rándít szinonimái

ige
 • ránt, húz, megránt
 • (vállat): ránt, von, vonogat, vonít (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dirigál

ige
 • (régies): kormányoz, igazgat
 • (bizalmas): irányít, vezet, utasít, utasítgat, parancsol, parancsolgat, rendelkezik, előír, diktál, kézben tartja a gyeplőt
 • vezényel

túlnyomó

melléknév
 • túlsúlyban lévő, döntő, uralkodó, vezető, elterjedt, preponderáns (idegen), prevalens (idegen, régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rándít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

propagandista

főnév
 • terjesztő, reklámember, propagátor (régies), PR-menedzser, PR-os

összezsúfol

ige
 • összeprésel, összeszorít, bezsúfol, tömörít
 • összezár

összeakad

ige
 • (valakivel): találkozik, belebotlik, ráakad, megismerkedik
 • összeütközik

nyelvhasználat

főnév
 • nyelvezet, kifejezésmód, stílus, terminológia (szaknyelvi)

ráfanyalodik

ige
 • rákényszerül, rászorul

róna

főnév
 • síkság, sík, alföld, puszta, mező, rét, rétség, lapály, térföld (régies)

misszionárius

főnév
 • hittérítő, hitszónok, prédikátor, evangélista (idegen), igehirdető

méter

főnév
 • folyóméter, űrméter
 • méterrúd
 • métermázsa

köréje

határozószó
 • körül, mellé, melléje, hozzá, köré

munkaerőhiány

főnév
 • személyzethiány, munkáshiány

rúd

főnév
 • pózna, dorong, bot, szálfa, ágas (tájnyelvi), celőke (tájnyelvi), oszlop, husáng
 • rudacska, stangli
 • (bizalmas): rúdugrás

sötétszürke

melléknév, főnév
 • feketés, kormos, ólomszürke

felvilágosít, fölvil

ige
 • tájékoztat, informál, megmagyaráz, megvilágít, megértet (valakivel valamit), felokosít (tájnyelvi), kiokosít, megokosít (tájnyelvi), kitanít (bizalmas), útbaigazít, feleszel (tájnyelvi), felnyitja a szemét (valakinek), beavat (valamibe), felhomályosít (tréfás)

testőr

főnév
 • védő-őrző ember, biztonsági, biztonsági ember, gárdista (régies), gorilla (bizalmas), kísérő, haccséros (régies), mandiner (tréfás)

szociológia

főnév
 • társadalomkutatás, társadalomtudomány

rangfokozat

főnév
 • rang, rendfokozat, fokozat, sarzsi (bizalmas)

próbaidő

főnév
 • tanulóidő, próbaszolgálat, gyakorlati idő, gyakorlóév
 • noviciátus (szaknyelvi)
 • felfüggesztés

részrehajló

melléknév
 • elfogult, előítéletes, pártos (régies), egyoldalú, személyválogató (választékos)
 • igazságtalan

szinonim

melléknév
 • rokon értelmű

redő

főnév
 • hajték (régies), hajtás, berakás, pliszé
 • ránc, barázda

pálinkáspohár

főnév
 • kupica, stampedli, pohárka, kispohár

ringló

főnév
 • ringlószilva, rengőszilva (tájnyelvi), ringalló (tájnyelvi)

szkeptikus

melléknév
 • kételkedő, kétkedő, hitetlenkedő, hitetlen