ragtapasz szinonimái

főnév
 • tapasz, sebtapasz, leukoplaszt, flastrom (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kézelő

főnév
 • mandzsetta, kisgallér (tájnyelvi)

alaphang

főnév
 • zönge
 • hangnem, hangvétel, hangütés, tónus
 • beszédmodor, szóhasználat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ragtapasz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

préda1

főnév
 • zsákmány, áldozat, martalék (régies), hadizsákmány, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • fosztogatás, zsákmányolás, prédálás (régies)

összeomlik

ige
 • összedől, romba dől, összeroskad, összerogyik, ledől, leomlik, lerogyik, leszakad
 • feladja a küzdelmet
 • idegösszeroppanást kap, kiborul, maga alatt van
 • felbomlik, megsemmisül, összeroggyan, elpusztul
 • meghiúsul, kudarcba fullad, megbukik, dugába dől, megfeneklik, füstbe megy, befuccsol (bizalmas)

őrház

főnév
 • őrbódé, őrtanya
 • faköpönyeg
 • bakterház, csőszház, csőszkunyhó

növényevő

melléknév
 • vegetáriánus, vegetárius (régies), vega (bizalmas), vedzsi (bizalmas), kecske (tréfás)
 • fűevő, fitofág (szaknyelvi)

puszi

főnév
 • csók, cuppantás (bizalmas), pusszancs (bizalmas), puszkó (bizalmas)

ripők

főnév, melléknév
 • szemtelen, pimasz, kihívó, arcátlan, faragatlan, krakéler (régies), bugris, bunkó

mindegy

módosítószó
 • közömbös, érdektelen, lényegtelen, egykutya, egyre megy, egyfene (tájnyelvi), nyolc (szleng), egál (bizalmas), gancegál (bizalmas) Sz: ahogy lesz, úgy lesz; akár ide, akár oda; akár zuhog, akár puhog; egy dolog, akár ég, akár pokol; akár túrják, akár gyúrják; az egyik kutya, a másik eb; eb vagy kutya, mind egy tatár; egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; eben guba, mind egyforma, mind egykutya; nem tesz semmit; nem változtat a leányzó fekvésén; nem oszt, nem szoroz; olezánc, mint a német tánc; se nem árt, se nem használ
 • ugyanaz

mérgesít

ige
 • dühít, ingerel, bosszant, idegesít, hergel, felháborít, felajz, bőszít (választékos), dühbe hoz, kihoz a sodrából, cukkol (bizalmas), haragra gerjeszt, zrikál (szleng), cikiz (szleng), szekál (bizalmas), vegzál (régies), kellemetlenkedik, nyúz (bizalmas), megőrjít, pukkaszt

ködösít

ige
 • leplez, takargat
 • homályosít, megtéveszt, félrevezet, mellébeszél, elken (szleng), misztifikál (választékos), rizsázik (szleng)

mostohaapa

főnév
 • mostoha, nevelőapa, kisapa (tájnyelvi)

rosszcsont

főnév
 • csibész, gézengúz, pernahajder, ördögadta, himpellér, lókötő, semmirekellő, rosszaság

sokk

főnév
 • megrázkódtatás, csapás, trauma (idegen), ijedség, megpróbáltatás

feltalál, föltalál

ige
 • felfedez, kitalál, kieszel, kiagyal, kigondol, kimódol
 • (régies): megtalál, rátalál, fellel, rálel, meglel, ráakad, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)

terjesztés

főnév
 • kiteregetés, elhíresztelés, szétkürtölés
 • szétküldés, forgalomba hozatal, árusítás, eladás, értékesítés
 • sugárzás, szórás, közvetítés, adás
 • beharangozás, hirdetés, népszerűsítés, közzététel, közhírré tétel, reklám, propaganda
 • megjelentetés, kiadás, nyomtatás, sokszorosítás, publikálás

színtiszta

melléknév
 • vegyítetlen, keveretlen, tiszta, hamisítatlan, százszázalékos, valódi
 • csupa, merő

ráhárul

ige
 • ránehezedik, rászakad, rákerül, rájut, rázúdul, osztályrészül jut, feladatává lesz, kötelességévé lesz, ráháramlik (régies), rászármazik

pótszék

főnév
 • pótülés

rendszeresít

ige
 • bevezet
 • rendszerbe állít, szisztematizál, standardizál, szabványosít, állandósít

szevasz

módosítószó
 • szervusz!, szia! (bizalmas), csaó! (bizalmas), pá! (bizalmas), helló! (bizalmas)

ráránt

ige
 • ráhúz
 • (zenét): rákezd, ráhúz

összhatás

főnév
 • összbenyomás, összkép

retikül

főnév
 • ridikül, kézitáska

színlelt

melléknév
 • csinált, tettetett, hazug, mímelt, látszólagos, mondvacsinált, fiktív, mesterkélt, erőltetett, hamis, művi, színleges (régies), színpadias, tetsző (régies)