rangsor szinonimái

főnév
 • ranglista, sorrend, besorolás, ranglétra, hierarchia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ideiglenes

melléknév
 • átmeneti, provizórikus (idegen), időleges, időszaki, múló, ad hoc (idegen), alkalmi, interim (régies), mulandó, efemer (idegen), futó, kérészéletű, rögtönzött, hevenyészett

kiigazít

ige
 • kiegyenget, helyreigazít, helyesbít, korrigál, helyrehoz, rendbe hoz, jóvátesz, orvosol, megszüntet
 • javít, tataroz, foltoz, kijavít, javítgat, reparál, kipofoz (bizalmas), restaurál, helyreállít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rangsor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prototípus

főnév
 • őstípus, őspéldány, ősminta, archetípus (szaknyelvi)
 • minta, mintapéldány, mintadarab, alaptípus, alapforma
 • mintakép, megtestesítés

ösztövér

melléknév
 • (tájnyelvi): sovány, szikár, csontos, nyurga, vékony, vékonydongájú, vékonypénzű (régies), girhes (pejoratív), cingár, vézna, keszeg (bizalmas), csont és bőr, ványadt
 • sovány, terméketlen, kopár, sivár, meddő
 • szegényes, szűkös, vérszegény, vértelen

összecsinál

ige
 • (összecsinálja magát): becsinál, bepiszkít, bekakil (bizalmas), beszarik (durva)
 • (bizalmas): összeállít, összeeszkábál, összeszerkeszt

nyereségrészesedés

főnév
 • osztalék, részesedés, haszonmegosztás, jutalom, nyereség

ragadós

melléknév
 • tapadós, ragacsos, csirizes, kenőcsös, enyves, ragasztós, mézgás, nyúlós, szurkos, tapadékony (régies), tippanós (tájnyelvi), enyekes (régies), nyázgás (tájnyelvi), copákás (tájnyelvi), csizmamarasztaló (sár), mázgás (tájnyelvi)
 • ragályos, fertőző, járványos, átterjedő
 • tolakodó, lerázhatatlan, erőszakos, szívós, szemtelen, kullancs (bizalmas), rámenős, ragály

ropogós II.

főnév
 • krokett (idegen)

mobiltelefon

főnév
 • rádiótelefon, mobil (bizalmas), bunkofon (tréfás), maroktelefon (bizalmas)

mezei

melléknév
 • szántóföldi
 • mezőgazdasági, földművelő
 • falusi, parasztos, vidéki
 • (bizalmas): egyszerű, hétköznapi, közönséges, átlagos

körmöl

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

munkálat

főnév
 • munka, művelet, operáció, elaborátum (idegen)

ruhaanyag

főnév
 • kelme, szövet, anyag
 • matéria

speciális

melléknév
 • egyedi, egyéni
 • sajátos, sajátságos, jellegzetes, jellemző
 • különleges, különös, szokatlan, páratlan, egyedülálló, rendkívüli, specifikus, spéci (szleng)
 • részletes, tüzetes, szakszerű

felzárkózik, fölzárk

ige
 • felfejlődik, csatlakozik (valakihez)
 • beér, utolér

tételes

melléknév
 • részletes, megfogalmazott
 • (tájnyelvi): bölcs, magvas (mondás)

szókincs

főnév
 • szókészlet (szaknyelvi), lexika (szaknyelvi), szóanyag, szótár (választékos)
 • szóismeret, szóbőség

ráönt

ige
 • ráborít, rázúdít, rálocsol, rácsorgat

profán

főnév
 • világi
 • avatatlan
 • hétköznapi, közönséges, köznapi, mindennapi, prózai, megszokott, szokványos, sablonos, lapos, banális
 • tiszteletlen, kegyeletsértő, szentségtörő
 • durva, otromba, neveletlen, szemtelen, arcátlan, pimasz, impertinens (régies), udvariatlan, modortalan, faragatlan

retikül

főnév
 • ridikül, kézitáska

színtiszta

melléknév
 • vegyítetlen, keveretlen, tiszta, hamisítatlan, százszázalékos, valódi
 • csupa, merő

régen

határozószó
 • rég, régebben, egykor, hajdan, hajdanán, hajdanában, korábban, valaha, valamikor, azelőtt, ezelőtt, hajdanta (régies), réges-rég, régente, annak idején, anno dacumál (bizalmas), nagyrégen (tájnyelvi), régecskén (tájnyelvi), régenében (tájnyelvi) Sz: akkor még a papok is bajuszt hordtak; akkor még az angyalok a földön jártak; még akkor Éva is menyasszony volt; még akkor a Maros sem folyt a Tiszába; még akkor a bírónak sem volt bajusza; még akkor Debrecen is falu volt; még akkor a falu temploma is kápolna volt; még akkor a balatoni cserfa is makk volt; sok víz lefolyt azóta a Dunán; talán még akkor a fecske sem fecsegett annyit; valamikor Ádám nőtlen korában

pályabíró

főnév
 • versenybíró, bíró
 • (régies): bíráló, zsűritag

ritmikus

melléknév
 • ütemes, ritmusos, mértékes

szobrászat

főnév
 • szobrászművészet, képfaragás (régies), plasztika