szemfog szinonimái

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bűnös I.

melléknév
 • istenkáromló, erkölcstelen, tisztátalan

oltalmaz

ige
 • óv, véd, védelmez, őriz, pártol, pártfogol, gyámolít, segít, támogat, patronál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemfog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

számnév

főnév
 • számszó (régies)

rovatvezető

főnév
 • szerkesztő
 • műsorvezető

rezidencia

főnév
 • lakosztály
 • központ, székhely, domicilium (idegen)
 • (szleng): lakás, otthon, hajlék

pótlás

főnév
 • kiegészítés, toldalék, ráadás, addenda (régies), toldás, appendix (régies), függelék, melléklet
 • helyettesítés, csere

székhely

főnév
 • székház, rezidencia, központ, centrum
 • lakóhely, szálláshely, domicilium (régies)

összetöpörödik

ige
 • megtöpped (tájnyelvi), zsugorodik, összeaszik, aszalódik, összemegy, összesápad (tájnyelvi), megcsüpörödik (tájnyelvi)

őszirózsa

főnév
 • aszter, ősz csillaga
 • (szaknyelvi): gerebcsin
 • katalinvirág, krizantém

megbüntet

ige
 • megfenyít, büntetéssel sújt, meglakoltat, megfegyelmez, körmére koppint, megver, móresre tanít, elítél, elmarasztal, büntetést szab, ad neki (szleng), megfingat (durva)
 • megostoroz, megvesszőz
 • megbírságol, lebüntet (bizalmas), megbiriz (szleng), elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

parafrázis

főnév
 • átírás, átdolgozás, átköltés, változat
 • elmondás, magyarázat, értelmezés

szusz

főnév
 • lélegzet, szufla (bizalmas), pára
 • (tájnyelvi): felfuvalkodottság, önteltség, fennhéjázás, gőg

tehát

kötőszó
 • hát, ezért, ennélfogva, így, eszerint, egyszóval, emiatt, ebből kifolyólag, következésképpen, ennek következtében, annálfogva, azaz, vagyis, vagyis hogy, ennek folytán, következőleg, következésképp, végre is, végül is, mindent egybevetve, ilyenformán, ergo (idegen), denique (idegen) Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége

harapós

melléknév
 • vad, hamis
 • (bizalmas): ingerlékeny, dühös, haragos, mérges, rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, zsörtölődő, veszekedős, kötekedő, barátságtalan, tüskés, szúrós, agresszív, epés

veszteget

ige
 • megveszteget, lefizet, korrumpál (idegen), megken (szleng)
 • fecsérel, tékozol, pazarol, tölt, prédál (régies), herdál, elherdál, elkótyavetyél, bitangol (tájnyelvi)
 • (szleng): árul

udvarló

főnév
 • gavallér, imádó, hódoló (régies), rajongó, kérő, széptevő, lovag (bizalmas), rómeó (bizalmas), szeladon (régies)
 • kedves, szerető, szerelmes, barát
 • fiú

szemle

főnév
 • megszemlélés, inspekció (idegen), ellenőrzés, vizsgálat, felülvizsgálat
 • szemügyre vétel, megtekintés, szemrevételezés, megspektálás (régies), áttekintés, számbavétel
 • mustra (régies), mustrálás (régies), felvonulás, parádé, processzió (régies), seregszemle, díszszemle, felsorakozás
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés, referátum (szaknyelvi)

szalmakalap

főnév
 • takarmánykalap (tréfás)

színtiszta

melléknév
 • vegyítetlen, keveretlen, tiszta, hamisítatlan, százszázalékos, valódi
 • csupa, merő

tusol

ige
 • zuhanyozik

szerencsejáték

főnév
 • hazárdjáték, lottó, lutri (régies), tombola, sorsjáték, fogadás

rum

főnév
 • cukorszesz (régies)

szókincs

főnév
 • szókészlet (szaknyelvi), lexika (szaknyelvi), szóanyag, szótár (választékos)
 • szóismeret, szóbőség

tűzrevaló

főnév
 • tüzelő, fűtőanyag, tüzelőanyag
 • (jelzőként): limlom, vicik-vacak, értéktelen
 • (jelzőként): gonosz, aljas, hitvány