolvaj, betörő, gonosztevő, gengszter, bandita, útonálló, zsivány (régies), betyár (régies), haramia, lator (választékos), briganti, martalóc (régies), bojnyik (régies), dulár (régies), mackós (szleng), kasszafúró, bankrabló, zsebmetsző
 • ügyeskedő, csirkefogó

présház

főnév
 • tanya, borház, kolna (tájnyelvi), hiskó (tájnyelvi)

pallérozott

melléknév
 • művelt, kiművelt, csiszolt, tanult, iskolázott, kulturált, civilizált, csinosult (régies)
 • kifinomult, finom, jól nevelt, jó modorú

silbakol

ige
 • őrködik, őrt áll, strázsál
 • álldogál, várakozik, ácsorog, szobrozik (szleng)

származék

főnév
 • ivadék, leszármazott, utód, sarj, fióka, kölyök, sarjadék, gyermek, fajzat, családfi (tájnyelvi)
 • származékszó, képzett szó, derivátum (szaknyelvi)

odairányul

ige
 • ráirányul, odafordul, rátapad

nyitott

melléknév
 • fogékony, érdeklődő, aktív, közösségi, társas, közvetlen, barátságos, extrovertált (idegen)
 • fedetlen, szabad, szabadtéri, lezáratlan
 • bekerítetlen
 • tátott, kitárt
 • megoldatlan, eldöntetlen

leszakít

ige
 • letép, leválaszt, leszakajt (tájnyelvi), lecihel (tájnyelvi), leszed
 • defloreál (idegen)

orgánum

főnév
 • (régies): szerv, hatóság, szervezet, intézmény
 • hang, hangszín, tónus
 • folyóirat, lap, közlöny, sajtótermék

szeles

melléknév
 • léghuzatos, huzatos, szellős, széljárta, ájerjárta (tájnyelvi)
 • széllökéses, szélverte, szélrohamos, viharos
 • szeleburdi, szeleverdi (tájnyelvi), hebehurgya, hebrencs, meggondolatlan
 • kapkodó, kerge, hamarkodó, kelekótya, bolondos, ugrabugra (tájnyelvi), pajkos
 • felfúvódós

szóbeli I.

melléknév
 • verbális (idegen), beszélt
 • íratlan

grafológia

főnév
 • íráselemzés, íráselmélet

ülepít

ige
 • tisztít, kiválaszt, szedimentál (idegen)

tétova II.

melléknév
 • tétovázó, bizonytalan, tanácstalan, ingatag, habozó, ingadozó, félénk, határozatlan, álmatag, hezitáló, vacilláló (bizalmas), téveteg, révedező, réveteg (választékos)

sorjázik

ige
 • sorakozik, áll, található, van

sarkantyú

főnév
 • bökentyű (régies)
 • (szaknyelvi): hullámtörő, kőgát, rekesztőgát (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): derelyemetélő, derelyemetsző, rádli (bizalmas)
 • ösztökélés, ösztönző erő

szakácsnő

főnév
 • szakácsné, főzőné (tájnyelvi), bukaterica (tájnyelvi), főzőasszony (tájnyelvi)

termékeny

melléknév
 • jól termő, kövér, zsíros, szapora, gyümölcshozó, bőven termő, bőtermő, virágzó, gazdag, produktív, jövedelmező, hasznot hajtó, bővelkedő
 • rentábilis (szaknyelvi), gyümölcsöző, áldásos
 • gazdag, sokoldalú, alkotó, leleményes, színes

sprintel

ige
 • fut, szalad, rohan, spurizik (szleng), száguld, tép (szleng), teper (szleng), skerál (szleng)
 • vágtat, vágtázik

ráhagy

ige
 • örökít, örökül hagy, átörökít, testál (régies), rátestál (régies), végrendelkezik, hátrahagy, hagyományoz, reáhagyományoz (régies)
 • rábíz, odaad, gondjaira bíz, átad, átenged
 • áthárít
 • megenged, beleegyezik, jóváhagy, elnéz, eltűr
 • rászámít, hosszít, szélesít, megtold

szamárfül

főnév
 • csacsifül (bizalmas)
 • (bizalmas): (papíron) behajtás, gyűrődés, ránc, redő

testület

főnév
 • egyesület, szervezet, organizáció (idegen), korporáció (régies)
 • társulat, társaság, egylet, társas kör, kollégium
 • grémium (választékos), választmány, kar, szék, kamara
 • intézmény, institúció (régies)