megterhel szinonimái

ige
 • megrak, telerak, rányom (bizalmas), nyakába varr, felmálház, elnehezít, megpakol
 • (gyomrot): megfekszik, megnyom, megül
 • túlterhel
 • ráterhel, felszámít, terhére ír, számlájára ír, betábláz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rohamsisak

főnév
 • acélbili (szleng), rohambili (szleng), majrébili (szleng), tökhéj (szleng), vaskalap (szleng), vassapka (szleng), bogrács (szleng), mofémsvájci (szleng)

szalmazsák

főnév
 • strózsák (régies), surgyé (tájnyelvi), ágyalj (tájnyelvi), bödőc (tájnyelvi)
 • derékalj
 • matrac, ágybetét
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megterhel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megmagyaráz

ige
 • elmagyaráz, megértet, érthetővé tesz, bebizonyít, kifejt, megvilágít
 • megokol, igazol, tisztáz, értelmez
 • szájba rág, szemléltet, explikál (szaknyelvi), kimagyaráz (tájnyelvi)

lírikus II.

főnév
 • (lírai) költő, poéta

lerogy, lerogyik

ige
 • leroskad, összeroskad, összeomlik, összeomol, összedől, összerogy, összerogyik, összeroggyan, leborul, lehanyatlik, összeesik, leül, összecsuklik, földre zuhan, ledobban (tájnyelvi), letortyan (tájnyelvi)
 • elájul, elterül, kollabál (idegen)
 • leborul, letérdel, letérdepel, térdre borul, térdre esik, térdre hull, térdre omlik, leveti magát
 • (tájnyelvi): hirtelen megérik (gyümölcs)

közötte

határozószó
 • közte, közepette

megsemmisít

ige
 • eltüntet, romba dönt, eltöröl a föld színéről, ledönt, elpusztít, tönkretesz
 • eléget, eltüzel, elhamvaszt
 • szétzúz, tönkrever, összezúz, likvidál, annullál
 • ártalmatlanná tesz, hatástalanít, semlegesít
 • (szaknyelvi): hatályon kívül helyez, hatálytalanít, érvénytelenít, érvénytelenné nyilvánít, semminek nyilvánít, sztorníroz, visszavon, keresztülhúz
 • felgöngyölít, felszámol, felőröl, felmorzsol, szétver, legyőz, kiirt, megszüntet
 • elemészt, felemészt
 • összetör, lesújt, megbénít
 • megdönt, eltapos, eltipor
 • szertefoszlat, szétfoszlat

miniszteri

melléknév
 • miniszteriális (idegen)

zúdul

ige
 • árad, áramlik, özönlik, tódul, ömlik, hömpölyög, dől, dűl, zuhog
 • megrohan, megtámad (valamit), tolul
 • rászakad, ráhárul

kiszögellés

főnév
 • kiugrás, kinyúlás, sarok, él, szél, szegély, perem, párkány, szöglet, kiálló rész(régies)

kipattogzik

ige
 • felhólyagzik, kirepedezik, kifakad, kicserepesedik, kicsattog (tájnyelvi), kiöklik (tájnyelvi), (ajak) kipeshed (tájnyelvi), kipörsög (tájnyelvi)
 • (rügy): kifeslik, kifakad, kipattog

hatos

főnév
 • szextett (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): hexameter
 • (régies): garas, krajcár, (kis értékű) pénzérme

koffer

főnév
 • bőrönd, utazótáska, útitáska, utazóbőrönd, útiláda

monostor

főnév
 • kolostor, rendház, apátság, szerzetház (régies), monasztérium (régies)

nem1

főnév
 • nemzetség, család, törzsök (régies)
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • (szaknyelvi): műnem, műfaj, zsáner (bizalmas)

cserbenhagy

ige
 • elhagy, pácban hagy, elpártol (valakitől), elfordul (valakitől), faképnél hagy, sárban hagy, saroglyában hagy, vízben hagy, sorsára hagy, csalban hagy (tájnyelvi) Sz: a maga kínjára hagy; ebadóban hagy; farba rúg; hátat fordít; hoppon marad; otthagyja, mint Szent Pál az oláhokat(valaki mellett)
 • (valakit valamije): felmondja a szolgálatot

prérifű

főnév
 • buffalófű, kék bivalyfű

összecsukható

melléknév
 • összehajtható, szétszedhető
 • szétszerelhető

megtestesülés

főnév
 • inkarnáció (idegen), materializáció (idegen), materializálódás (idegen), testet öltés, testté válás
 • példakép

megköt

ige
 • megkötöz, odakötöz, odaköt, hozzákötöz, összeköt, odaerősít, odakapcsol, rögzít, kiköt, összecsomóz, megbikacsol (régies)
 • létrehoz, megvalósít, nyélbe üt, lebonyolít, elintéz, szerződik, negociál (régies)
 • megszilárdul, megkeményedik, beköt, megmerevedik, megkeményszik, megdermed
 • (megköti magát): ragaszkodik, makacskodik, dacol, ellenkezik, nyakaskodik, köti az ebet a karóhoz

mérővessző

főnév
 • mérőrúd, colstok (szaknyelvi)

őrizetlenül

határozószó
 • védtelenül, gazdátlanul, szabadon

megyeháza

főnév
 • elöljáróság, vármegyeháza, prefektúra (régies)

lösz

főnév
 • sárgaföld

micsoda II.

névmás
 • miféle, milyen, minő
 • mennyire

összeakad

ige
 • (valakivel): találkozik, belebotlik, ráakad, megismerkedik
 • összeütközik