olvasztár szinonimái

főnév
 • olvasztómunkás, kohász, öntő, martinász

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bizakodó

melléknév
 • derűlátó, optimista, reménykedő, csüggedetlen (választékos), rózsás színben lát (valamit), rózsaszínben lát (valamit)

mindenféle

melléknév
 • vegyes, mindenfajta, mindennemű, heterogén, miegymás
 • sokféle, különféle, különnemű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvasztár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomtalanul

határozószó
 • szőrén-szálán, kézen-közön, nyom nélkül, teljesen, csak úgy, érthetetlenül Sz: mintha a föld nyelte volna el

misztikus

melléknév
 • titkos, titokzatos, rejtélyes, rejtelmes, obskúrus (régies), enigmatikus (idegen)

mesterség

főnév
 • szakma, iparág
 • hivatás, pálya, foglalkozás, praxis, professzió (idegen), élethivatás, karrier, ipar
 • készség, jártasság, ügyesség

meghízik

ige
 • kitelik, felszed magára, kigömbölyödik, pocakot ereszt, pocakosodik, elhízik, szétmegy (bizalmas), elhájasodik, hájat ereszt (pejoratív), elterebélyedik (tréfás), tekintélyt növeszt (tréfás), szétfolyik (durva), szétmállik (bizalmas), kidegeszedik (tájnyelvi), kiformálódik (tájnyelvi), megdalmahodik (tájnyelvi), megsimódik (tájnyelvi), megüdül (tájnyelvi) Sz: hájat lök a dereka

odavet

ige
 • odadob, odahajít, odavág, odacsap
 • (hátat) nekitámaszt, odatámaszt, nekitámaszkodik, nekivet
 • kockáztat, feláldoz, lemond (valamiről)
 • odaír, papírra vet, odabiggyeszt
 • vázol, felvázol
 • hozzátold, hozzátesz

összemelegedik

ige
 • összeszokik, megbarátkozik, összeédesedik

levezet

ige
 • (út, lépcső): levisz, lemegy
 • (csatorna): elvezet, kanalizál (szaknyelvi)
 • letessékel, lesegít, lekísér
 • végrehajt, lefolytat, lebonyolít
 • (izgalmat, feszültséget): felold, eloszlat, megszüntet, feldolgoz, szublimál
 • kiél, kiad
 • bizonyít, igazol, kikövetkeztet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • kimutat, kifejt
 • (családfát): származtat, visszavezet, eredeztet

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

kannibál

főnév
 • emberevő, antropofág (szaknyelvi), homofág (szaknyelvi)
 • (jelzőként): barbár, vad, kegyetlen, vérszomjas, vérengző

magas

főnév
 • (a magasban): fenn, az égen

özön I.

melléknév
 • túláradó, özönlő
 • (tájnyelvi): töméntelen, tömérdek, sok, rengeteg, tenger, tengernyi, tenger sok

pia

főnév
 • (szleng): alkohol, szesz, szeszes ital, itóka (bizalmas), tinta (szleng), tütü (szleng)

elolvaszt

ige
 • megolvaszt, felolvaszt, megpuhít, meglágyít, cseppfolyósít

szakmabeli

melléknév
 • szaktárs, céhbeli (pejoratív), bennfentes, idevalósi (bizalmas), brancsbeli (bizalmas), szintén zenész (szleng)(idegen)

rezidencia

főnév
 • lakosztály
 • központ, székhely, domicilium (idegen)
 • (szleng): lakás, otthon, hajlék

omladozik

ige
 • töredezik, málladozik, mállik, porlik, morzsolódik, pusztul, düledezik, roskad, rogyadozik, tönkremegy

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

őrház

főnév
 • őrbódé, őrtanya
 • faköpönyeg
 • bakterház, csőszház, csőszkunyhó

repülési

melléknév
 • légi, légiközlekedési

orvvadász

főnév
 • vadorzó, lesipuskás

monoteizmus

főnév
 • egyistenhit

összecsinál

ige
 • (összecsinálja magát): becsinál, bepiszkít, bekakil (bizalmas), beszarik (durva)
 • (bizalmas): összeállít, összeeszkábál, összeszerkeszt

revideál

ige
 • átnéz, átvizsgál, felülvizsgál, felülbírál, átértékel, ellenőriz
 • módosít, megváltoztat, helyesbít, korrigál