nehezell szinonimái

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gáz

főnév
 • földgáz, fűtőgáz, világítógáz, harcgáz
 • szél, bélgáz (választékos), bélszél (választékos)
 • üzemanyag (gépkocsié), benzin, kakaó (szleng)
 • gáztűzhely, gázrezsó, gázfőző, gázgejzír
 • (szleng): baj, veszély, probléma, akadály, nehézség, kellemetlenség, gubanc (szleng), kváz (szleng), difi (bizalmas), cicesz (szleng), lekvár, pác

belekarol

ige
 • karját a karjába ölti, karon fog, belekapaszkodik, belefogódzik, belecsimpaszkodik (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nehezell szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mustrál

ige
 • nézeget, szemügyre vesz, vizsgálgat, szemlél, számba vesz
 • végignéz, végigmér
 • (tájnyelvi): elver, megver
 • kordában tart

megrokkan

ige
 • megnyomorodik, megcsonkul, megsántul
 • összeesik, összerogy, megroppan, megdől

megköt

ige
 • megkötöz, odakötöz, odaköt, hozzákötöz, összeköt, odaerősít, odakapcsol, rögzít, kiköt, összecsomóz, megbikacsol (régies)
 • létrehoz, megvalósít, nyélbe üt, lebonyolít, elintéz, szerződik, negociál (régies)
 • megszilárdul, megkeményedik, beköt, megmerevedik, megkeményszik, megdermed
 • (megköti magát): ragaszkodik, makacskodik, dacol, ellenkezik, nyakaskodik, köti az ebet a karóhoz

lusta

melléknév
 • tunya, rest, henye, lomha, naplopó, renyhe, tohonya, lajhár, tespedt, semmittevő, semmirekellő, tétlen, dologtalan, munkátlan, dologkerülő, munkakerülő, császárlustája (tájnyelvi), langallóleső (tájnyelvi), lazsa (tájnyelvi), szuszma (tájnyelvi) Sz: a dolognak a könnyebb végét keresi; addig alszik, míg a hasára nem süt a nap; a föld terhe; annak jó volna, hogy Bécsbe a vásárra tetűt hajtson; aratás idején megfagy a munkában; billeg-ballag, meg-megáll; büdös neki a munka; egész nap a háti bőrön; elmenne a munka temetésére; este virrad neki; fázik, mikor búzát arat; friss, mint az ólommadár az iszapban; fürge, mint a döglött sajtkukac; hasára süt a nap; jó lenne tetűpásztornak; kutyavér van benne, mint a palócban; lusta, mint a dög; lusta, mint a lajhár; magával hordozza a széket; megkergette a varasbéka; nem öli meg az ördögöt; nem tér a dolog a nyakába; nem töri össze a hámfát; nyámmog, mint az ökör a sásos szénán; olyan friss, mint a pépbe esett légy; serény, mint a malom legalsó köve; sír a kezében a munka; tavaszi idejét az ágyban elhenyélte, őszit ispotályban örömest töltötte; tegnapi sár a csizmáján; többet dolgozna két nap, mint egy nap; vasszöget vár, mint a bivaly
 • hétalvó, álmos, álomszuszék, álomtáska (tájnyelvi), aluszékony, álomkóros, Mátyás lustája
 • (lépés): lomha, nehézkes, kényelmes, komótos (bizalmas)

nagyszabású

melléknév
 • nagy, grandiózus (választékos), nagyméretű, nagymérvű, nagyarányú, gigantikus, monumentális (választékos), lenyűgöző, impozáns, kolosszális (bizalmas), szédületes, eget verő, remek

odaerősít

ige
 • rögzít, odaköt, fölerősít, ráerősít, megerősít, megtűz, összefűz, összetűz, odaszegez, rákapcsol, fixál, odakapcsol, odaragaszt, kipányváz, odaláncol

lábazat

főnév
 • talapzat, aljzat, alapzat, alapozás, posztamens (idegen), fundamentum

kuka1

melléknév
 • süketnéma, néma, hangtalan, hallgatag, szótalan
 • mafla, mamlasz, bámész, bamba, szájtáti

ingyenjegy

főnév
 • szabadjegy, tiszteletjegy, potyajegy (bizalmas)

lecsapódik

ige
 • levágódik, lecsukódik, lezáródik
 • kiválik, leülepedik

olajvezeték

főnév
 • olajcső

összefércel

ige
 • megvarr, megölt (tájnyelvi), megaggat (tájnyelvi)
 • összecsap, összevág, összeüt, elnagyol

egyvégtében

határozószó
 • egyfolytában, egyhuzamban, szakadatlanul, állandóan, permanensen (idegen), megszakítatlanul, megállás nélkül, egyvégben (tájnyelvi), egyhujjában (régies), egyhujára (tájnyelvi)

sarjú

főnév
 • fű, sarjúszéna

profi

főnév, melléknév
 • hivatásos, szakmabeli, professzionista
 • szakszerű, szakképzett, professzionális, gyakorlott, tapasztalt, mesteri, jártas (valamiben)
 • kitűnő, nagyszerű, kimagasló, menő (szleng), nagymenő (szleng), császár (szleng), bajnok (szleng)

nekiáll

ige
 • nekikezd, nekifog, nekilát, hozzálát, hozzákezd, munkához lát, nekibuzdul, belefog, belekap, megteszi az első lépést
 • (tájnyelvi): nekiesik, nekitámad

munkafolyamat

főnév
 • művelet, technológia, kivitelezés

nyihog

ige
 • nyerít (pejoratív), nyihaházik (bizalmas)
 • vinnyog, nyifog
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög

potya I.

melléknév
 • ingyenes
 • olcsó, potom
 • könnyű

néptelen

melléknév
 • sivár, üres, kietlen, puszta, kihalt (választékos), elnéptelenedett, elhagyott, elhagyatott, lakatlan, élettelen, halott

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

nyughatatlan

melléknév
 • nyugtalan, izgatott, maradhatatlan (tájnyelvi), bohém, vándor, békétlen, változékony, csavajda (tájnyelvi), izgő-mozgó, gyüszmész (tájnyelvi), fitringes (tájnyelvi), váslott (tájnyelvi), eleven, mozgékony, sürgölődő
 • izgága, rakoncátlan, megzabolázhatatlan, elégedetlen, férhetetlen (régies), ideges, nyüzsgölődő (tájnyelvi), zaklatott, izgékony, higany (tréfás) Sz: nem fér a bőrébe
 • (régies): hánykódó, hánykolódó

próbaidő

főnév
 • tanulóidő, próbaszolgálat, gyakorlati idő, gyakorlóév
 • noviciátus (szaknyelvi)
 • felfüggesztés