felfed, fölfed szinonimái

ige
 • kitakar, elétár, megmutat, látni enged, napvilágra hoz, feltár, lerántja a leplet (valamiről), leleplez, szellőztet, elárul, elmond, exponál (idegen), revelál (idegen), felplankol (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)
 • megfejt, megold, kibogoz, fényt derít (valamire), megmagyaráz, tisztáz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

istráng

főnév
 • hám, kötél, szíj

periodikus

melléknév
 • ismétlődő, visszatérő, időszaki
 • szakaszos, kőrkörös
 • váltakozó (áram)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felfed, fölfed szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fásítás

főnév
 • erdősítés, erdőültetés, erdőtelepítés, beültetés, betelepítés

elrendeződik

főnév
 • rendbe jön, helyrejön, megoldódik, elintéződik

elolvaszt

ige
 • megolvaszt, felolvaszt, megpuhít, meglágyít, cseppfolyósít

egyértelmű

melléknév
 • világos, félreérthetetlen, kétségtelen, helyes, igazi, kifejezett, érthető, vitathatatlan, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, vitán felül álló, nyilvánvaló, kézenfekvő, szemmel látható, kézzelfogható, adekvát, egzakt, evidens, határozott, szabatos, nyílt, tiszta
 • trágár, obszcén, drasztikus, vaskos, nyomdafestéket nem tűrő
 • egyjelentésű

felbecsül, fölbecsül

ige
 • felmér, megbecsül, értékel, felértékel, feltérképez, kiszámít, taksál, mérlegel, megsaccol (bizalmas), megprisál (régies)
 • appreciál (régies)

férfiruha

főnév
 • öltöny, férfiöltözet (régies)

náci

melléknév
 • nemzetiszocialista, hitlerista, fasiszta

csitri I.

melléknév
 • (lány): fiatal, serdülő, kamaszodó
 • (tájnyelvi): kicsi, rövid, apró, jelentéktelen, haszontalan
 • (haj) (tájnyelvi): borzas, kócos

cseng, csöng

ige
 • csilingel, szól, hangzik, visszhangzik, peng, zeng, bong (választékos), berreg, csörög, csendül, zendül, cseneg (tájnyelvi), cseng-beng (tájnyelvi), csinglingiz (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi)

aláz

ige
 • megszégyenít, lealacsonyít

dalos

főnév
 • énekes, énekmondó, dalnok, dalár (régies), igric (régies), lantos, regős (régies), trubadúr (régies), bárd
 • költő, poéta, rapszódosz (idegen)

firkász

főnév
 • skribler (régies), zugíró, zugírász, zugfirkász, újságfirkász, zughírlapíró, zsurnálfirkanc (régies)
 • tintanyaló (pejoratív), aktakukac, irodista (régies), tollnok, hivatalnok, tintanyúl (szleng), tintamityu (szleng), tintafosó (durva)

fűtés

főnév
 • melegítés, tüzelés, hevítés
 • fűtőberendezés

igen II.

módosítószó
 • úgy van, ja, valóban, csakugyan, természetesen, jesz (szleng), az (tájnyelvi), igenis, ühüm (bizalmas), aha (tájnyelvi), jaja (tájnyelvi)
 • tessék!

harapós

melléknév
 • vad, hamis
 • (bizalmas): ingerlékeny, dühös, haragos, mérges, rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, zsörtölődő, veszekedős, kötekedő, barátságtalan, tüskés, szúrós, agresszív, epés

felfogad, fölfogad

ige
 • alkalmaz, felbérel, megfogad, fölvesz, szolgálatba fogad, szegődtet (tájnyelvi), szerződtet, beszegődtet, foglalkoztat, helybesít (tájnyelvi), angazsál (régies)(bizalmas)
 • (tájnyelvi): megfogad, megígér

fánk

főnév
 • forgácsfánk, csöröge, tarkedli (idegen), kráfli (idegen), pampuska (tájnyelvi), pánkó (tájnyelvi), siska (tájnyelvi), lapótya (tájnyelvi), herőce (tájnyelvi)

feltalál, föltalál

ige
 • felfedez, kitalál, kieszel, kiagyal, kigondol, kimódol
 • (régies): megtalál, rátalál, fellel, rálel, meglel, ráakad, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)

hangadó I.

melléknév
 • irányadó, mértékadó, vezető, befolyásos, mérvadó

félkarú

melléknév
 • egykarú, félkezű

elszigetelt

melléknév
 • magános, magányos, egyedülálló, zárkózott, hallgatag, különálló, visszavonult, izolált, el van vágva (valamitől)
 • szórványos, egyes, elválasztott, elkülönített

felzárkózik, fölzárk

ige
 • felfejlődik, csatlakozik (valakihez)
 • beér, utolér

hapták

főnév
 • vigyázz, vigyázzállás