szemernyi szinonimái

melléknév
 • kevés, parányi, csipetnyi, szikrányi, hajszálnyi, körömfeketényi, mákszemnyi, cseppnyi, jottányi, fikarcnyi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hágcsó

főnév
 • létra, lábtó (régies), lajtorja (régies), kötéllétra, felhágó (régies)
 • lépcső, fok, fellépő, grádics (régies)

beköt

ige
 • összeköt, összekötöz, megköt, összecsomóz, összefűz
 • (sebet): bekötöz, bepólyál, befásliz
 • (könyvet, füzetet): becsomagol, beburkol, beborít, befed
 • odaköt, megköt
 • bekapcsol, üzembe helyez
 • rögzít, beépít, beleilleszt, beleerősít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemernyi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szamárkenyér

főnév
 • buzogányrózsa, forgácsbika, labdatövis, tüskevirág

rosszhiszemű

melléknév
 • rosszindulatú, rosszakaratú, rossz szándékú, rosszmájú, komisz, gonosz, kaján, álnok, perfid (idegen)
 • maliciózus

revideál

ige
 • átnéz, átvizsgál, felülvizsgál, felülbírál, átértékel, ellenőriz
 • módosít, megváltoztat, helyesbít, korrigál

postabélyeg

főnév
 • levélbélyeg, bélyeg, markosbélyeg (tájnyelvi)

szégyell

ige
 • átall, restell, rühell (bizalmas), perhorreszkál (idegen), szemérel (tájnyelvi)
 • húzódozik, derogál (valakinek)
 • (szégyelli magát): szégyenkezik, pironkodik, irul, irul-pirul, majd kisül a szeme

szorongat

ige
 • szorít, megszorít, fogdos, markol, markolász, nyomkod, nyomorgat
 • (fájdalom): összeszorít, fojtogat, áthat
 • zaklat, nyaggat, üldöz, nyakára jár, ostromol
 • noszogat, sürget, szutyongat (tájnyelvi)
 • támad

összeszorít

ige
 • összezsúfol, beprésel, összeprésel, összenyom, összegúzsol (tájnyelvi), összesajtol
 • meghúz
 • (szájat): összeharap, összecsuk, összezár

örvény

főnév
 • forgatag, forgó, víztölcsér, tölcsér, limány (tájnyelvi), sellő (tájnyelvi), örvénylés, kavargás, buzgár (tájnyelvi)
 • légörvény, forgószél

megboldogult

melléknév, főnév
 • elhunyt, megholt, néhai, egykori, elköltözött, boldogult, Istenben boldogult, halott, üdvözült

paprikajancsi

főnév
 • bohóc, komédiás, tréfacsináló, harlekin (választékos), pojáca, clown (idegen)
 • (pejoratív): mitugrász, macskajancsi, ripacs

szunnyad

ige
 • szendereg, szunyókál, szundikál, szundít, szunnyadozik, alszik
 • pihen, nyugszik, örök álmát alussza (választékos), porlad (választékos)

téblábol

ige
 • tipeg-topog, toporog, lábatlankodik, ődöng, vacakol, cselleng, céklézik (tájnyelvi), dábelez (tájnyelvi)

hapták

főnév
 • vigyázz, vigyázzállás

veszendő I.

melléknév
 • mulandó, elmúlandó
 • gyenge, gyarló, hullatag (régies)

tűzrevaló

főnév
 • tüzelő, fűtőanyag, tüzelőanyag
 • (jelzőként): limlom, vicik-vacak, értéktelen
 • (jelzőként): gonosz, aljas, hitvány

szemétgyűjtő

főnév
 • hulladékgyűjtő, szemétláda, szemetesláda, szemétkosár, szemétvödör, szemetesvödör, kuka, szemétgyűjtő tartály, konténer

száll

ige
 • repül, ível, szárnyal, röpköd, szállong, szálldos
 • húz, vonul
 • csapong
 • úszik
 • megszáll, éjszakázik, lakik
 • ül, felszáll, beszáll, pattan
 • (gondolat): irányul, terelődik
 • (idő): múlik, elröppen, eltelik, elillan
 • (hang): terjed
 • süllyed, csökken, ereszkedik, hull, lep, merül, ülepedik
 • felszökik, magasra csap
 • (örökség): jut (valakire), hárul, háramlik, esik (valakire)

színlelt

melléknév
 • csinált, tettetett, hazug, mímelt, látszólagos, mondvacsinált, fiktív, mesterkélt, erőltetett, hamis, művi, színleges (régies), színpadias, tetsző (régies)

turistaház

főnév
 • menedékház, turistaszálló
 • kulcsos ház

szeptember

főnév
 • őszelő (régies), Mérleg hava (régies), Mérték hava (régies), kilencedhó (régies), Szent Mihály hava (régies), Kisasszony hava (régies), ökörnyálhó (régies)

ruganyos

melléknév
 • rugalmas, rugózott, rugós
 • elasztikus (idegen), flexibilis
 • friss, könnyed, mozgékony

szobrászat

főnév
 • szobrászművészet, képfaragás (régies), plasztika

tütü2

főnév
 • (szaknyelvi): balettszoknya