nagyúr szinonimái

főnév
 • főúr, hűbérúr (régies), kiskirály, oligarcha (idegen), főnemes, fejedelem, uralkodó
 • padisah, szultán, mogul (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

teasütemény

főnév
 • aprósütemény, keksz

tömörül

ige
 • sűrűsödik, tömörödik, sűrűlködik (tájnyelvi)
 • csoportosul, gyülekezik, összejön, összesereglik
 • zsúfolódik
 • szövetkezik, egyesül, szövetségre lép, összefog, összeáll (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyúr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mottó

főnév
 • jelige, jelmondat, jelszó, szlogen
 • alapgondolat, indíték, maxima (régies)

megnevez

ige
 • megszólít, felszólít, fordul (valakihez)
 • hivatkozik, említ, fölemlít, előnevez (régies), nevén nevez
 • nevet ad, elnevez, elkeresztel
 • megjelöl, meghatároz, közöl, szóba hoz, előhozakodik (valamivel), előszámlál

meghízik

ige
 • kitelik, felszed magára, kigömbölyödik, pocakot ereszt, pocakosodik, elhízik, szétmegy (bizalmas), elhájasodik, hájat ereszt (pejoratív), elterebélyedik (tréfás), tekintélyt növeszt (tréfás), szétfolyik (durva), szétmállik (bizalmas), kidegeszedik (tájnyelvi), kiformálódik (tájnyelvi), megdalmahodik (tájnyelvi), megsimódik (tájnyelvi), megüdül (tájnyelvi) Sz: hájat lök a dereka

literátor

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató

műtét

főnév
 • operáció, sebészeti beavatkozás, sebészi beavatkozás, művi beavatkozás, műtétel (régies)

nyomtatott

melléknév
 • nyomtatásos, nyomott, kiadott, megjelentetett, publikált

kúpos

melléknév
 • kúp alakú, kónikus (idegen)

közlemény

főnév
 • értesítés, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), körlevél, körözvény, tájékoztatás, tájékoztató, hirdetmény, hirdetés, deklaráció, közirat, bejelentés, bemondás, hír, tudósítás, újsághír
 • tanulmány, beszámoló, cikk, publikáció

illúzió

főnév
 • látszat, érzékcsalódás, káprázat, tévedés, képzelgés, ábrándkép
 • alaptalan remény, hiú ábránd, önámítás, önáltatás

lappang

ige
 • lapul, rejtőzik, rejlik, húzódik
 • (régies): bujdokol, elrejtőzik, bujkál, lopódzik (régies), csömörkél (régies), sunnyog (tájnyelvi)

odaír

ige
 • odafirkál, odafirkant, odavés, odakanyarít (bizalmas), odabiggyeszt (bizalmas), odavet, hozzáír, ráír
 • odahamisít
 • rágépel, odagépel

őrjárat

főnév
 • járőr, patrul (régies), razzia, cirkáló (régies)

egyértelmű

melléknév
 • világos, félreérthetetlen, kétségtelen, helyes, igazi, kifejezett, érthető, vitathatatlan, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, vitán felül álló, nyilvánvaló, kézenfekvő, szemmel látható, kézzelfogható, adekvát, egzakt, evidens, határozott, szabatos, nyílt, tiszta
 • trágár, obszcén, drasztikus, vaskos, nyomdafestéket nem tűrő
 • egyjelentésű

ruganyos

melléknév
 • rugalmas, rugózott, rugós
 • elasztikus (idegen), flexibilis
 • friss, könnyed, mozgékony

pótlás

főnév
 • kiegészítés, toldalék, ráadás, addenda (régies), toldás, appendix (régies), függelék, melléklet
 • helyettesítés, csere

napa

főnév
 • (régies): anyós, napamasszony (tájnyelvi), édesszüle (tájnyelvi), kedvesanya (tájnyelvi)(régies)

mos

ige
 • kimos, tisztít, lötyköl (bizalmas), kilötyböl (bizalmas), szapul (régies), tisztál (tájnyelvi), dörgöl, lötytötöl (tájnyelvi)
 • megmos, leöblít, lezuhanyoz, fürdet, füröszt, lecsutakol (bizalmas)(bizalmas)
 • menteget, véd, tisztáz
 • felmos, feltöröl, felsúrol, felsikál (bizalmas)
 • (pénzt): legalizál

növényevő

melléknév
 • vegetáriánus, vegetárius (régies), vega (bizalmas), vedzsi (bizalmas), kecske (tréfás)
 • fűevő, fitofág (szaknyelvi)

polgártárs

főnév
 • honfitárs
 • állampolgár

néhol

határozószó
 • helyenként, itt-ott, imitt-amott, némely helyen, néhutt (tájnyelvi), hellyel-közzel, tél-túl (tájnyelvi), nyomokban, elvétve, elszórtan, ritkásan, szórványosan, szérülszerte (régies), néha-néha (tájnyelvi)

megrázkódtatás

főnév
 • csapás, megrendülés, megpróbáltatás, trauma (idegen), sokk, stressz, baj
 • zavar, kudarc, válság, kellemetlenség

nyereségrészesedés

főnév
 • osztalék, részesedés, haszonmegosztás, jutalom, nyereség

postabélyeg

főnév
 • levélbélyeg, bélyeg, markosbélyeg (tájnyelvi)