kanapé szinonimái

főnév
 • pamlag, szófa (régies), kerevet, dívány, rekamié, suttogó (régies), párnaszék (régies)
 • (szleng): szendvics

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mázli

főnév
 • (bizalmas): szerencse, disznó (szleng), malac (bizalmas), mák (szleng), lutri (szleng)

befeketít

ige
 • rágalmaz, megrágalmaz, bevádol, megvádol, gyaláz, pocskondiáz, szapul, becsmérel, bemocskol, mószerol, besároz, hírbe hoz, rossz hírbe hoz, rossz hírét költi, veszett nevét költi (régies), veszett hírét költi (régies), befest (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kanapé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jelentős

melléknév
 • fontos, lényeges, alapvető, esszenciális (régies), jelentékeny, jelentőségteljes, komoly, nyomós, meghatározó, döntő, nagy fontosságú, nagy horderejű, sarkalatos, súlyos, sokatmondó, pregnáns (idegen), releváns (szaknyelvi)
 • tekintélyes, befolyásos, ismert, nevezetes, nagyhírű, hírneves, illusztris, előkelő, notábilis (választékos)
 • kimagasló, kiemelkedő, emlékezetes, kiváló, kitűnő, kolosszális (bizalmas), korszakalkotó
 • bőséges, gazdag, jókora, számottevő, nagymérvű, tetemes, nagy, óriási, kiadós
 • (pillantás): sajátos, sokat sejtető

honorárium

főnév
 • tiszteletdíj, szerzői díj, díjazás, ellenszolgáltatás, jutalom, fellépti díj, gázsi (bizalmas)
 • fizetés, fizetség, járandóság, illetmény, javadalmazás, munkabér, munkadíj, kereset

hintó

főnév
 • úri kocsi, ekvipázs (régies), batár, homokfutó, cséza, bricska, faéton (idegen), landauer (régies)
 • fogat

hajdina

főnév
 • pohánka, tatárka (tájnyelvi), hariska (tájnyelvi), haricska (tájnyelvi), borköles (régies)

jutalék

főnév
 • részesedés, osztályrész, járandóság, százalék, prémium, nyereség, haszon, provízió (szaknyelvi)

keserves II.

főnév
 • kesergő, siratóének, sirató

szakállas

melléknév
 • borotválatlan, szőrös, torzonborz, bozontos
 • szálkás (kalász), toklászos (kalász), bajuszos (kukorica)
 • régi, elavult, közismert, ócska, banális, közhelyes, sablonos, elkoptatott, elcsépelt, unalmas

fuvardíj

főnév
 • fuvarköltség, fuvar, szállítási költség, fuvarbér, viteldíj, menetdíj, kocsibér (régies)

főként, főképp

határozószó
 • főképpen, leginkább, különösen, különlegesen, különösképpen, különösképp, sajátképpen, főleg, kivált, kiváltképp, nagymértékben, nagyobbára, jobbára, jórészt, elsősorban, nagyrészt, többnyire, jelesül, jelesen (választékos), pláne (bizalmas)

elcsen

ige
 • ellop, elidegenít, eltulajdonít, elsinkófál (bizalmas), kölcsönvesz (tréfás), elszed, eloroz, elcsór (szleng), elemel, meglógat (bizalmas), elcsízel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), meglovasít (szleng)

gép

főnév
 • szerkezet, gépezet, készülék, berendezés, motor, erőgép, erőmű (régies), mechanizmus, masina (bizalmas), gépely (régies), műköny (régies), mozgony (régies)
 • mozdony (régies)

kézitusa

főnév
 • közelharc, ember ember elleni küzdelem

kiröhög

ige
 • kinevet, kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megguggol (régies)
 • lenéz, lekicsinyel

mágia

főnév
 • varázslás, varázslat, boszorkányság, ördöngösség, bűbájosság, bájolás, igézés
 • bűvészet, szemfényvesztés

kultusz

főnév
 • vallásgyakorlat, tisztelet, istentisztelet, imádat
 • dicsőítés

kandikál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kukucskál, vigyáz (régies), kandicsál (régies), kandal (tájnyelvi)

jégpálya

főnév
 • korcsolyapálya, jég (bizalmas), műjégpálya, műjég, hokipálya

kényelmetlen

melléknév
 • célszerűtlen
 • kellemetlen, terhes, kényes, zavaró, feszélyező, ciki (szleng), kínos, bosszantó, idegesítő, irritáló

közület

főnév
 • intézmény, szerv, vállalat
 • szervezet, egyesület, társaság

kárhozat

főnév
 • szenvedés, pusztulás, romlás
 • gyehenna, pokol

hozzásegít

ige
 • hozzájárul, előmozdít, elősegít, előrelendít

kereplő

főnév
 • kerepelő, kelep, csörgettyű (tájnyelvi), pörgettyű (tájnyelvi), zörgettyű (tájnyelvi), csettentyű (tájnyelvi), csörgető (tájnyelvi), sistrum (idegen)
 • (tréfás): kelepelő, fecsegő (száj)

kulcsár

főnév
 • cselédtiszt, házvezető, sáfár (régies)
 • pincemester
 • kulcscsináló (régies)