megtámad szinonimái

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

világos II.

főnév
 • világosság
 • napvilág, napfény
 • világos sör

megfordít

ige
 • irányt vált, fölcserél, reverzál (idegen), átfordít, invertál (idegen), elfordít, felborít, felfordít
 • kifordít, visszájára fordít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtámad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meglát

ige
 • megpillant, észlel, érzékel
 • észrevesz, felfigyel, rajtaér (régies), pillantást vet, felismer, felfog, felfedez, rábukkan, rácsodálkozik, azonosít, megismer, ráismer, viszontlát, ráébred, kiszúr (bizalmas), kivesz
 • meggyőződik, megfigyel, megtapasztal, rájön, belát, bizonyosságot szerez

líceum

főnév
 • gimnázium, középiskola

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

közlemény

főnév
 • értesítés, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), körlevél, körözvény, tájékoztatás, tájékoztató, hirdetmény, hirdetés, deklaráció, közirat, bejelentés, bemondás, hír, tudósítás, újsághír
 • tanulmány, beszámoló, cikk, publikáció

megrohamoz

ige
 • megostromol, megtámad, ráront, rajtaüt, lecsap, rácsap, rátör, nekitámad
 • megrohan, rárohan

mindennemű

melléknév
 • mindenféle, mindenfajta
 • sokféle, különféle, különnemű

zöldcsütörtök

főnév
 • nagycsütörtök

kiszáll

ige
 • kirepül, kireppen, kiröppen
 • kijön, kilép, kiugrik, lekászálódik
 • utazik, kiküldetésben van
 • abbahagy, felhagy (valamivel), otthagy, kilép (valamiből), felad, kiugrik, leköszön, visszavonul, lelécel (szleng)

kinyúlik

ige
 • (anyag): kitágul, kifeszül, megereszkedik
 • elterül, kiterjed, elér, kiér, messzire terjed
 • meghal, elpusztul, kimúlik, elpatkol (durva), felfordul (durva), meggebed (durva), kipurcan (szleng), feldobja a talpát (szleng), beadja a kulcsot (szleng)
 • kiemelkedik, kiugrik, kimagaslik, kiáll, előrenyúlik, kiszögellik, kitolul, kitüremkedik, kihajlik, túlnyúlik (valamin)

határozottság

főnév
 • szilárdság, erély, elszántság, eltökéltség, rendíthetetlenség, rezolúció (régies)(bizalmas)

koccint

ige
 • összeüt, összecsendít
 • (tájnyelvi): koccant

moly

főnév
 • molylepke, szú (régies)

nekifut

ige
 • (bizalmas): nekilendül, lendületet vesz, belelendül, nekilódul
 • nekiütközik, nekiszalad, nekimegy, nekirohan, nekihajt, beleszalad

cseng, csöng

ige
 • csilingel, szól, hangzik, visszhangzik, peng, zeng, bong (választékos), berreg, csörög, csendül, zendül, cseneg (tájnyelvi), cseng-beng (tájnyelvi), csinglingiz (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi)

pöröly

főnév
 • kalapács, kovácskalapács, ráverőkalapács, kétkézkalapács, vasverő (régies)

őszirózsa

főnév
 • aszter, ősz csillaga
 • (szaknyelvi): gerebcsin
 • katalinvirág, krizantém

megtapsol

ige
 • ünnepel
 • visszatapsol, megújráz

megkettőz

ige
 • kettőztet, megdupláz, megkétszerez, duplikál (idegen)

mérgesít

ige
 • dühít, ingerel, bosszant, idegesít, hergel, felháborít, felajz, bőszít (választékos), dühbe hoz, kihoz a sodrából, cukkol (bizalmas), haragra gerjeszt, zrikál (szleng), cikiz (szleng), szekál (bizalmas), vegzál (régies), kellemetlenkedik, nyúz (bizalmas), megőrjít, pukkaszt

ördögi

melléknév
 • sátáni, diabolikus, félelmetes, pokoli, infernális (régies), démonikus, démoni, kísérteties, gonosz, alvilági, ördöngös
 • kárörvendő, gúnyos

megvet

ige
 • ágyat vet, megágyaz, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi)
 • megalapoz, megteremt (feltételt)
 • megtámaszt, nekitámaszt, megfeszít, nekifeszít, kitámaszt
 • lenéz, lebecsül, semmibe vesz, kevésre becsül, lekicsinyel, lefitymál, leszól, leköp (durva), becsmérel, fumigál

lotyó

főnév
 • (durva): utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), luvnya (szleng), sarkangyal (tréfás), valutapillangó (tréfás), presszótündér (tréfás), rosszlány, örömlány, perdita (régies), kokott (régies), kéjhölgy (régies), kéjnő, kurtizán (választékos), némber, hetéra (választékos), ágyas, metresz, félvilági nő (választékos), szajha, ringyó (durva), ribanc (durva), riherongy (tájnyelvi), kurva (durva), cafka (szleng), céda, szotyka (tájnyelvi), rima (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi)

mezei

melléknév
 • szántóföldi
 • mezőgazdasági, földművelő
 • falusi, parasztos, vidéki
 • (bizalmas): egyszerű, hétköznapi, közönséges, átlagos

örvény

főnév
 • forgatag, forgó, víztölcsér, tölcsér, limány (tájnyelvi), sellő (tájnyelvi), örvénylés, kavargás, buzgár (tájnyelvi)
 • légörvény, forgószél