pótkocsi szinonimái

főnév
 • utánfutó
 • oldalkocsi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bohókás

melléknév
 • bohó, mókás, mosolyogtató, bolondos
 • tréfás, vicces, mulatságos

ponteredmény

főnév
 • pontérték, poén, pontszám
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pótkocsi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pia

főnév
 • (szleng): alkohol, szesz, szeszes ital, itóka (bizalmas), tinta (szleng), tütü (szleng)

ő

névmás
 • az, amaz

olvasztár

főnév
 • olvasztómunkás, kohász, öntő, martinász

nagyúr

főnév
 • főúr, hűbérúr (régies), kiskirály, oligarcha (idegen), főnemes, fejedelem, uralkodó
 • padisah, szultán, mogul (régies)

pohárköszöntő

főnév
 • tószt, áldomás, felköszöntő

rebesget

ige
 • mondogat, híresztel, suttog, súg-búg, csörget (tájnyelvi), hírlel (tájnyelvi), hírel (tájnyelvi)

melegség

főnév
 • meleg, hő, hőség, forróság, kánikula, hévség (régies)
 • gyengédség, szívélyesség, bensőség, bizalmasság, meghittség

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

klozet

főnév
 • illemhely, toalett, vécé, WC, budi (szleng), klotyó (szleng), nulla-nulla (szleng), pisilde (szleng), pottyantó (szleng), tojlett (szleng), pisálda (durva), műszerfal (szleng)

mesés

melléknév
 • mesebeli, mitikus, képzeletbeli, földöntúli, mondaszerű, regés, költött
 • meseszerű, mesébe illő, álomszerű, hihetetlen
 • csodás, csodálatos, fantasztikus, bámulatos, nagyszerű, kitűnő

rendeltetés

főnév
 • cél, destináció (idegen), szerep
 • funkció
 • misszió, feladat, küldetés, kötelesség, szolgálat
 • hivatás, életcél

sanyarú

melléknév
 • keserves, szomorú, nyomorúságos, gyötrelmes, nehéz, kegyetlen
 • szűkös, szegényes, ínséges

felfed, fölfed

ige
 • kitakar, elétár, megmutat, látni enged, napvilágra hoz, feltár, lerántja a leplet (valamiről), leleplez, szellőztet, elárul, elmond, exponál (idegen), revelál (idegen), felplankol (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)
 • megfejt, megold, kibogoz, fényt derít (valamire), megmagyaráz, tisztáz

tárul

ige
 • nyílik, kinyílik, szétnyílik, nyitódik, széjjelnyílik, szétválik, széjjelválik

szemfog

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)

pótszer

főnév
 • szurrogátum (idegen), pótanyag, pótlék

periféria

főnév
 • külterület, külváros, kültelek, peremváros
 • peremvidék, határvidék, határterület, határ, szél

ragtapasz

főnév
 • tapasz, sebtapasz, leukoplaszt, flastrom (régies)

szélesség

főnév
 • bőség, nagyság, kiterjedés, vastagság, latitúdó (idegen), szél (tájnyelvi)
 • (régies): terjengősség

program

főnév
 • terv, tervezet, munkaterv, időbeosztás, munkarend, ügyrend
 • célkitűzés, előirányzat, cél, szándék, elgondolás
 • napirend, menetrend, agenda (régies)
 • műsorszám, műsor, adás

önkényuralom

főnév
 • despotizmus (idegen), kényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, abszolutizmus (idegen), tekintélyuralom, egyeduralom, autokrácia (idegen), autokratizmus (idegen), diktatúra, parancsuralom, parancsuralmi rendszer, terror

rangsor

főnév
 • ranglista, sorrend, besorolás, ranglétra, hierarchia

szemernyi

melléknév
 • kevés, parányi, csipetnyi, szikrányi, hajszálnyi, körömfeketényi, mákszemnyi, cseppnyi, jottányi, fikarcnyi